• Bulancak booked.net
    +28°C

Haberler & Duyurular

07
Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası, Giresun Ticaret Borsası İstihdam Seferberliği 2019 Basın Toplantısı

İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında tüm Türkiye’de başlayan etkinlikler çerçevesinde Giresun Ticaret ve Sanayi Odası, Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası, Giresun Ticaret Borsası  başkanlarının katılımlarıyla basın toplantısı düzenlendi.

 

Devletimizin işletmelerin alacağı yeni ek istihdamın ilk üç ay masraflarının tamamını ve kalan 9 ayın ise vergi ve primlerine katkı sağlayacağı İstihdam Seferberliği 2019 kampanyasının basın toplantısına Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Şükrü Ataün, Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fatoğlu ile Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük katıldı.

 

Basın toplantısında İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası etkinliği ortak metnini okuyan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Ataün; “Hatırlayacağınız üzere 21 Ocak’taki TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısında bulundu.

 

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çağrısının ardından Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız iki hafta boyunca yoğun bir şekilde çalışarak istihdam teşviklerini hazırladılar.

 

Bunlara yönelik yasal düzenleme de hızla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçti ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.” dedi.

 

Giresun TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ataün sözlerini şöyle sürdürdü;

 

“25 Şubat 2019 tarihinde TOBB Başkanımızın ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ile Oda ve Borsa Başkanlarımızın ve TOBB Sektör Meclisi Başkanlarımızın katılımıyla “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası başlatıldı.

 

İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında iş dünyamıza, girişimcilerimize 8 farklı teşvik sunuluyor ve bunları pek çoğu tarihi destekler şeklinde.

 

Ben size bunlardan özellikle çok önemli gördüğüm ikisinden bahsedeceğim.

 

Birincisi; nisan ayı sonuna kadar sağlacak her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır olacak.

 

Bu kapsamda 2.021 TL ücret ve 1.113 TL sigorta ve vergiler olmak üzere 3.134 TL’yi devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak.

Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık 1.113 TL’yi devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz.

 

İşe alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak.

 

Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık 1.113 TL olan prim ve vergi teşviki 2.712 TL olarak verilecek.

 

Buradan Giresun iş dünyasına çağrıda bulunuyoruz. Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz.

 

İkincisi de; herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz için çok önemli bir destek getirildi. Böylece Devletimiz sıkıntılı günümüzde de yanımızda olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa; çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödeniyor.

Yani burada devletimiz işverene diyor ki, düzenini bozma, istihdamı koru.

 

Tüm bu teşviklere ilişkin tüm detaylara istihdamseferberligi.org adresinden ulaşabilmek mümkün.

Aklınıza takılan bir konu olursa Giresun Ticaret ve Sanayi Odası, Giresun Ticaret Borsası, Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası’na ulaşmanız mümkündür.

 

Bu teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticileri kadar muhasebecilere ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düşmektedir. İstihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda onlardan ekstra hassasiyet bekliyoruz.

 

Önümüzdeki süreçte de Sayın Valimizin himayelerinde Giresun genelinde iş dünyası kuruluşlarımızın başkanlarının katılımıyla üyelerimize yönelik olarak istihdam teşvikleri bilgilendirme toplantıları yapmaya devam edeceğiz.

 

İlimizde her ay en çok ilave istihdam sağlayan üyelerimizi kutlayacağız.

 

Bakın 2017’deki istihdam seferberliğinde kamu-özel sektör olarak el ele verdik ve ülke genelinde 1,5 milyon (Giresun’da 10 bine yakın) ilave istihdam sağladık. Kamu-özel sektör el ele verdimi yapılmayacak şey yoktur.

 

Buradan tüm iş dünyamıza ve işverenlere de çağrıda bulunuyorum.

 

Sizler vasıtasıyla Giresun genelinde her işverene sesleniyoruz; Türkiye’nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam Seferberliği 2019’a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak, hem işinizi geliştirin, hem ekonominin büyümesine katkınız olsun, hem de Türkiye’nin geleceğine yatırım yaparak, kazanan siz olun.

Dünün en çok kazananları, Türkiye’ye yatırım yapanlar, Türkiye’de istihdam sağlayanlar oldu. Yarının en çok kazananları da, bugün Türkiye’ye yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar olacak.

 

Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz.

 

Bereketli ve umut dolu bir güne merhaba demek için, Burada iş var, Burada aş var, Burada gelecek var diyoruz.

