• Bulancak booked.net
    +28°C

Haberler & Duyurular

21
İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden  alınan yazıda; İhraç edilen ürün beraberinde kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri hakkında Ekim ve Kasım ayında 8 adet bildirim alındığı, alınan bu bildirimlerde söz konusu ahşap ambalaj malzemelerinin ISPM15 (Uluslararası Bitki Sağlığı Önlemleri – ahşap Ambalaj Materyali) standartlarına uygun olmadığının bildirildiği belirtilmektedir.


[Devamını oku...]

21
Kooperatiflerin Emlak Vergisi Muaflığı

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; “Bazı odalarımızdan alınan yazılarda; 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun “Muaflıklar” başlıklı 93 üncü maddesine rağmen, bazı belediyeler tarafından kooperatiflerden emlak vergisi bedeli tahakkuk ve tahsil edildiği belirtilmiş olup, bu hususta Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün görüşüne başvurulmuştur.

[Devamını oku...]

21
Hijyen Eğitimi

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda; Hijyen Eğitimi Yönetmeliği’nin 05.07.2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığından bahisle, gıda üretim ve perakende iş yerleri başta olmak üzere, çeşitli sıhhi ve gayrisıhhi iş yerlerinde çalışanlardan istenen portör muayeneleri yerine hijyen eğitimi gerektiğine ilişkin malumat yazı ve söz konusu eğitimlerin nerelerden alınacağına ilişkin malumat yazının 81 il valiliğine gönderilerek Halk Sağlığı Müdürlükleri vasıtasıyla Yönetmelik kapsamındaki iş yerlerinin bilgilendirilmesinin sağlandığı belirtilmiştir.

[Devamını oku...]

21
Tekstil Ürünleri

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının tekstil ürünlerine ilişkin 18.12.2013 tarih ve 19763611/590-15661 sayılı yazısına atfen, AB üyesi ülkelerce piyasaya arzı yasaklanan, piyasadan toplatılan veya geri çağırılan tehlikeli tüketici ürünleri hakkında hızlı bilgi alışverişine imkan tanıyan Topluluk Hızlı Alarm Sisteminde ( RAPEX) 2013 yılı ilk 46 haftasında ülkemiz menşeli ürünlerle ilgili toplam 74 bildirim yapıldığı, bu bildirimlerin 47’si çocuk giysilerine yönelik olduğu ve bu ürünlerin 42’sinin Bulgaristan tarafından gerçekleştirileceği belirtilerek, söz konusu ürünlerin,giysilerde kullanılan bağların ve kordonların standartlara uygun olmamasından kaynaklanan boğulma ve yaralanma riskleri nedeniyle bildirime konu edildiği belirtilmiştir.

[Devamını oku...]

21
Proje Döngüsü Yönetimi Uzaktan Eğitim Sertifika Programı

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi, A.Ü. Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) işbirliği ile gerçekleştirilen "Proje Döngüsü Yönetimi" e-Öğrenim Sertifika Programının beşincisinin 21 Ocak 2014'te başlayacağı bildirilmektedir.

[Devamını oku...]

21
Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 MADDE 1 – 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

[Devamını oku...]

21
Kırgızistan Altın Balalık Yatırım Projesi

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda; Kırgızistan Altın Balalık Yatırım Projesine ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı belge TOBB web sitesinin (www.tobb.org.tr) “Hizmetler/Uluslararası İş İmkanları—Ü1ke Duyuruları-Kırgızistan” bölümünde yer yer aldığı belirtilmektedir.
Üyelerimize duyurulur.

[Devamını oku...]

21
Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği

 Giresun Valiliği,Bilim,Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün 10/02/2014 Tarih ve 57241998-302.01.01/28 sayılı yazısına istinaden; Üyelerimizin iş yerlerinde kullandıkları, 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu gereğince 2012 yılı damgasını taşıyan,2014 yılında damgalanması gereken ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene işlemlerinin yapılabilmesi için Şubat ayının sonuna kadar beyanname vermeleri gerekmektedir.

[Devamını oku...]

21
IPA'nın Kırsal Kalkınma Bileşeni Çerçevesinde Proje Başvuru İlanı

 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin olarak, 8. Başvuru ilanına çıkmış olup, söz konusu çağrı, program kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

[Devamını oku...]

21
Ölçü Aletlerinin Damgalanması İle İlgili Duyuru

 Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü “ Ölçü Aletlerinin Damgalanması” ile ilgili bir basın duyurusu yayınladı. Müdürlükten konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

[Devamını oku...]

Sayfa 9 / 19İlk   Geri   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  İleri   Son