• Bulancak booked.net
    +28°C

Haberler & Duyurular

Entries for Ocak 2019

16

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gönderilen yazıda; T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın yazısı ilgilendirilerek, Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen, Büyükelçi Hatice Nur Sağman'ın Konakri'deki görevinden ayrılmadan önce veda ziyaretleri kapsamında Gine Madenler ve Jeoloji Bakanı Abdoulaye Magassouba ile gerçekleştirdikleri görüşme kapsamında; Bakan Magassouba'nın, Gine'de maden ve enerji alanında iyi bir gidişatın bulunduğunu, şu anda ülkeye yatırım yapanın kazanacağını, maden sektöründe 10 yıl içinde aynı kazanımların elde edilemeyeceğini ve pazarın doyum noktasına ulaşacağını, hidrolik santralleri konusunda da halihazırda yapılmakta olan yatırımlar çerçevesinde, 3 ila 5 yıl marjında talebin ortadan kalkacağını, bu dönemin madencilik ve enerji alanında yatırım yapmak için en iyi zaman olduğunu belirttiği ifade edilmiştir.

 

Bakan Mogassouba'nın devamla 8-10 Nisan 2019 tarihlerinde Konakri'de Gine Madenleri Sempozyumu (Symposium Mines Guinea-SMG 2019- http://ametrade.org/smguinee)  gerçekeleştirileceğini, bunun Gine'de ki madencilik sektöründeki yatırımların keşfi ve tanıtımı için önemli bir etkinlik olduğunu, söz konusu etkinliğe Türkiye'den özel firmaların iştirak etmesini beklediklerini kaydettiği belirtilmiştir.


Üyelerimize duyurulur.

 

Saygılarımızla,

 

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği 

[Devamını oku...]

16

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gönderilen yazıda; Ticaret Bakanlığı'nın yazısı ilgi ile belirtilmiş olup, Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen; Brçko Bölgesi Ticaret Odası tarafından 7-9 Kasım 2019 tarihlerinde Bosna Hersek'te, 18.Uluslararası Ekonomi Fuarı "Brçko 2019" adıyla düzenlenecek olan fuara ülkelerin temsilcilerinin katılacakları bildirilmiştir.

 

Fuara ilişkin detaylı bilgiye http://www.brcko-pkomora.com  web sitesinden ulaşılabilecektir,

Üyelerimize duyurulur.

 

Saygılarımızla,

 

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği 

[Devamını oku...]

14

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza iletilen 08.01.2019 tarihli yazıda; 2011 yılından beri TOBB öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde, Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinin belirlenerek, söz konusu şirketlerin görünürlüklerini arttırmak ve bu şirketlerin ekonomik bağlantılarını kuvvetlendirmek amacıyla 2011 yılından beri ‘’TOBB Türkiye 100’’ programının yürütülmekte olduğu belirtilmektedir.

 

Başvuruların www.turkiye100.tobb.org.tr  adresinden alındığı TOBB Türkiye 100 programında şirketlerin 2015-2017 dönemindeki yıllık ortalama satış gelirlerinin büyüme hızı dikkate alınmaktadır. Başvuru kriterlerini sağlayan şirketler büyüme hızlarına göre sıralanacak, en hızlı büyüyen şirket birinciliği alacaktır.

 

TOBB Türkiye 100 Programının hedefine ulaşabilmesinin önem arz ettiği bildirilmiştir.

 

TOBB Türkiye 100 Programı ile ilgili basın bülteni ve afişler ekte yer almaktadır.

 

Son başvuru tarihi 31 Ocak 2019’dur.

 

Saygılarımızla,

 

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası 

[Devamını oku...]

11
Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) & Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Reel Sektör & Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantıları’nın onbirincisi Samsun’da yapıldı.​ TOBB Başkanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın toplantı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.​

 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme" toplantısında, Anadolu'da ortak diyalog toplantıları kapsamında 10 ilde toplandıklarını, Samsun'da ise 11'inci toplantıyı yapacaklarını söyledi.

