• Bulancak booked.net
    +28°C

Haberler & Duyurular

21
Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi 2. İş Ve Yatırım Forumu

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza intikal eden yazıda; Türkiye – Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) 2. İş ve Yatırım Forumu'nun, TOBB, Dış İlişkiler Kurulu (DEİK), FGCCC, Bahreyn Ticaret ve Sanayi Odası (BCCI) ve KİK işbirliğinde, Bahreyn Başbakanı Şeyh Khalifa bin Salmna Al Khalifa'nın katılımı ve himayesinde 09 – 10 Haziran 2014 tarihlerinde, Bahreyn'de düzenleneceği bildirilmiştir.

[Devamını oku...]

21
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan 30.04.2014 tarih ve 0545/8957 sayılı yazının ekinde gelen T.C. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Daire Başkanlığı’nın 21.04.2014 tarih ve 07700 sayılı yazısında; 6487 sayılı Kanun ile 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanun’unda yapılan değişikliklere istinaden 07.01.2011 tarih 27808 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te de gerekli değişiklikler yapılarak, alkollü içki reklam ve tanıtımına ilişkin hükümler kapsamında yönetmeliğin geçici 8. maddesinde alkollü içki satış yerlerindeki reklam ve tanıtım uygulamalarında uygulanacak geçiş sürelerinin belirlendiği bildirilmiştir.


[Devamını oku...]

21
Türkiye-KİK 2.İş ve Yatırım Forumu Sponsorluk İmkanları

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda; Türkiye- KİK 2. İş ve Yatırım Forumu, TOBB, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Körfez İşbirliği Konseyi Odalar Federasyonu (FGCCC), Bahreyn Ticaret ve Sanayi Odası (BCCI) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) işbirliğinde, Bahreyn Başbakanı'nın katılımı ve himayesinde 9-10 Haziran 2014 tarihlerinde, Bahreyn'de düzenleneceği belirtilmektedir.

[Devamını oku...]

21
İSG Hizmetlerinin Desteklenmesi

 Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, 20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 7. maddesi gereğince sağlanacak desteklerin ödeme usul ve esaslarını düzenleyen "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" 03 Mayıs 2014 tarihli ve 28989 sayılı Resmi Gazetede (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140503-7.htm) yayınlanmıştır.

[Devamını oku...]

21
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda; Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) kapsamında, hazırlanan "Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge"nin 10.04.2014 tarihli ve 15341 sayılı Bakanlık Makamı onayı ile yayınlandığı bildirilmekte olup, bahsi geçen yönergeye www.tmkt.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

[Devamını oku...]

21
Büyük Bölge İş Günleri Fuarı

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda; 18-19 Haziran 2014 Tarihinde Lüksemburg'da, KOBİ'ler odaklı "Büyük Bölge İş Günleri b2b Fuarı" düzenleneceği belirtilmektedir.

[Devamını oku...]

21
Eximbank RK Uygulama Esaslarına İlişkin Düzenlemeler

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda; Reeskont Kredisindeki yeni düzenlemeler ve kredi başvurularının yapılacağı yerlere ilişkin bilgiler yer almaktadır.

[Devamını oku...]

21
Türkiye-Yunanistan Yatırım Forumu, 12 Haziran 2014, Ankara

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda; Türkiye-Yunanistan Yatırım Forumu'nun, Ekonomi Bakanımız Sn. Nihai Zeybekçi ve Yunanistan Kalkınma, Rekabetçilik ve Taşımacılık Bakanı Sn. Kostis Hatzidaki’in katılımlarıyla, TOBB organizasyonunda ve Ekonomi Bakanlığımız, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Yunanistan Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Sanayi Odası (ASO) işbirliğinde, 12 Haziran 2014 tarihinde, Ankara’da gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

[Devamını oku...]

21
Enerji Verimli Sanayi Projesi

 Sanayi tesislerinde enerji verimliliği alanında farkındalık oluşturulması ve enerji verimliliğinin teşvik edilmesi amacıyla, Enerji Verimliliği Derneği, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde, OSBÜK’ün desteğiyle “Enerji Verimli Sanayi” projesi başlatılmıştır.

Enerji verimliliğine yatırım yapacak olan kuruluşlara “5. Bölge Teşvikleri”nin sağlanacağı söz konusu proje ile ilgili detaylı bilgilere erişmek için lütfen tıklayınız.

[Devamını oku...]

21
Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) Kayıt Zorunluluğu

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aracılığıyla Odamıza iletilen Kamu İhale Kurumu Düzenleme Dairesi Başkanlığı’nın 01.07.2014 tarih ve 11641 sayılı yazısında, 07.06.2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve kamu ihale mevzuatında değişiklik öngören düzenlemeler çerçevesinde ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin, ortak girişimlerde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) kayıtlı olmasının zorunlu hale getirildiği bildirilmiştir.

[Devamını oku...]

Sayfa 9 / 17İlk   Geri   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  İleri   Son