• Bulancak booked.net
    +28°C

Haberler & Duyurular

25

İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Aday Listesi ve İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Aday Listesi ekte yer almaktadır. 

[Devamını oku...]

22

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen 20.02.2019 tarih ve 1923 sayılı yazıda; Kosova Ticaret Odası’nın 29.01.2019 tarihli yazısına atfen, 24-26 Nisan 2019 tarihlerinde “Kosova Uluslararası Fuarı” düzenleneceği, Bahse konu Fuara ilişkin ayrıntılı bilgi için Ylli Dallku (+383 46/123-429; E-Mail: Ylli.Dallku@oek-kcc.org) ve Fatmire Shala (+383 45/653-222, E-Mail: Fatmire.Shala@oekkcc.org) ile temas edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

 

İlgili üyelerimize duyurulur.

 

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği 

[Devamını oku...]

22

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gönderilen yazıda; Peru'nun ankara Büyükelçiği'nin, Peru Özel Yatırım Teşvik Ajansı'ndan (PROINVERSION) alınan bir yazıya atfen, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Ulaşım Altyapısı alanında Ortak Finansmanlı Özel Girişim projelerinin açıklandığı bildirilmektedir.

 

Teklif tarihlerinin 1 Nisan 2019-15 Mayıs 2019 olarak belirlendiği söz konusu projeler aşağıda belirtilmekte olup, yeni yatırım fırsatlarıyla ilgilenen firmalarımız bahsi geçen projelere ilişkin detaylı bilgilere birliğimiz web sayfası (www.tobb.org.tr) "hizmetler" başlığı altındaki Uluslararası İş İmkanları/Ülke Duyuruları/Peru bölümünden ulaşabilmektedir.

 

● Lima-Ica Demiryolu

● Üçüncü Bölgesel Havalimanları Grubu

 

İlgili üyelerimize duyurulur.

 

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği 

[Devamını oku...]

22

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, Malezya’nın 13 eyaletinden biri olan Kelantan Eyalet Yönetiminin, aşağıda belirtilen alanlarda yatırım yapmaya ilgi duyan Türk yatırımcılarını anılan eyalete davet ettiği belirtilmektedir.

 

• Tok Bali semtinde yaklaşık 4000 dönüm arazi üzerinde sanayi sitesi kurulması;

• Turistik bir bölge olan Cameron Tepelerinde yakın Lojing semtinde yaklaşık 4000 dönüm arazi üzerinde bir turizm köyü kurulması;

• Demir cevheri ve manganez madencilik yatırımı;

• Üniversite veya yüksekokul yatırımı;

• Mobilya üretimi;

• Helal gıda üretimi.

 

Söz konusu yazıda devamla bahse konu yatırım projeleri ile ilgilenen firmaların Kelantan Eyalet Yönetimi yetkilisi (Mohomad Nazwan Ismail, Tel: 00 609 7481954 Dâhili: 1004, E-posta: nazwan@kelantan.gov.my, Web: www.kelantan.gov.my/index.php/en/) ile iletişime geçebilecekleri belirtilmektedir.

 

İlgili üyelerimize duyurulur.

 

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği 

[Devamını oku...]

14

İlgi: Giresun Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nün 06.02.2019 tarih ve 71687412-302.99-E.62 sayılı yazısı.

 

Milli ekonominin gerekleri ve kamu yararına uygun olarak kullanılan her türlü ölçü ve ölçü aletlerinin doğru, ayarlı ve uluslar arası birimler sistemi doğrultusunda kullanılması kanun gereğidir.

 

Ölçüler ve Ayar Kanunu ve buna bağlı çıkarılan yönetmelikler uyarınca ellerinde 2017 yılı damgalı Ölçü Aleti bulunduran gerçek ve tüzel kişiler, 01 OCAK 2019 ve 28 ŞUBAT 2019 tarihleri arasında; Aşağıdaki Ölçü aletleri için Giresun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne beyanname vermeleri gerekmektedir.

 

- Tartım kapasitesi 2000 kg'ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri ( Yüksek Çekerli Basküller),

 

- Akaryakıt Ölçek ve Sayaçları,

 

-      Tanker Sayaçları,

 

-      Elektrik ve Su Sayaçları,

 

Aynı tarihler arasında Belediye Başkanlığı Grup Ölçü Ayar memurluklarına verilecek ölçü aletleri ise;

 

-     Açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan, III. ve IV. sınıf otamatik olmayan elektronik tartı aletleri,

 

-     Tartım kapasitesi 2000 kg ve altında bulunan mekanik tartı aletleri (Masa terazileri, Asma teraziler, Tekkollu kantarlar, İbreli teraziler).

