• Bulancak booked.net
    +28°C

Haberler & Duyurular

12

Sayın üyemiz; 7 Eylül 2019 tarih ve 30881 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kararı ile;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kuruma intikal ettirilen Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin taleplerin değerlendirilmesi neticesinde;

 

– Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

 

Bilgilerinize sunarız. 

[Devamını oku...]

12

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 07.09.2019 tarih ve 34221550-622.03-9017 sayılı yazısı.

 

Sayın Üyemiz; Birlik Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ısrarla takibi sonucunda hayata geçen ve KOBİ’lerimizin öngörülmeyen tahsilat problemlerine karşı korunması yoluyla finansal yapılarının güçlendirilmesi, böylece asıl faaliyet alanlarına odaklanmalarını amaçlayan "KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası" hakkında, KOBİ’lere yönelik devlet destekli ticari alacak sistemine ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla ekte yer alan bilgilendirme mektubunu bilgilerinize rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği 

[Devamını oku...]

10

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda, Togo'daki birçok hayali fırmanın ülkeınizdeki şirket ve şahıslara yönelik dolandırıcılık girişimlerinde bulunduğu, genellikle Lome/Togo'da adres gösteren hayali firmaların ülkemizdeki şirketlere elektronik posta göndererek, Lome'da yerleşik ECOWAS (Economic Community of Western African Countries) veya REDA (Regional Economic Development Agency) gibi kuruluşların ihale kapsamında ihtiyaçlarına yönelik firmalarımızdan teklif almaya çalıştıkları bildirilmiştir.

 

Dışişleri Bakanlığı'nın ilgi(b)’de kayıtlı yazısı ile, Kotonu Büyükelçiliğimizden alınan bir yazıya atfen, bahsekonu hayali firma ve şahısların şirketlerimize, benzer sahte belge ve kontrat örneklerini göndermeye devam ettiği, son dönemde, anılan Büyükelçiliğimizin kurumsal elektronik posta adresine bu yönde gönderilen mesajlarda artış gözlemlendiği belirtilmektedir. Herhangi bir durumda, şirketlerimizin Kotonu Büyükelçiliğimizle temasa geçebileceği bildirilmektedir.

 

İlgili üyelerimize duyurulur.

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

[Devamını oku...]

06

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığının yazısına atfen, Türkiye-Romanya Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 27. Dönem Toplantısının, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sn. Fuat Oktay eşbaşkanlığında 1-2 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara’da düzenleneceği belirtilmiştir.

 

Söz konusu toplantıya katkı sunmak isteyen üyelerimiz Türkiye-Romanya ilişkilerine dair görüşlerini varsa karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerilerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmek üzere 11 Eylül 2019 saat 15:00’a kadar bulancak@bulancak-tso.org.tr  adresine gönderebilirler.

İlgili üyelerimize duyurulur.

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği 

[Devamını oku...]

04
Bulancak Kaymakamlığı Ziyareti

Yönetim Kurulu Başkanımız Ali FATOĞLU, Meclis Başkanımız Mümtaz BEKCİ, Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Aydın KARATAŞ, Adem ÇOLAK ve Bilal AYDEMİR ile Giresun 2.Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mete Bahadır YILMAZ’ dan oluşan heyet İlçemiz Kaymakamlığına atanan Sayın Ali İkram TUNA’ yı makamında ziyaret ederek. hayırlı olsun temennisinde bulundular. 04.09.2019 / BULANCAK 

[Devamını oku...]

03

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 27.08.2019 tarih ve 34221550-249-8632 sayılı yazısı.

 

İlgide kayıtlı yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgi yazısında, 2872 sayılı  Çevre Kanununun "Poşet ücreti" başlıklı  Ek 13 üncü maddesinde (29/11/2018 — 7153/8 md.) "Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı  ile belirlenir ve her yıl için güncellenir. Bu maddedeki düzenlemelere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir." hükmünün yer aldığı  ve bu hükme istinaden "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine ilişkin Usul ve Esaslar"ın yürürlüğe girdiği hatırlatılmaktadır.