 

Sizleri Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası, Giresun Ticaret Borsası ve Giresun Ticaret ve Sanayi Odası adına saygıyla selamlıyorum.”

 

06.03.2019 / GİRESUN 

[Devamını oku...]

07

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı XI. Bölge Müdürlüğü’nden gönderilen 28.02.2019 tarih ve 79049874-220.01-E.2022 sayılı yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü nün 26.02.2019 tarih ve 27671623-010- E. 15314 sayılı yazısına atfen;

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin (KTY)'nin 40'ıncı maddesinin altıncı ve otuzbİrincİ, 43 üncü maddesinin üçüncü, 44 üncü maddesinin altıncı fıkralarında, adlarına C2, C3, Ki, K3, LI, L2, NI, N2, RI, R2, Ml, M2, Pi, P2, Ti ve/veya T2 yetki belgesi düzenlenmiş firmaların, anılan Yönetmelikle öngörülen ve Bakanlığımızca oluşturulan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemine (U-ETDS), faaliyetlerine ilişkin elektronik olarak bilgi göndermeleri/iletmeleri zorunlu bulunmakta olduğu, söz konusu yükümlülüklerin, Yönetmeliğin Geçici 2 ncİ çerçevesinde 31.12.2019 tarihinden itibaren başlayacağı,

 

Ayrıca; yetki belgesi sahipleri, sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal takograf ünitelerindeki verileri, taşıtların trafiğe çıktığı tarihten İtibaren üçer aylık dönemler halinde elektronik ortamda arşivlemek ve bu veriyi ayda bir defa Bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine göndermeleri zorunlu bulunmakta olduğu; bahse konu yükümlülüğün, Yönetmeliğin Geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde Ol. Ol .2020 tarihinden itibaren başlayacağı,

 

Söz konusu yükümlülüklerle ilgili; U-ETDS ve sayısal takografa İlişkin sistemlerin ilgili firmalara izah edilmesi, bu sistemlere nasıl veri gönderileceğinin görsel olarak gösterilmesi suretiyle bilgi verilmesi ve yükümlülüklerinin hatırlatılmasını teminen; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından hazırlanan ve Genel Müdürlüklerince de uygun görülen 81 ili kapsayacak bölgesel toplantılar planlanmış olduğu, söz konusu toplantılara Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce de katılım sağlanacağı,

 

Bu itibarla; anılan sistemlerle ilgili gerekli hazırlığın sağlaması ve herhangi bir mağduriyet yaşanmamasını teminen, Odaların sorumluluk sahasında bulunan il ve ilçelerde faaliyet gösteren C2, C3, Ki, K3, LI, L2, NI, N2, RI, R2, Ml, M2, Pi, P2, Ti ve/veya T2 yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişiliklerin, toplantıların düzenleneceği illere göre katılım sağlamalarının (özellikle firma temsilcilerinin: muhasebeci, bilgi işlem sorumlusu vb.) önem arz etmekte olduğu bildirilmiş olap, toplantı yeri ve zaman hakkında bilgi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

İlgili üyelerimize önemle duyurulur.

 

İL

BÖLGE KODU

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI YERİ

GİRESUN

10

16-17 Mayıs 2019

SAMSUN TSO

ARTVİN

11

18-19 Mayıs 2019

RİZE TSO

RİZE

11

18-19 Mayıs 2019

RİZE TSO

TRABZON

11

18-19 Mayıs 2019

RİZE TSO

GÜMÜŞHANE

12

31-01 Haziran 2019

BAYBURT TSO

 

[Devamını oku...]

06
Başkan FATOĞLU' ndan İstihdam Seferberliği Basın Açıklaması

Yönetim Kurulu Başkanımız Ali FATOĞLU 2019 yılı istihdam seferberliği ile ilgili bir basın açıklaması yayınladı.


Kıymetli Basın Mensupları,

 

Hatırlayacağınız üzere 21 Ocak’taki TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısında bulundu.
 

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çağrısının ardından Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ve TOBB Başkanımız 2 hafta boyunca yoğun bir şekilde çalışarak istihdam teşviklerini hazırladılar.

 

Bunlara yönelik yasal düzenleme de hızla Meclisten geçti ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

25 Şubat 2019 tarihinde TOBB Başkanımızın ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ile Oda ve Borsa Başkanlarımızın ve TOBB Sektör Meclisi Başkanlarımızın katılımıyla “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası başlatıldı.