 

Toplantıya oda, borsa ve iş dünyasının temsilcileri ile 9 bankanın genel müdür ve genel müdür yardımcılarının katıldığına işaret eden HİSARCIKLIOĞLU, şöyle konuştu: "Aslında bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bu sıkıntılı dönemde tarihimizde ilk defa Türkiye Bankalar Birliği ve Türk özel sektörü bir arada, Anadolu'nun dertlerini ve sıkıntılarını öğrenmek üzere birlikte hareket ediyor. Bu sıkıntılı ortamlarda biz biliyoruz ki ikimiz de aynı gemideyiz ve ikimizin de birbirinden farkı yok. Bizim sıkıntımız onların sıkıntısı, onların sıkıntısı bizim sıkıntımız."

 

Sıkıntılı dönemin geçici olduğuna inandıklarını belirten HİSARCIKLIOĞLU, "Önümüz açık, son 25 yıla baktığımız zaman bunun gibi birçok sıkıntı geldi, geçti ve daha da güçlü çıktık. Bundan da güçlü çıkacağız, umudumuz var" diye konuştu.

 

TBB Başkanı Hüseyin Aydın ise dertleri, sıkıntıları ve sorunları açık yüreklilikle konuşacaklarını vurguladı. Aydın, "Türk bankacılık sistemi, Türk reel sektörünün ve Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesi hususunda gayretini azamileştirmektedir. Bunu Karadeniz Bölgesi'nde de göstereceğiz" dedi.

 

Konuşmaların ardından toplantı basın kapalı devam etti. 

[Devamını oku...]

10

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; 29/11/2013 tarih ve 7153 sayılı Kanun'un 8 inci maddesi ile 2872 sayılı Çevre Kanunu'na eklenen Ek Madde 13 hükmü gereği “Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl için güncellenir”.

 

Anılan düzenlemenin uygulanmasını sağlamak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” kabul edilerek 01/01/2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

Yürürlüğe giren Usul ve Esaslar içeriğinde; satış noktalarında plastik poşet kullanımı ve ücretlendirme, satıcının elde edeceği plastik poşet ücretinin beyan ve ödenmesi, plastik poşetlerin barkodlanması ve sair hükümler yer almakta olup https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/plasposetue20181227-20181227091110.pdf  link adresi üzerinden ilgili düzenlemenin bütününe erişilebileceği hususunu,

 

Üyelerimizin bilgilerine sunulur.

 

Saygılarımızla,

 

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği 

[Devamını oku...]

09

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza gelen, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen; Tehlikeli Madde Taşımacılığı hakkında ilgili mevzuatta atıfta bulunulduğu üzere uygulanmakta olan idari para cezaları ile belgelendirme ücretlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298 nci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerlendirme oranında artırılarak uygulanacağı  belirtilmektedir.

 

Ayrıca, 30.11.2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 503 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 olarak tespit edilmiştir.

 

Bu kapsamda;

 

- Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması hakkında Yönetmelik,

- Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik,

- Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

- Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik,

- Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik,

- Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği,

- Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ,

- Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge,

- Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge,

- Tehlikeli Yüklerle İlgili Gözetim Hizmeti Faaliyetinde Bulunacak Gözetim  Şirketlerinin Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge,

- Havayoluyla Tehlikeli Maddelerin Taşınması Eğitim Yönergesi,

- Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi  Yönergesi,

- Demiryolu Taşımalarında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine  İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge,

- Radyoaktif Madde İçeren Paketlerin Havaalanlarında Geçici Depolanmasına Dair Yönerge,

- Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Eğitim Yönergesi,

- Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge,

 

Kapsamında öngörülen kuralların, şartların ve yükümlülüklerin ihlalleri durumunda uygulanacak yaptırımlar (uyarma ve idari para cezaları) yeniden değerlendirilerek adı geçen Genel Müdürlük resmi internet sitesi www.tmkt.gov.tr adresi mevzuat bölümü Genelge kısmında (genelge/2018/02) yayınlamış ve 1 Ocak 2019 itibariyle uygulamaya başlamıştır.

