• Bulancak booked.net
    +28°C

Tescil

Limited Şube Adres Değişikliği

Limited Şube Adres Değişikliği


 

Şube Adres Değişikliği
GEREKLİ EVRAKLAR
1) Dilekçe
2) Noter onaylı Genel Kurul Kararı veya Müdürler Kurulu Kararı ( 2 asıl)
3) Yeni adresi gösterir Vergi Dairesi Yoklama Belgesi fotokopisi (1 adet) veya Görüntüleme belgesi (1 adet asıl)
4) Ortak dışı müdür var ise veya çağrılı genel kurullarda Müdürler kurulu/Müdür gündem kararı (1 adet fotokopi), gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri
 
Not-1:Genel kurul kararı tutanak şeklinde olursa, tutanak, gündem, hazır bulunanlar listesi hazırlanmalıdır
 
NOT-2: Belediyeler tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adres değişikliği söz konusu ise şirketin ESKİ  ve YENİ ADRESİ gösteren ilgili belediye başkanlığından alınacak yazı ve dilekçe ile başvuru yeterlidir. Belediye yazısında eski adres gösterilmez ise işlem yapılamayacaktır.