• Bulancak booked.net
    +28°C

Haberler & Duyurular

16

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 07.11.2018 tarih ve 0431/16572 sayılı yazısı,

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı’nın 1 Ağustos 2018 tarihinde, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül hakkında aldığı yaptırım kararına, diplomatik teamüllerin esasını oluşturan mütekabiliyet ilkesinin gereği olarak, aynıyla mukabele edilmesinin uygun olacağının değerlendirildiği belirtilerek ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen’e ilişkin olarak; diğer tedbirlerin yanında, Türkiye’deki gerçek ve tüzel kişilerin adı geçenlerle her türlü mali işlem gerçekleştirmesinin ve ticari ilişkide bulunmasının yasaklanması, bu itibarla, adı geçenlerin kendileri ve/veya sahibi, ortağı, yöneticisi olduğu şirketlerle hiçbir surette ticaret yapılmaması gerektiği bildirilmişti.

 

Bu defa yine Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, ABD Hazine Bakanlığının İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül’e yönelik yaptırım kararını kaldırmasına paralel olarak, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen’e uygulanan yaptırımların 2 Kasım 2018 tarihi itibariyle kaldırılması talep edilmektedir.

 

Bu itibarla ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen’e uygulanan ve söz konusu kişilerle ilgili belirtilen yaptırımlar 2 Kasım 2018 tarihi itibariyle kaldırılmıştır.

 

Üyelerimize duyurulur. 

[Devamını oku...]

12

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aracılığıyla Odamıza intikal eden 18.10.2018 tarih ve 56067857-249-E.100969 sayılı yazıda; 2019 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ’in (İthalat 2018/3) 16.10.2018 tarihli ve 30567 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlandığı belirtilmiştir.

 

Söz konusu Tebliğ metnine ulaşabilmek için http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181016-15.htm tıklayınız.

 

Üyelerimize duyurulur.

 

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği 

[Devamını oku...]

10
Saygı ve Özlemle Anıyoruz
Saygı ve Özlemle Anıyoruz 
09

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen 06.11.2018 tarih ve 0512/16470 sayılı yazıda; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile TSE arasında 06.03.2016 tarihinde imzalanan protokol gereğince, Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) kapsamında inceleme ve belgelendirme işlemlerinin Enstitülerince gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

 

Yazıda ayrıca, ADR'ye göre patlayıcı madde (Sınıf 1) olarak sınıflandırılan madde taşımacılığında kullanılan EXII/EXIII tipi araçlarda, ADR Uygunluk Belgesi ve ilgili diğer belgeler, levha vb.nin yanı sıra Koruyucu Bölme, Ayırma Paneli veya Muhafaza Kutusu Onay Raporu bulundurulmasının zorunlu olduğu vurgulanmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan TSE K 560 Belgelendirme Kriteri yeniden gözden geçirilmiş olup uygulama tarihi 15.11.2018 olarak belirlenmiştir.

 

Söz konusu yazıya https://www.tobb.org.tr/TIRveATAKarnesi/Sayfalar/ADR.php internet adresinde "DUYURULAR" bölümünde "TSE K 560 Belgelendirme Kriteri Duyurusu" başlığı üzerinden ulaşılabilmektedir.

 

Üyelerimize duyurulur.

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği 

[Devamını oku...]

08
Ufuk2020 KOBİ'lerde İnovasyon Çağrıları

KOSGEB Giresun Müdürlüğü'nden gönderilen yazıda; Avrupa'nın bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarının ve uygulama araçlarının uyumlaştırılması ve araştırma & teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek amacıyla özel bir fonlama sistemi ile yürütülen Çerçeve Programların sekizincisi olan Ufuk2020 Programı'nın (Horizon 2020) 2014-2020 yılları arasında yaklaşık 80 milyar avro bütçe ile yürütüldüğü, Ufuk2020 Programı kapsamında bireysel araştırmaların yanı sıra enerji, sağlık, ulaşım, gıda, çevre, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi alanlarda uluslararası iş birliğine dayanan araştırma ve inovasyon faaliyetlerin desteklendiği ve Ufuk 2020 Programı'ndan; üniversiteler, araştırma kuyruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve diğer kuruluşların (STK, birlik, dernek vb.) faydalanabildiği belirtilmektedir.