 

İlgili üyelerimize duyurulur.

 

Saygılarımızla,

 

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği 

[Devamını oku...]

04

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde tasfiyelik hale gelen eşya ve taşıtların satışlarının e-ihale yöntemiyle gerçekleştirileceği bir platform oluştuğu belirtilmektedir. Yazıda söz konusu platforma ilişkin https://tasfiye.ticaret.gov.tr/eihale-islemleri/eihale ve https://www.eihale.gov.tr/ web sitelerinden detaylı bilgiye ulaşılabileceği ifade edilmiştir.

 

Saygılarımızla,

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği 

[Devamını oku...]

03

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda; Hong Kong Özel İdare Bölgesi yönetimi ve Hong Kong Ticareti Geliştirme Konseyi (HKTDC) tarafından 2016 yılından itibaren düzenlenmeye başlanan Kuşak ve Yol Zirvesi’ne ilişkin olarak bir sonraki Zirve’nin 11-12 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

 

Yazıda devamla, HKTDC’den alınan davet yazısında 2018 Haziran ayında gerçekleştirilen son Zirve’ye Türkiye tarafından verilen destek için teşekkür edildiği, anılan zirvede resmi görevlilerin ve önde gelen işadamlarının da bulunduğu 55 ülkeden 5.000 kişinin katıldığı, 230 ayrı proje imkanının araştırıldığı ve 520’nin üzerinde toplantının yapıldığı ifade edilmektedir.

 

Söz konusu etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgi: www.beltandroadsummit.hk/en/index.html adresinden temin edilebileceği gibi, HKTDC’den Cathy Yau (Tel: +852 3915 1499, Eposta: cathy.yc.yau@hktdc.org) ve Josie Chan (Tel: +852 2584 4400, Eposta: josie.wy.chan@hktdc.org) ile temas kurularak da sağlanması mümkündür.

 

İlgili üyelerimize duyurulur.

 

Saygılarımızla,

 

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği 

[Devamını oku...]

03

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda; TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimlerinin Oda ve Borsalarda 27 Şubat 2019 Çarşamba günü 10.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

 

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu üyeliği başvuru formu ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu üyeliği başvuru formlarına http://www.tobbgirisimcilik.org.tr adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

Başvuru formunun eksiksiz doldurarak 21 Ocak 2019 Pazartesi günü 14.30’a kadar Odamıza göndermesi gerekmektedir. Seçim sürecine girilmesi sebebiyle mevcut Kurul üyelerinin ya da Odamıza daha önce başvuru yapan kişilerin yeniden başvuru yapması gerekmektedir.

 

Seçmen listeleri, seçim tarihi, yeri ve saati 11 Şubat 2019 Pazartesi gününden itibaren  Oda/Borsaların hizmet binalarında bulunan ilan yerlerine asılmak suretiyle ve Oda/Borsaların internet sitelerinde yayınlanarak duyurulacaktır.

 

İl İcra Komitesi üyelik başvuruları 11 Şubat 2019 Pazartesi gününden itibaren bir dilekçe ve ekinde aday olabilme şartını içeren adli sicil belgesi ile birlikte en geç 18 Şubat 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar seçimin gerçekleşeceği Oda/Borsaya yapılacaktır. (Koordinatör Oda Giresun Ticaret ve Sanayi Odasıdır.)

 

Başvurusunu tamamlamış icra komitesi üyeliği adaylarının yer aldığı liste, 22 Şubat 2019 Cuma günü mesai başlangıç saatinden itibaren seçimin gerçekleştirileceği Oda/Borsa hizmet binasında bulunan ilan yerlerine asılmak ve internet sitelerinde yayınlanmak suretiyle duyurulacaktır.

 

Bu kapsamda, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu seçmen listesinde yer almak isteyen kişilerin, http://www.tobbgirisimcilik.org.tr adresinde yer alan başvuru formlarından kendilerine uygun olanı doldurup 21 Ocak 2019 Pazartesi günü 14.30’a kadar Odamıza göndermesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla, 

[Devamını oku...]