 

Bu doğrultuda; satış  noktaları  tarafından satılan plastik poşetlere ilişkin beyanların verilmesi ve geri kazanım katılım paylarının ödenmesi için tahakkuk eden miktarların ödenme sürelerinin 2872 sayılı Çevre Kanununca belirlenmiş  olduğu, söz konusu beyanname ve ödeme işlemlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütüldüğü ifade edilmektedir.

 

Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve /veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere 2872 sayılı  Kanunun 20 nci maddesinin (g) bendi, geri kazanım katılım payını  ödemediği tespit edilenlere (z) bendi, plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış  noktalarına ise (bb) bendi kapsamında idari para cezaları  verilmekte olup, yanlış  ve yanıltıcı  beyanda bulunanlar hakkında ise adli süreç başlatıldığı  belirtilmiştir.

 

Üyelerimize duyurulur.

 

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği 

[Devamını oku...]

29

Türkiye Milletlerarası Ticaret Odası`ndan gönderilen yazıda; Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), dünyada ticaretin ve yatırımların artırılması amacıyla 1919 yılında kurulan ve merkezi Paris’te yer alan dünya çapında bir sivil toplum örgütüdür. Bugün, 100`den fazla ülkede 45 milyon teşebbüsü kapsayan bir üye ağıyla dünyanın en büyük iş organizasyonu olan ICC’nin Türkiye Milli Komitesi, 1953 yılında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altında kurulmuştur ve o tarihten bu yana görevini başarıyla sürdürmektedir. ICC Türkiye’nin faaliyetleri, ağırlıklı olarak bankacılık, tahkim, rekabet, fikri mülkiyet haklarının korunması, G20 öncelikleri, vergi politikaları, ticaret hukuku, dijital ekonomi politikaları, gümrük ve ticaret kolaylaştırması üzerine yoğunlaşmaktadır.

 

Her yıl, iş dünyası için önem arz eden konularda etkinlikler düzenleyerek iş dünyasını, karar alıcılarla, akademisyenlerle ve ilgili tüm paydaşlarla biraraya getirmeyi hedefleyen ICC Türkiye, bu yıl, ICC’nin kuruluşunun 100’üncü yılında ekonomik ve teknolojik gelişmeler ışığında, inovasyona dayalı iş modelleri kadar büyük rol oynayan ve bu pazarları şekillendiren fikri mülkiyet haklarının korunması konusuna ilişkin bir program üzerinde çalışmayı hedeflemiştir.

 

Bu amaçla; TOBB, ICC Türkiye Milli Komitesi ile Ankara Üniversitesi FİSAUM işbirliğinde ve TOBB-ETÜ’nün de desteğiyle 7 Ekim 2019 tarihinde İstanbul’da Hilton Bomonti Otel ve Konferans Merkezi’nde “Güçlü Bir Ulusal Ekonomi için Fikri Mülkiyetin Rolü Zirvesi” düzenlenmesi planlanmaktadır. Akademi, iş dünyası ve fikri mülkiyet uzmanlarından oluşan yaklaşık 300 kişilik bir katılımın beklendiği uluslararası etkinlik kapsamında; yeni ekonomide inovasyon, kamuya düşen roller, kalkınma, yaratıcılık, telif hakları, kültür endüstrileri ve yeni iş modellerinde fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin konuların ele alınması planlanmaktadır.

 

Bu çerçevede, 7 Ekim 2019 tarihinde İstanbul’da Hilton Bomonti Otel ve Konferans Merkezi’nde düzenlenecek “Güçlü Bir Ulusal Ekonomi için Fikri Mülkiyetin Rolü Zirvesi”ne katılım için http://icc.tobb.org.tr/icctrfikrimulkiyet  adresindeki kayıt formunun en geç 2 Ekim 2019 tarihine kadar doldurulması gerekmektedir.

 

Üyelerimize duyurulur. 

[Devamını oku...]

26

Sayın Üyemiz;


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşmasının 16 Ekim 2014 tarihinde imzalandığı belirtilmekte olup, KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör olarak yetkilendirildiği bildirilmektedir.