 

Yazıda ayrıca, TUBİTAK tarafından hazırlanan Ufuk2020 "KOBİ'lerde İnovasyon Programı" kapsamında proje teklif çağrılarına ilişkin bilgi notu paylaşılmaktadır.

 

Üyelerimize duyurulur.

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği 

[Devamını oku...]

31

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 26.10.2018 tarih ve 0341/15991 sayılı yazısı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın “Onaylı Tedarikçi Faaliyeti Duyurusu Hakkında” konu başlıklı duyuru ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği 

[Devamını oku...]

28
Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun. 

[Devamını oku...]

24

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; İran’da önümüzdeki dönemde Tahran Sanayi ve Ticaret Örgütü tarafından Tahran Boostane Goftegoo Fuar Salonunda aşağıdaki fuarların düzenleneceği bildirilmektedir:

 

● İran Komşu Ülkeleri İşadamları Ortak Ticaret Oturumu, 27-29 Kasım 2018

 

● Gıda Sanayi ve Tarım Ürünleri, Mobilya, İnşaat, Kozmetik, Güzellik , İlaç ve Tıbbi Malzemeler Fuarı, 27-29 Kasım 2018

 

Fuarlara katılım gerçekleştirmek isteyen üyelerimizin, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği (Bay Seyed Hafez Mousavi, cep: 0 538 053 1498, e-posta: mousavi54hafez@gmail.com) ile irtibata geçmeleri tavsiye edilmektedir.

 

Üyelerimize duyurulur.

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği 

[Devamını oku...]

18

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan 11.10.2018 tarih ve 14888 sayılı kayıtlı yazıda; 26 Eylül 2017 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan 2017/1 sayılı tebliğ ile 33 meslekte daha mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilmiş ve zorunlu meslek sayısı 81’e yükselmiştir.

 

2017/1 sayılı tebliğde belirtilen ve Ek 1’de yer alan meslekler için 12 aylık geçiş süreci tamamlanmış olup, 27 Eylül 2018 tarihi itibariyle söz konusu mesleklerde “mesleki yeterlilik belgesi” zorunluluğu fiilen başlatılmıştır. Söz konusu mesleklerde sınav ve belgelendirme ücreti, 31.12.2019 tarihine kadar İşsizlik Sigortası fonundan karşılanacaktır.

 

TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş., “Metal”, “Makine”, “Otomotiv”, “Asansör” ve “Perakende” sektörlerinde sınav ve belgelendirme hizmetlerine devam etmekte olup, zorunluluk getirilen yeni mesleklerde sınav ve belgelendirme konusunda belgelendirme ve yönlendirme desteği vermektedir.

 

Tüm Üyelerimize önemle duyurulur.

 

Saygılarımızla,

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

Başkanlığı 

[Devamını oku...]

18
Yenikapı Giresun Tanıtım Günleri / İstanbul 25-28 Ekim 2018

Giresun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden gönderilen 08.10.2018 tarih ve 533946558.821/81211 sayılı yazıda;


İlimizin sahip olduğu eşsiz, kültürel, tarihi ve doğal zenginliklerimizi turizmin hizmetine sunarak, ziyaretçilerimizi en güzel şekilde ağırlamak, İlimizden memnun bir şekilde ayrılmalarını sağlamak amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarımız dışında, sivil toplum örgütleri ve turizm seyahat işletmelerinin çalışmalarına devam ettiği,

 

Bu tanıtımlar kapsamında; İstanbul İlinde 2007 yılından bu yana Giresun Federasyonu tarafından “Giresun Tanıtım Günleri” gerçekleştirildiği,

 

Etkinlik süresince birbirinden renkli ve yöresel görüntülerin sahnelendiği tanıtım yürüyüşleri, paneller, seminerler, sergiler, el sanatları, yöresel yemek ve ürün tanıtımı, konserler, ulusal ve yerel canlı televizyon yayınları ile İlimizin kapsamlı bir şekilde tanıtımının yapılması sağlandığı,

 

Giresun Federasyonu tarafından kültür ve medeniyetler kenti İstanbul’da Yenikapı Etkinlik Alanında 25-28 Ekim 2018 tarihleri arasında “Yenikapı Giresun Tanıtım Günleri” nin on ikincisinin düzenleneceği bildirilmiştir.

 

Bilgilerinize sunarız. 

[Devamını oku...]

Sayfa 4 / 37İlk   Geri   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  İleri   Son