 

-      Uzunluk Ölçüleri, Akıcı Madde Ölçüleri,

 

-      Kum Taneli Ölçü Aletleri.

 

Aynı tarihler arasında Muayene ve Damgalama Yetkisi almış, firma ve kuruluşlara beyannameleri verilecek ölçü aletleri;

 

-     II.sınıf otomatik olmayan tartı aletleri (Elektronik, mekanik Hassas Terazi ve Tartılar),

 

- Tartım kapasitesi 2000 kg ve altında bulunan III. ve ıv. sınıf otamatik olmayan elektronik tartı aletleri.

 

- Otomatik Tartı Aletleri,    

Barkotlu ve Çıktı Alınan Tartı Aletleri,

Taksimetreler,

Takograf Cihazları.

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 14 ve 15 .inci maddeleri doğrultusunda yukarıda belirtilen süre içersinde yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflere, 2019 yılı için ölçü aleti başına 2.600,00 TL idari para cezası uygulanacaktır.

 

Üyelerimize önemle duyurulur. 

[Devamını oku...]

11
TOBB İl KGK ve TOBB İl GGK İcra Komitesi Seçimleri

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimleri 27 Şubat 2019 Çarşamba günü 10.00 – 16.00 saatleri arasında Odamızda gerçekleştirilecektir.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 08.02.2019 tarih ve 766 ile 761 sayılı yazılar ile; TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimlerinin 27 Şubat 2019 Çarşamba günü 10.00 – 16.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği bildirilerek, kontenjan dağılımları ve seçmen listeleri Odamıza iletilmiştir.

 

Bu çerçevede, söz konusu seçmen listeleri 11 Şubat 2019 Pazartesi günü Odamızın hizmet binasında bulunan ilan yerine de asılmak suretiyle duyurulmuştur.

 

İcra Komiteleri üyeliği adaylık başvuruları, 11 Şubat 2019 Pazartesi gününden itibaren bir dilekçe ekinde aday olabilme şartlarını tevsik eden adli sicil belgesi ile birlikte Odamıza yapılacaktır.

 

İlgili mevzuat uyarınca, seçimde, seçmen listesinde ismi bulunan kişiler kimlik bilgilerini ibraz etmek suretiyle seçimde oy kullanabilecek olup, vekâleten oy kullanılması mümkün olamayacaktır.

 

Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu üyelerimize önemle duyurulur.

 

Seçim Tarihi : 27 Şubat 2019 Çarşamba

Seçim Saati   : 10.00-16.00

Seçim Yeri    : Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu

Seçmen sayısı: 3

Seçilecek İcra Komitesi Üye sayısı: 2

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu

Seçmen sayısı: 3

Seçilecek İcra Komitesi Üye sayısı: 1 

[Devamını oku...]

11

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 07.02.2019 tarih ve 34221550-774.01.08- 1471sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile "Emlak Danışmanları", "Servis Aracı Şoförleri" ve "Köprülü Vinç Operatörleri" için Ocak 2019 itibariyle sınav ve belgelendirme hizmetinin başlatılacağı bildirilmiştir.

 

Bu doğrultuda, "Emlak Danışmanı Seviye 4", "Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5", "Köprülü Vinç Operatörü Seviye 3" ve "Servis Aracı Şoförü Seviye 3" mesleklerinde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) yetkilendirme süreci tamamlanmış olup, sınav ve belgelendirme ücret tarifesi ekte yer almaktadır. Konuya ilişkin olarak;

 

-Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz ve çalışanlarının, İl/İlçe Ticaret Müdürlüklerinden "Yetki Belgesi" alabilmeleri için, ivedilikle "Emlak Danışmanı Seviye 4" ve "Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5" mesleki yeterlilik belgelerini tamamlamaları gerekmektedir.

 

-Okullara servis taşımacılığı yapan üyelerimiz ve çalışanlarının bu faaliyete devam edebilmeleri için, taşımacılık hizmeti veren şoförlerinin "Servis Aracı Şoförü Seviye 3" mesleki yeterlilik belgelerini tamamlamaları gerekmektedir.

 

-İmalat sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin, malzeme/yük kaldırma, taşıma, istifleme süreçleri için vinç kullanan operatörlerinin "Köprülü Vinç Operatörü Seviye 3" mesleki yeterlilik belgelerini tamamlamaları gerekmektedir.

 

Bu çerçevede, yeni hizmet kapsamı ile ilgili olarak mesleki yeterlilik sınavları Oda ve Borsalar aracılığıyla düzenlenecektir. Bilgilerinize arz ederiz.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği 

[Devamını oku...]