 

COSME Programı kapsamında, "Çok Uluslu İşbirliği ve Bilgi Transferi ile Sürdürülebilir Turizm Gelişiminive Turizm Sektöründeki KOBİ'lerin Kapasitesini Artırma- Boosting Sustainable Tourism Development and Capacity of Tourism SMEsthrough Transnational Cooperation and Knowledge Transfer " proje teklifi çağrış yayımlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgilere KOSGEB web sitesinde yer alan Cosme Çağrılar bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği 

[Devamını oku...]

26

Sayın Üyemiz;


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; 884/2014 (EC) Sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği kapsamında Ek 1'de güncellenmiş GTİP numaraları belirtilen ülkemiz menşeli ürünlerin (kuru incir, fındık ve Antep fıstığı ve bunlardan elde edilen ürünler) AB ülkelerine ihracatında, Ticaret Bakanlığı'nın BİLGE sisteminin Sağlık Sertifikası ile birlikte Ek 2'de bir örneği gönderilen "Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu” varlığının da kontrol edilecek şekilde düzenleme yapılmasının talep edilmekte olduğu, ticari örnek veya laboratuvar örneği olarak gönderilen sevkiyatlar ile piyasaya sürülmemek üzere fuarlarda sergilenecek veya bilimsel amaçlı kullanılmak üzere gönderilen sevkiyatların kapsam dışında tutulduğu, kötüye kullanımı önlemek için söz konusu sevkiyatların brüt ağırlıklarının 30 kg'ı aşmaması şartının getirildiğinin ifade edilmektedir.

 

Bu kapsamda, daha önce AB ülkelerine yapılan kuru incir, fındık ve Antep fıstığı ve bunlardan elde edilen ürünlerin ihracatında Sağlık Sertifikası aranmasına ilişkin BİLGE sisteminde gerekli düzenlemenin yapıldığı, bu defa, yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda brüt ağırlığı 30 kg ile sınırlı olmak üzere ticari örnek, laboratuvar örneği, piyasaya sürülmemek üzere fuarlarda sergilenecek veya bilimsel amaçlı kullanılmak üzere gönderilen sevkiyatlar hariç olmak üzere EK 1'de 12'li GTİP'leri belirtilen eşyanın AB üyesi ülkelere ihracatında, gümrük idarelerince Sağlık Sertifikasına ilaveten Ek 2'de bir örneği gönderilen "Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu'nun da aranmasını sağlayacak şekilde düzenleme yapılacağı bildirilmiştir.

 

Saygılarımızla,

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

[Devamını oku...]

26

Sayın Üyemiz;


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, ülkemizin Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması’na (ADR) 22 Mart 2010 itibariyle, Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTIF) ve C Eki olan Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Yönetmelik’e (RID) ise 1 Haziran 1985 itibariyle taraf olduğu ve bu anlaşmalara dair mevzuat çalışmalarının tamamlandığı belirtilmektedir.

 

Aynı yazıda, ADR Anlaşmasının A ve B ekleri ile RID hükümlerinin uyumlulaştırılması amacıyla Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaştırma Komitesi’nin Tehlikeli Malların taşınması Çalışma Grubu tarafından her 6 ayda bir düzenlenen RID/ADR/ADN Ortak Çalışma Grubu Toplantıları (WP.15/AC.1) düzenlenmekte olduğu bildirilmektedir. Ayrıca, 17-27 Eylül 2019 tarihlerinde Cenevre’de düzenlenecek olan söz konusu toplantıda görüşülmek üzere aşağıdaki konularda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin görüşlerinin talep edildiği bildirilmektedir.

 

– Ukrayna hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2019/23),; tehlikeli malların demiryoluyla taşınması sırasında bir kaza olması halinde gönderene ve alıcıya hızlı bir şekilde haber verebilmek için taşıma belgesinde gönderenin ve alıcının telefon numarası ve e-posta adresi bilgilerinin de yer alması için 5.4.1.1.1’de değişiklik yapılması teklif edilmektedir.

 

– Birleşik Krallık hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2019/24), vakumla çalışan atık tanklarının üst kısımlarına monte edilen bağlantılar ve aksesuarların devrilmeden korunmaları amacıyla 6.10.3.1’de değişiklik ve konuyla ilgili yeni bir geçici hüküm eklenmesi teklif edilmektedir.