 

İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında iş dünyamıza, girişimcilerimize 8 farklı teşvik sunuluyor ve bunları pek çoğu tarihi destekler şeklinde.

 

Ben size bunlardan özellikle çok önemli gördüğüm ikisinden bahsedeceğim.

 

Birincisi; nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır.
 

2.021 TL ücret ve 1.113 TL sigorta ve vergiler olmak üzere 3.134 TL’yi devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak.
 

Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık 1.113 TL’yi devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz.

 

İş alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak.

 

Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık 1.113 TL olan prim ve vergi teşviki 2.712 TL olarak verilecek.

 

Buradan iş dünyasına çağrıda bulunuyorum. Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz.


İkincisi de; herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz için çok önemli bir destek getirildi. Böylece Devletimiz sıkıntılı günümüzde de yanımızda olduğunu bir kez daha gösteriyor.

 

Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa; çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödeniyor.

 

Yani burada devletimiz işverene diyor ki, düzenini bozma, istihdamı koru.

 

Tüm bu teşviklere ilişkin tüm detaylara istihdamseferberligi.org adresinden ulaşabilmek mümkün.

Aklınıza takılan bir konu olursa, Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası’na ulaşmanız mümkün.

Bu teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticileri kadar muhasebecilere ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düşüyor. İstihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda onlardan ekstra hassasiyet bekliyoruz.

 

Önümüzdeki süreçte de Valimiz, Kaymakamlarımız, Belediye Başkanlarımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın yerel teşkilatları ve iş dünyası kuruluşlarımızın başkanlarının katılımıyla üyelerimize yönelik olarak istihdam teşvikleri bilgilendirme toplantıları yapmaya devam edeceğiz.

 

İlimizde her ay en çok ilave istihdam sağlayan üyelerimizi kutlayacağız.

 

Bakın 2017’deki istihdam seferberliğinde kamu-özel sektör olarak el ele verdik ve 1,5 milyon ilave istihdam sağladık. Kamu-özel sektör el ele verdimi yapılmayacak şey yoktur.

 

Buradan tüm iş dünyamıza ve işverenlere de çağrıda bulunuyorum.

 

Sizler vasıtasıyla ülke çapında her işverene sesleniyoruz; Türkiye’nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam Seferberliği 2019’a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak, hem işinizi geliştirin, hem ekonominin büyümesine katkınız olsun, hem de Türkiye’nin geleceğine yatırım yaparak, kazanan siz olun.

 

Dünün en çok kazananları, Türkiye’ye yatırım yapanlar, Türkiye’de istihdam sağlayanlar oldu. Yarının en çok kazananları da, bugün Türkiye’ye yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar olacak.

 

Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz.

 

Bereketli ve umut dolu bir güne merhaba demek için, Burada iş var, Burada aş var, Burada gelecek var diyoruz.

 

Sizleri Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası olarak saygıyla selamlıyorum.


06.03.2019 / BULANCAK 

[Devamını oku...]

06

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 04.03.2019 tarihli ve 34221550-100-2306 sayılı yazısı.

 

İlgi kayıtlı yazıda, ithalat denetimlerinin etkinliği ve ülkemize ihracat yapan yurtdışındaki yabancı firmaların izlenebilirliğinin arttırılması amacıyla bu firmalar için "İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi"(İİKS) programının oluşturulduğu belirtilerek, anılan program ile yurtdışındaki yabancı firmalara tekil bir numara verileceği kaydedilmektedir.

 

Yazıda devamla, bahse konu uygulamanın 25.03.2019 tarihinden itibaren devreye alınacağı belirtilmekte olup, uygulamanın başlamasını takiben İİKS numarası yazılmadan ithalat beyannamesinin tescil edilemeyeceği ifade edilerek anılan tarihe kadar yabancı firmaların İİKS programına kaydolması gerektiği vurgulanmıştır.

 

İlgili üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği 

[Devamını oku...]

05
Yönetim Kurulu Başkanımızdan İŞKUR’a ziyaret

İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ali FATOĞLU, İŞKUR il Müdürü Mustafa SARI’yı makamında ziyaret ederek, istişarede bulundular.

[Devamını oku...]

