• Bulancak booked.net
    +28°C

Haberler & Duyurular


02

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gönderilen 27.03.2019 tarih ve 34221550-250-3259 sayılı yazıda; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 21.03.2019 tarih ve 21890 sayılı yazısına atfen; “Taslak Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik" hakkında Birliğimiz görüşüne esas teşkil etmek üzere konu ile ilgili görüş talep edilmektedir.

Söz konusu taslak yönetmeliğe www.tmkt.gov.tr internet sitesinde mevzuat başlığı altından ulaşılabilmektedir.

 

Yukarıda bahsedilen konularla ilgili görüşlerinizin en geç 12 Nisan 2019 tarihine kadar odamıza yazılı veya e-posta yoluyla (bulancak@bulancak-tso.org.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz. 

Okunma Sayısı: 243