 

– Birleşik Krallık hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2019/25), vakumla çalışan atık tanklarıyla ilgili 6.10.3.5 (e) bölümüyle ilgili taraf ülkelerin görüşleri talep edilmektedir.

 

– Birleşik Krallık hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2019/26), vakumla çalışan atık tanklarından çıkan alevlenebilir veya zehirli dumanların pompa/egzoz biriminden daha güvenli bir yere yönlendirilmesine yönelik 6.10.3.8’ye değişiklik ve 4.5.2.7’ye yeni metin eklenmesi teklif edilmektedir.

 

-Uluslararası Tank Konteyner Organizasyonu (ITCO) tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2019/30), “Tank konteyner / portatif tank işletmecisi (operatör)” tanımlarının netleştirilmesine yönelik değişiklik yapılması teklif edilmektedir.

 

-Uluslararası Demiryolu Taşımalarıyla İlgili Hükümetlerarası Örgüt (OTIF) tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2019/31), “ulaşım aracı(conveyance)” yerine “vagon” veya “araç” ifadelerinin kullanılması teklif edilmektedir.

 

-İspanya hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2019/33), Kısım 5.5.3 ile uyumlu olmayan özel hüküm 593’ün değiştirilmesi teklif edilmektedir.

 

-Finlandiya hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2019/35), RID/ADR’de EN ISO/IEC 17025:2005 ve EN ISO/IEC 17020:2005 standartlarına yapılan atıfın standartların güncellenmesi nedeniyle yıl verilmeden (EN ISO/IEC 17025 ve EN ISO/IEC 17020 şeklinde) veya yıl verilmesi istenirse de EN ISO/IEC 17025:2017 standardıyla değiştirilmesi konusunda çalışma grubunun görüşleri talep edilmektedir.

 

-Finlandiya hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2019/36), RID/ADR’de EN ISO/IEC 17020 standardına atıf yapıldığı yerlerde yer alan “(8.1.3 maddesi hariç)” ifadesinin çıkarılması teklif edilmektedir.

 

-Avrupa Endüstriyel Gazlar Birliği (EIGA) tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2019/37), Amerika Birleşik Devletleri’ne Avrupa basınçlı kaplarının geçici olarak ihraç edilebilmesi amacıyla, M318 numaralı çok taraflı anlaşmasının hükümlerini içerecek şekilde, 1.1.4.6 numaralı yeni bir madde eklenmesi teklif edilmektedir.

 

-İsveç ve İsviçre hükümetleri tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2019/38), 8 tondan fazla sınırlı miktarda tehlikeli madde içeren vagon ve konteynerlere her durumda sınırlı miktar (LQ) işareti takılması amacıyla 3.4.13’de değişiklik teklif edilmektedir.

 

-Birleşik Krallık hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2019/39), EN 13094:2019 standardı yayınlanana kadar kullanılmak üzere gövdelerin kesitsel şekilleriyle ilgili 6.8.2.1.18 dipnot 3’ün uygulanmasına yönelik hazırladıkları kılavuz sunulmaktadır.

 

-İsviçre hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2019/45), kuru buzun sevkiyatıyla ilgili 5.5.3 bölümünün sadeleştirilmesine yönelik teklifler yer almaktadır.

 

-Hollanda hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2019/47) numaralı dokümanda; FRP tanklarında ısıtma elemanları kullanılmayacağına ilişkin teklifler yer almaktadır.

 

Söz konusu önerilere ilişkin belgeler BMAEK internet sitesinde yayınlanmakta olup; resmi dökümanlar, https://www.unece.org/trans/main/dgdb/ac1/ac12019.html adresinden, resmi olmayan dökümanlara da (Inf.) https://www.unece.org/trans/main/dgdb/ac1/inf170919.html adresinden ulaşılabilmektektedir.

 

Bu kapsamda, yukarıda bahsedilen konularla ilgili olarak Bakanlığa gönderilmek üzere TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüş ve önerilerinizin en geç 4 Eylül 2019 tarihine kadar Odamızın bulancak@bulancak-tso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

 

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası 

[Devamını oku...]

Sayfa 1 / 49İlk   Geri   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  İleri   Son