04

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gönderilen yazıda; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Rusya Federasyonu (RF) Ticaret Mümessilliği işbirliğinde, 12 Mart 2019 Salı günü, saat 16:00'da TOBB İkiz Kuleler'de, RF Sverdlovsk Bölgesi Birinci Başkan Yardımcısı Aleksey Orlov'un ziyareti kapsamında, Sverdlovsk Bölgesi'ni ve bölgedeki yatırım fırsatlarını tanıtacak bir seminer gerçekleştirilecektir. Söz konusu etkinlikte Sverdlovsk Bölgesi'nin tanıtımının yanısıra 8-11 Temmuz 2019'da Ekaterinburg'da düzenlenecek ve Türkiye'nin partner ülke olarak yer alacağı Uluslararası Sanayi Fuarı (INNOPROM) hakkında bilgiler verilecektir.

 

Sverdlovsk Bölgesi RF'de büyük bir sanayi bölgesi olmakla birlikte, RF'nin sosyal ve ekonomik performans bakımından ilk 10 bölgesi arasında yer almaktadır. Bölgenin ekonomisi medencilik, metalurji ve makine inşa sanayisinden oluşmaktadır. Bölgenin başkenti Ekaterinburg, 1,4 milyon nüfusu ile RF'nin 4. en büyük şehridir. Bölgenin milli hasılasının en büyük 4 kalemi, sanayi %30.5, toptan ticaret %18.8, gayrimenkul işlemleri %11.6 ve ulaşım/iletişim sektörü %8.7 şeklindedir. Bölgede ayrıca Boeing, Siemens, TOS, EMCO,OKUMA gibi önemli yabancı firmaların yatırımları bulunmaktadır.

 

Seminere ilişkin program, Rus heyet listesi, Sverdlovsk Bölgesi bilgi notu ile katılım formu ekte ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin resmi web sitesinde (www.tobb.org.tr)  "Hizmetler/Uluslararası İş İmkanları- Ülke Duyuruları-Rusya" bölümünde yer almaktadır.

 

İlgilenen üyelerimizin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ' ne iletilmek üzere Katılım Formunu 07 Mart 2019 tarihine kadar doldurup, Odamızın bulancak@bulancak-tso.org.tr e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir.


Tüm üyelerimize duyurulur.

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği 

[Devamını oku...]

27
İstihdam Seferberliği Başladı

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği önderliğinde hazırlanan 2019 yılı İstihdam Seferberliği kapsamında geçerli olan teşvik paketi açıklandı.

 

Teşvik paketinin kapsamına dair detaylı bilgilere aşağıdaki görseller aracılığı ile veya istihdamseferberligi.org web adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. 

[Devamını oku...]

26
Yönetim Kurulu Başkanımız Ali FATOĞLU 9. Sektörel Ekonomi Şurası Ve İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Toplantısına Katıldı

İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Toplantısı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun evsahipliğinde yapıldı.​

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, istihdam seferberliği başlatılması konusuna Bakan Selçuk ve Bakan Albayrak ile bir araya gelip çalıştıklarını ifade ederek, iki bakanın olumlu yaklaşımlarıyla teşviklerin tasarlandığını söyledi.

 

Kanun tasarısının torba kanuna eklendiğini ve hızla Meclis'ten geçerek Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, " Türk iş dünyası için böyle bir hızlı hareket eden bakanlarımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum. İşte burada sizlerle birlikte 2019 İstihdam Seferberliğini başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımızın istihdam seferberliği çağrısına yönelik ilk adımı atıyor, kampanyayı başlatıyoruz. Sloganımız ‘Burası Türkiye Burada İş Var’. TOBB, sektör meclislerimiz ve odalar-borsalar olarak bu kampanyayı 81 ilde ve 160 ilçede en yaygın şekilde tanıtacak ve en geniş katılımın sağlanması için çalışacağız. Buradan tüm iş dünyamıza ve işverenlere de çağrıda bulunuyorum, Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam kampanyasına katılın, bu tarihi desteklerden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak hem işinizi geliştirin hem ekonominin büyümesine katkınız olsun, hem de Türkiye geleceğine yatırım yaparak kazanan siz olun" dedi.

 

Hisarcıklıoğlu, “Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik. Kaybetmeyeceğiz. Bereketli ve umut dolu bir güne merhaba demek için, Burada iş var, Burada aş var, Burada gelecek var diyoruz” şeklinde konuştu.

 

-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da  konuşmasında, ülke ekonomisinin son 16 yılda hızlı bir büyüme eğilimi gösterdiğini ancak bunun geçen beş yılında ciddi risklere maruz kaldığını belirtti.

 

Gezi olayları, terör saldırıları, 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi birçok badirenin güçlenerek geride bırakıldığına işaret eden Selçuk, 2018 yaz aylarından itibaren, dolar üzerinden kurulan ekonomik spekülasyonların da başarıyla yönetilerek bertaraf edildiğini söyledi.

 

Selçuk, Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alması için kalkınmaya dair projelerin ve hamlelerin hız kesmeden sürdürüleceğini ifade etti.

 

Türkiye'nin 16 yılda 3,5 kat büyüdüğünü anlatan Selçuk, bu süreçte uygulamaya konulan reformlarla, "İş Yapma Kolaylığı" bakımından, Türkiye'nin dünyada 43. sıraya kadar yükseldiğini aktardı.

 

Bakan Selçuk, "2002'de 727 bin olan sigortalı çalıştıran iş yeri sayımız 1,9 milyona, aktif sigortalı sayımız 12 milyondan 22,3 milyona yükseldi. Aynı dönemde, aktif iş gücü programlarımızdan yararlanıcı sayısı ise yaklaşık 3,1 milyona ulaştı." diye konuştu.

 

Birinci 100 günlük icraatlarının başarıyla bitirildiğini, ikinci 100 günlük icraatların süratle tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayan Selçuk, bu kapsamda kolay işverenlik uygulamasının genişletilmesi, aktif iş gücü programlarının yaygınlaştırılması ve yabancı çalışma iznine yurt dışından başvurunun kolaylaştırılması gibi hizmetlerin hayata geçirildiğini söyledi.

 

Selçuk, "Bugün burada bir müjde daha vermek isterim. 100 Günlük Eylem Planı'nda olan, 'teşvikten kazancım ne kadar' uygulamasıyla da işverenlerimiz sunduğumuz teşvik ve desteklerden ne kadar fayda sağlayacaklarının bilgisine ulaşacaklar inşallah." ifadesini kullandı.

 

Bakan Selçuk, "Bugün burada, bu güzel atmosferde, yeni teşvikimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. İşverenlerimizin nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücreti de devlet olarak biz karşılayacağız. İzleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz." dedi.

 

Mevcut çalışanlarına ilave olarak işe alınan her bir sigortalının, asgari ücret düzeyinde tüm prim ve vergilerinin 12 ay boyunca karşılandığını hatırlatan Selçuk, 2016'da başlatılan asgari ücret desteğine bu yıl da devam edildiğini bildirdi. Selçuk, geçen yıl 9 ay olarak uygulanan desteğin süresinin bu yıl 12 aya çıkarıldığını ifade etti.

 

Bakan Selçuk, 500 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerine 101 lira, 500'ün altında çalışanı olan iş yerlerine 150 lira asgari ücret desteği verildiğini belirtti.

 

Tüm teşviklerden yararlanan işletme ve çalışan sayısının gün geçtikçe daha da artığına işaret eden Selçuk, "Bakanlık olarak geçen hafta açıkladığımız teşvikle beraber 18 ayrı teşvik ve destek uygulamamızla 1,7 milyona yakın işverenimize, 11 milyondan fazla sigortalımıza halihazırda destek vermekteyiz." diye konuştu.

 

Selçuk, prim teşviklerinin hayata geçirildiği 2004 yılından bu yana işverenlere 150 milyar liraya yakın destek sağlandığını kaydetti.

 

-Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise birçok platformda ülkenin içinden geçtiği ekonomik sürecin KOBİ'lere, sanayicilere ve esnafa olan etkilerini azaltmak için atılacak adımları görüştüklerini, çeşitli paketler açıkladıklarını hatırlattı.

 

Bugün kamu-özel sektör arasında oluşturdukları güçlü koordinasyon ve sinerjinin meyvelerini almak için bir araya geldiklerini ifade eden Albayrak, "Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanımızın da katıldığı şura vesilesiyle ifade edildiği gibi 2019 yılında 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

 

Albayrak, bugün istihdam alanında bir devrim yaşandığını belirterek, "Bugün Türkiye'ye karşı oynanan oyunlara, ekonomide çizilmek istenen senaryolara karşı durulan güçlü bir yumruğun, dayanışmanın, bir olmanın, milletçe güçlü olmanın dosta düşmana ispat edildiği bir gündür." diye konuştu.

 

Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile hedef ve stratejileri belirlediklerine dikkati çeken Albayrak, AK Parti hükümetleri döneminde istihdamı artırmaya yönelik politikaların hep öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti.

 

Albayrak, bu amaç doğrultusunda 2009'dan bu yana yaklaşık 10 milyonluk yeni istihdam oluşturulduğunu vurgulayarak, 2018'de açıkladıkları mevcut istihdam teşviklerine yenilerini eklediklerini hatırlattı.

 

Bakan Albayrak, sigorta prim teşviğinin devam ettiğine işaret ederek, "Geçen cuma günü Mecliste kabul edilen kanunla yeni bir destek daha açıkladık. Bu kapsamda 1 Şubat 2019-30 Nisan 2019 arasında işe alınan işçilerin 3 ay süreyle tüm prim, vergi ve ücret desteği hükümetimiz tarafından karşılanacak." ifadesini kullandı.

 

Finansmana erişim noktasında da önemli paketler açıkladıklarını hatırlatan Albayrak, şöyle konuştu: "Ocak ayında 13 bankanın katılımıyla KOBİ'lerimiz için 20 milyar liralık bir kredi paketi müjdesini vermiştik. Bu paket ile birlikte reel sektörün likidite ihtiyacına ciddi anlamda bir destek oluşturmuştuk. Bu paket ile bugün itibarıyla 67 bin 438 KOBİ'mize 20,3 milyarlık kredi kullandırıldı. Yeni bir paket geliyor. Bu hafta onu anons edeceğiz. Aynı şekilde esnafımız için de Halkbank aracılığıyla açıkladığımız yılın 3 ayındaki 10 milyar liralık pakette, esnaf kredilerinde toplamda 66 bin 236 esnafa 6 milyar 238 milyon liralık tutara ulaşmış bulunuyoruz. Şubat sonu itibarıyla 7,5 milyar lirayı geçerek belki de martın ortasına doğru 10 milyar liralık kredi paketini esnafımıza kullandırmış olacağız."

 

Albayrak, üreticilerin modern seracılığa dönüşü ve yatırımları ile ilgili de çok önemli bir finansman paketi açıkladıklarını, KDV iadeleri ile ilgili önemli adımlar attıklarını anımsattı.

25.02.2019 / ANKARA kaynak: www.tobb.org.tr 

[Devamını oku...]

25

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; Sri Lanka Yatırım Kurulunun Sri Lanka Kalkınma Stratejileri ve Uluslararası Ticaret Bakanlığı ile birlikte Sri Lanka'nın Bingiriya bölgesinde, Serbest Üretim Bölgesi / Organize Sanayi Bölgesi kurulmasına ilişkin proje için teklif çağrısı yaptığı belirtilmiştir.

 

Bahse konu projeye ilişkin broşür yazımız ekinde yer almaktadır.

 

İlgili üyelerimize duyurulur.

 

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği 

[Devamını oku...]

25

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen 21.02.2019 tarih ve 1973 sayılı yazıda, ilgide Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 15.02.2019 tarihli ve 40317327-724.01.01-E.513298 sayılı yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen, Encemine Büyükelçiliğimizin Çad Ekonomi ve Planlama Bakanı Sayın Issa Doubragne ile bir görüşme gerçekleştirdiği, adı geçen Bakan tarafından ülkemizde ciddi miktarda susam ithal edildiğinin belirtildiği, Çinlilerin kendilerine başvurarak toplu olarak 1 milyon ton susam satın almak istedikleri ve bu susamın hemen hemen hiç işlenmeden ihraç edileceği, esasen KOBİ’ler aracılığıyla susam, Arap zamkı ve yer fıstığı gibi tarım ürünlerini işleyerek ihraç etmek istedikleri ifade edilmektedir.

 

Yazıda devamla, Türkiye’den susam ve Arap zamkının en azından birinci safha işlenmesine yönelik olarak kendilerine örnek tesisler kuracak yatırımcılar önerilmesinden ve bu yatırımcılarla çalışılmasından memnuniyet duyulacağı belirtilmektedir.

 

Bu kapsamda; Tarım ve Orman Bakanlığı’na iletilmek üzere sözkonusu yatırıma ilgi duyan firmaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile (e-posta: anara.daylan@tobb.org.tr)  iletişime geçmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

 

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği 

[Devamını oku...]

Sayfa 2 / 41İlk   Geri   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  İleri   Son