• Bulancak booked.net
    +28°C

Tescil

Şube Ünvan Değişikliği

Şube Ünvan Değişikliği


 

Şube Ünvan Değişikliği
GEREKLİ EVRAKLAR
1) Dilekçe
2) Noter onaylı Anonim Şirket Yönetim Kurulu Şube Ünvan Değişikliği Kararı (2 asıl)
3) Merkez Unvan Değişikliği, Birleşme veya nevi değişikliği evraklarından birer adet fotokopi
4) Merkez unvan değişikliği, Birleşme veya nevi değişikliğinin ilan edildiği Sicil gazeteleri veya ilan metinleri
5) Kararı imzalayan yönetim kurulu üyelerinin seçiminin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi