• Bulancak booked.net
    +28°C

Haberler & Duyurular

15
Ramazan Bayramınızı kutlar, Bayramın Camiamız, Yüce Türk Milleti ve tüm insanlığa barış huzur ve mutluluk getirmesini dileriz.
Ramazan Bayramınızı kutlar, Bayramın Camiamız, Yüce Türk Milleti ve tüm insanlığa barış huzur ve mutluluk getirmesini dileriz.
12
Sigorta Acenteliği İl Delegeliği Seçimi Hakkında Önemli Duyuru

Sigorta Acenteliği İl Delegeliği Seçimi 05 Temmuz 2018 tarihinde “Giresun Ticaret ve Sanayi Odası “nda 09:30 – 16:30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.


Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usul ve Esasları gereği il delegeliği seçimine katılacak olan sigorta acentelerine ait liste 13.06.2018–14.06.2018 tarihlerinde Giresun Ticaret ve Sanayi Odası’nın 1.Kat Servis Alanında ve www.giresuntso.org.tr adresinde ilan edilecektir. Sigorta Acenteleri seçmen listelerine ilan süresinde itiraz edebilirler. Seçmen listelerine itirazlar Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliğine yazılı olarak yapılmalıdır.


Seçimde tüzel kişi delegeler; şirketi temsile yetkili, ticaret siciline tescil edilmiş gerçek kişiler tarafından temsil edilirler. Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin, yetkili olduklarına dair son bir ay içerisinde düzenlenmiş ve Ticaret Sicil Müdürlüğümüzce tasdik edilmiş yetki belgesini oy kullanma sırasında ibraz etmeleri gerekmektedir. Tüzel kişi delegeler yetki belgesi almak için Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile başvurmalıdırlar. Birden fazla temsilcisi bulunan tüzel kişiler, dilekçelerinde seçimde hangi temsilcinin oy kullanacağını belirtmek zorundadırlar.


İl delegeliği adaylık başvuruları 28.06.2018, 29.06.2018 ve 02.07.2018 günleri saat 17:30’ a kadar dilekçe ile Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliğine yapılacaktır.


Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usul ve Esasları gereği Sigorta Acentelerimizi, seçme ve seçilme hakkının kullanılabilmeleri için belirlenen süre içerisinde (13.06.2018 – 14.06.2018) seçmen listelerini incelemeye davet ediyoruz.


Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı
 

[Devamını oku...]

11
KOSGEB 2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği

İşletmelerin yararlanabilmeleri için;

 

İşletmelerin yararlanabilmeleri için;

1. KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve bilgileri güncel olmalı,

2. İmalat sanayinde faaliyet göstermeli

3. KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmamalıdır.

 

Program kapsamında yerli ve yeni makine teçhizat alımları desteklenecektir. İkici el makine-teçhizat desteklenmemektedir.

 

Kredi Programı içeriği;

- İşletme başına üst limit: 1.120.000.-TL,

- Sıfır (0) faizli,

- İlk 6 (altı) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36

(otuzaltı) ay vadelidir.

 

Programdan yararlanmak isteyen işletmeler www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOBİ/Girişimci Giriş menüsünden girerek e-hizmetler sayfasında “2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Başvurusu” seçeneğinden başvuru formunu, doldurarak KOSGEB Müdürlüğüne başvuracaktır.

 

Programa ait başvuru, onay ve revizyon tarihleri aşağıda yer almaktadır:


04.06.2018 - 01.08.2018 İşletme başvuruları

02.08.2018 - 13.08.2018 KOSGEB Müdürlüğü inceleme, onay ve revizyon talebi

14.08.2018 - 24.08.2018 İşletme düzeltme ve revizyonu ile sisteme giriş yapan ancak başvurusunu tamamlayamayan işletmelerin başvuruları

25.08.2018 - 03.09.2018 KOSGEB Müdürlüğü nihai onayı

 

Krediye hak kazanan İşletme, KOSGEB Müdürlüğü’nden aldığı başvuru formu ve başvuru kodu ileprotokole taraf Banka şubelerinden birine kredi başvurusunda bulunacaktır.

 

Kredi kullandırımı Banka Tarafından yapılacak olup, kredi tutarı Tedarikçi hesabına

aktarılacaktır. Makine Teçhizatın işletmeye teslim edildiğinin tespiti ve periyodik kontrolü Banka tarafından yapılacaktır.

 

Teminat sıkıntısı yaşayan işletmeler, Kredi Garanti Fonu A.Ş.’nin sunduğu kefalet

hizmetlerinden yararlanabileceklerdir.

 

Aşağıda belirtilen makine teçhizat tanımı kapsamında yer alan ekipmanlar desteklenecek, bu tanımın dışında kalanlar desteklenmeyecektir.


Makine: En az bir parçası, uygun çalıştırıcı, kumanda ve güç devreleri vasıtasıyla hareket eden muhtelif parça ve gruplardan oluşan, malzemeyi işlemeye, taşımaya veya ambalajlamaya yarayan gereçler, tek başına kullanıldığında ulaşılan amacı sağlamak için tek bir bütünmüş gibi çalışmak üzere düzenlenen ve kontrol edilen makineler grubu.

Teçhizat: Bir makineye veya muhtelif makineler grubuna monte edilmek üzere piyasaya arz edilen ve bir makinenin fonksiyonunu değiştiren değiştirilebilir parçalar ve makine ile birlikte yeni satın alınacak makinenin işletimi için gerekli olan yazılım ve gereçler.

 

Makine-teçhizatların Yerli Mali Tebliğine uygun olarak alınan yerli malı belgesi olması gerekmektedir.

 

2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programından yararlanan işletmeler,

bu programından yararlanamayacaktır. 

[Devamını oku...]

11

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen 06.06.2018 tarih 0412/8696 sayılı yazıda, A.TR dolaşım belgesi ile ilgili olarak 23 Mayıs 2018 tarihli ve 30429 sayılı Resmi Gazete’de 148 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ve EUR.1-EUR-MED ile diğer Menşe İspat Belgeleriyla alakalı 149 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük' İşlemleri) yayınladığı bildirilmiştir.

 

Anılan Tebliğler ile dolaşım ve menşe belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yetki verilecek kişi, kurum ve kuruluşların belirlenmesi ile bunlar tarafından yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar tespit edilmiştir.

 

Yazıda, A.TR Dolaşım Belgeleri dışında kalan EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgeleri gibi tercihli menşe ispat belgelerinin, söz konusu Bakanlıktan bilahare alınacak talimatın akabinde elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesi işlemlerine başlanacağının altı çizilmiştir.

 

Buna ilaveten bahsi geçen yazıda, söz konusu Tebliğlerin 5. maddesinin 4. fıkrası b bendine göre; “Odalar tarafından, satılan ve 6 ay içinde elektronik sistem üzerinden işlem yapılmayan belgeler, elektronik sistemde geçersiz statüde yer alacaktır. Firmalar bu belgelerin işlem yapılmama sebeplerini elektronik sistemde açıklamak zorundadır.” İfadesi yer almaktadır. Aksi durumda, yeni belge satışının yapılamayacağı belirtilmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz. 

[Devamını oku...]

11
KOBİ Kampüs Portalı

KOSGEB Giresun Müdürlüğü’nden gönderilen yazıda; KOBİ'lerin sahip olduğu bilgi ve becerilerini artırmalarına büyük önem veren KOSGEB, KOBİ Kampüs Portalıyla eğitim imkanlarını KOBİ'lerle buluşturduğu, 2016 yılında devreye alınan KOBİ Kampüs Portalı'nda, KOBİ'lerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda gerekli yazılım güncellenmeleri yapılmış ve portalın yeniden aktif hale getirildiği belirtilmiştir.

 

Hali hazırda 6 ana başlıkta 35 farklı eğitim içeriği ile KOBİ'lere online eğitim hizmetleri sağlanmaktadır. Ücretsiz sunulan online eğitimlerle çok sayıda KOBİ'ye  hem zaman hem de maddi kaynaklardan tasarruf ederek ulaşmak mümkün hale gelmektedir.

 

Eğitim içeriklerine kobikampus.kosgeb.gov.tr adresinden veya web sitesinden erişim sağlanmaktadır.

Bilgilerinize sunulur. 

[Devamını oku...]

11

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 25.05.2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 08.01.2018 tarihinde yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklikler yapıldığı bildirilmiştir.

 

Yazıda, söz konusu değişikliklerden öne çıkanlar;

 

- Tüm yetki belgelerinin “e-devlet”’den alınması için gerekli altyapının tamamlandığı,

 

- Yolcu Taşımacılığı faaliyetinde bulunan firmaların, yönetmeliğin 40’ıncı maddesi üçüncü ve dördüncü fıkralarına (U_ETDS) uyma zorunluluğunun 31.12.2019 tarihinden 01.11.2018 tarihine çekildiği,

 

- Otomobille ticari ve tarifesiz olarak, kamu kurum ve kuruluşlarının yurtiçi taşıma hizmeti veya uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belgelerde düzenleme yapılarak, kuralların netleştirildiği,

 

- Engelli ve diyaliz hastaları gibi vatandaşları taşımak üzere yapılacak yetki belgesi başvurularından istenecek şartların hafifletildiği,

 

- Kendi esas iştigal konusunda faaliyet gösteren, C1 ve K2 belgesi olup da, tek aracı olan gerçek kişilerden, bu aracı kendilerinin kullanması halinde, sürücüden istenen Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin (SRC) kendilerinden istenilmeyeceği ifade edilmiştir.

 

İlgili Bakanlık tarafından Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde gerçekleştirilen diğer değişikliklere ilişkin karşılaştırmalı tabloya https://www.tobb.org.tr/TIRveATAKarnesi/Sayfalar/KMevzuat.php adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunulur. 

[Devamını oku...]

01

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen 25.05.2018 tarih ve 512/7991 sayılı yazı ile, ülkemizin Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Antlaşması'na 22 Mart 2010 tarihi itibariyle taraf olduğu ve her 2 yılda bir güncellenen ADR eklerinin ülkemiz ulusal mevzuatına da girdiği bildirilmiştir. Ayrıca, ADR Anlaşmasının A ve B eklerinin, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaştırma Komitesi’nin (BMAEK) Tehlikeli Malların Taşınması Çalışma Grubu (WP.15) tarafından her 6 ayda bir düzenlenen toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda her iki senede bir düzenli olarak güncellendiği ve taraf ülkelere ilişkin muhtelif bilgiler paylaşıldığı bildirilmiştir.

 

Bu kapsamda, 15-17 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen BMAEK WP.15 toplantısında verilen bilgiye göre ADR sözleşmesine yakın zamanda taraf olan Gürcistan'da 1 Mayıs 2018 itibariyle uluslararası taşımalarda ADR hükümleri kapsamında yol kenarı denetimlerinin başlandığı, 1 Ocak 2019 itibariyle de iç taşımalarda denetimlerin başlayacağı bildirilmiştir.

İlgili üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunulur.

 

 Bilgi için:

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

 Ahmet Karakaş 0(312) 218 22 48 

[Devamını oku...]

01

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda, ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS)’ın VI nci Bölümünün A Kısmının 2 nci Kuralı gereğince 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanmasının zorunlu hale geldiği belirtilmekte olup bu bilginin bulunmadığı dolu konteynerlerin 01.07.2017 tarihinden itibaren gemilere yüklenmediği vurgulanmaktadır.

 

Aynı yazının devamında, bahsedilen SOLAS Kuralının ülkemizdeki uygulamasına ilişkin bilgi verilmektedir. Bu kapsamda, 27.03.2017 tarihli Bakan Oluru ile yenilenen “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge” kapsamında Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti için Yöntem 1 ya da Yöntem 2 Yetki Belgesine sahip olmayan tartı aleti operatörleri ve yükletenlerin 27 Eylül 2017 itibari ile doğrulanmış brüt ağırlık tespitine yönelik tartım yapamayacakları bildirilmektedir. Söz konusu tartım hizmeti, ilgili Bakanlıkça yetkilendirilmiş ve www.tmkt.gov.tr adresinde yayınlanan tartı aleti operatörleri marifetiyle gerçekleştirilmektedir.

 

Bununla birlikte, ilgili yönerge ile belirlenen DBA belgesi kontrol ücretlerinin 2018 yılı tavan ücretinin 66,68 TL olarak belirlendiği ve DBA yetki belgesi olmayan firmalara ait konteynerlerin kıyı tesislerine ulaştığında tartım yapılmadan gemiye yüklenmeyeceği bildirilmektedir. İhlal durumunda ilgili Yönergenin 28 inci maddesi uyarında idari yaptırım uygulanacağı vurgulanmaktadır. 

[Devamını oku...]

01

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; Dolaşım ve menşe belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vize edilmesi ile ilgili eylemin hayata geçirilmesine yönelik Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir uygulama takviminin planlandığı belirtilmiştir. Söz konusu takvim uyarınca A.TR Dolaşım Belgesi’nin 14 Mayıs 2018 tarihinde; EUR.1 Dolaşım Belgesi, EUR.MED Dolaşım Belgesi, D-8 Menşe İspat Belgesi (İran), ve Menşe Belgesinin (Malezya) ise 28 Mayıs 2018 tarihinde elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesi uygulamasına başlanmasının planlandığı belirtilmiştir. Basitleştirilmiş Usulde Düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesi, Menşe Şahadetnamesi ile Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi ve onaylanması uygulamasına ise 2 Temmuz 2018 tarihinde geçileceği bildirilmiştir.

 

A.TR Dolaşım Belgesi satış ve onay işlemini yapmakla yetkilendirilmiş Odalarımıza, anılan belgenin 28 Mayıs 2018 tarihinden itibaren sadece elektronik ortamda düzenleneceği bildirilmiştir. Diğer taraftan 28 Mayıs 2018 tarihinden sonra ihracat beyannamesi kapsamı düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin sadece elektronik ortamda düzenlenecektir. Bununla birlikte, ETGB, TIR Karnesi ve NCTS beyannameleri kapsamında düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin ise bir sonraki talimata kadar her iki usulde (hem manuel hem de elektronik olarak) düzenlenebileceği açıklanmıştır.

 

EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgeleri gibi tercihli menşe ispat belgelerinin elektronik sistemde düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesi hususundaki uygulamaya 28 Mayıs 2018 tarihinden itibaren kademeli olarak geçileceği vurgulanmakta olup, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınacak talimatın akabinde söz konusu uygulamaya geçileceği belirtilmiştir. Gümrük İdarelerinde vize işlemi yapılmayan onaylanmış ihracatçılar tarafından kullanılan A.TR Dolaşım Belgelerinin de söz konusu sistemde elektronik olarak düzenlenmesi uygulamasına 2 Temmuz 2018 tarihinde geçilmekle birlikte, anılan belgelerin 1 Ocak 2019’a kadar her iki usulde de (hem manuel hem de elektronik olarak) düzenlenebileceği belirtilmiştir. Bakanlıktan yeni bir talimat alınana kadar EUR.! Dolaşım Belgesi, E:UR-MED Dolaşım Belgesi, D-8 Menşe İspat Belgesi, Menşe İspat Belgesi (İran) ve Menşe Belgesinin (Malezya) Odamız tarafından onay işlemlerine manuel olarak devam edilecektir. Basitleştirilmiş Usulde Düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesi’nin ise 2 Temmuz 2018 tarihine kadar manuel olarak onay işlemi devam edecek ve anılan tarihten sonra 1 Ocak 2019’a kadar her iki usulde de (hem manuel hem de elektronik olarak) onay işlemi gerçekleştirilebilecektir.

 

Bunlara ilaveten, Menşe Şahadetnamesi ile Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi ve onaylanması uygulamasına geçiş tarihinde halihazırda herhangi bir değişiklik olmamış olup 2 Temmuz 2018 tarihinde uygulamanın bahse konu belgeler özelinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.


Bilginize sunarız.
 

[Devamını oku...]

30
Giresun Sigorta Acenteleri Derneği Yönetim Kurulundan Odamıza Ziyaret

28 Mayıs 2018 – 03 Haziran 2018 tarihlerinde kutlanan ve toplumda sigorta bilincini artırmaya yönelik düzenlenen “Sigorta Haftası” nedeniyle GİSAD (Giresun Sigorta Acenteleri Derneği) Yönetim Kurulu Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ali FATOĞLU’nu ziyaret etti. Ziyarete, Odamız Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yönetim Kurulu Başkanı Ali FATOĞLU, “Sigorta insanların varlıklarının garantisidir. Sigorta, ileride ortaya çıkabilecek risklerin şimdiden garanti altına alınmasını sağladığından, hayatın akışı içerisinde zaman zaman ortaya çıkan endişelerimizin büyük bir bölümünü giderme konusunda yol gösterici olur. Bu nedenle toplumda bu bilinci arttırma adına Sigorta Haftasının önemi büyüktür. Sigorta Haftası’nın sigorta sektöründe yer alan üyelerimize ve çalışan tüm sigortacılara hayırlı olması diliyorum” dedi.
 

[Devamını oku...]

Sayfa 1 / 28İlk   Geri   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  İleri   Son