08

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen 01.02.2019 tarih ve 34221550-720-1271 sayılı yazıda, Meksika Ankara Büyükelçiliği’nin 23.01.2019 tarih ve TUR00086 sayılı yazısına atfen; 24-27 Nisan 2019 tarihlerinde Meksika'nın bir eyaleti olan Santa Lucia'da, "Meksika Havacılık Fuarı (FAMEX)"nın düzenleneceği bildirilmektedir.

 

Fuarın, Meksika'nın ana sanayi etkinliklerinden biri ve Latin Amerika'nın ikinci önemli etkinliği olduğu, 2017 yılındaki fuara 35 farklı ülkeden 500 firmanın katıldığı ve fuar kapsamında 4 bin 6 yüz iş toplantısının düzenlendiği belirtilmektedir. Fuar esnasında "Yabancı Yatırım" konulu bir seminer ve eğitime teşvik amaçlı yapılacak akademik günlerde "Üçüncü Hava Sahası Eğitim Forumu" ve "Üçüncü Teknik Konferanslar Turu" gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

 

Ayrıca Meksika Havacılık Fuarı'na, 12 devlet yöneticisi, 53 büyükelçi 11 savunma bakanı, 37 hava kuvvetleri komutanı, 38 askeri ataşeyi kapsayan endüstri alanındaki başlıca ulusal ve uluslararası aktörlerin yanı sıra Boeing, Airbus, Embraer, Bombardier, Bell Helicopters, Russian Helicopters, Turkish Aerospace, Israe1 Industries, Pilatus, Lockheed Marin, Northop Gruman, Indra, Catic, Korean Aerospace Industries, Thales, Safran, Honeywell, UTC, Zodiac Aerospace ve Cessna gibi firmalardan işadamları ve CEO'ların katılımının beklendiği ifade edilmektedir.

 

Fuara ilişkin detaylı bilgiye Meksika Havacılık Fuarı resmi web sayfasından (https://www.f-airmexico.com.mx/englishtranslate/index.html)  ulaşılabilmektedir.

 

İlgili üyelerimize duyurulur.


Saygılarımızla,

  

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği 

[Devamını oku...]

08

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen 30.01.2019 tarih ve 34221550-745.01.01-1129 yazıda, KOSGEB’in yazısına atfen; Avrupa Birliği’nin, EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri, “Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası” olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, Avrupa Birliği tarafından 2014-2020 yıllarını kapsayan ve kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan bir program ortaya konulmuştur. KOSGEB, ülkemizde COSME programının ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir.

 

KOSGEB’in ilgili yazısında, COSME programı kapsamında, “Avrupa Küme Mükemmeliyet Programı” proje teklif çağrısının yayımlandığı belirtilmektedir. Çağrı çerçevesinde, KOBİ rekabetçiliğini teşvik etmek ve işletmelerin kümelerin sunabileceği yenilik ve büyüme potansiyelini kullanarak küresel pazarlara başarıyla erişebilmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

 

Son başvuru tarihi 4 Nisan 2019 tarihi olan teklif çağrısına, Avrupa Komisyonunun (https://ec.europa.eu/easme/en/cosme/cos-cluster-2018-03-02-european-cluster-excellence-programme)  internet sayfasından ulaşılabilmektedir.

 

Üyelerimize önemle duyurulur.


Saygılarımızla,

  

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği 

[Devamını oku...]

08

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gönderilen 28.01.2019 tarih ve 34221550-611.99-1049 sayılı yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yazısına atfen; 29.11.2018 de kabul edilen ve 10.12.2018 tarih ve 30621 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren "Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile taşıma amaçlı kullanılan plastik alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesi hükme bağlanmış olup bu hususun 2872 sayılı Çevre Kanunu Ek Madde 13'e "Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl için güncellenir. Bu maddedeki düzenlemelere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir." şeklinde düzenlendiği hatırlatılmıştır.

 

Bununla birlikte, plastik poşetler için geri kazanım katılım payı, beyanı ve tahsiline ilişkin hususların Çevre Kanunun Ek madde 11'inde ve ekli (I) sayılı listesinde düzenlendiği ifade edilmiştir.

 

Bu kapsamda çevrenin korunması, kaynak verimliliğinin sağlanması ve plastik poşet kullanımının azaltılması amacıyla plastik poşetlerin ücretlendirilmesi, satışı, beyanı, geri kazanım katılım payı tahsili ile birlikte izleme, kontrol ve denetimine ilişkin hususların 09/01/2019 tarih ve 66745475-145.07-6267 sayılı makam oluru ile yürürlüğe giren Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine ilişkin Usul ve Esaslar'ın Bakanlıkça belirlendiği belirtilmiştir. Uygulamanın söz konusu Usul ve Esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmesi ilgili üyelerimize önemle duyurulur.


Saygılarımızla,

  

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği 

[Devamını oku...]

Sayfa 3 / 41İlk   Geri   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  İleri   Son