• Bulancak booked.net
    +28°C

Haberler & Duyurular

02
Başsağlığı

Odamız 2009-2013 Dönemi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve eski yönetim kurulu üyesi “Mahmut AKGÜN” vefat etmiştir. Merhuma Allahtan rahmet, ailesine yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. 

[Devamını oku...]

28
Önemli Duyuru

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 24. ve 25.maddelerine göre yıllık aidat ve munzam aidat Haziran ve Ekim ayları içinde iki eşit taksitte ödenmektedir. 2018 yılı birinci taksit için son ödeme tarihi 02 Temmuz 2018 Pazartesi günüdür.  Süresi içinde ödenmeyen aidat ve munzam aidatlara gecikme zammı uygulanmaktadır. Üyelerimizin yıllık aidat ve munzam aidatlarını Kanunda belirtilen süreler içinde ödemeleri önemle rica olunur. 

[Devamını oku...]

28

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin 25.06.2018 tarih ve 0411/9742 sayılı yazısı: Dışişleri Bakanlığı’nın 11.06.2018 tarih ve 26835889-150.05-2018/13958100 sayısına atfen; İlgide kayıtlı yazıda, Pakistan Hükümeti tarafından Ülkede Petrol Rafinelerinin Dönüşüm Projelerine ilişkin yeni bir teşvik paketi onaylandığı bildirmektedir.

 

Yazıda devamla, Söz Konusu Teşvik Paketinin dikkat çeken özellikleri belirtilerek konuya dair ayrıntılı malumatın irtibat bilgileri ekte ki bilgi notunda yer alan Pakistan Enerji Bakanlığı yetkilerinden alınabileceği kaydetmektedir.

 

Üyelerimize duyurulur. 

[Devamını oku...]

28

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen yazıda, Avrupa Birliği COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekaber Edebilirliği) Programı kapsamında “Uluslar arası Tematik Turizmin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi: Turizm ile Kültürel/ Yaratıcı Endüstriler Arasındaki Sinerjilerin Kullanılması” başlıklı bir proje teklif çağrısı yayınlandığı belirtilmiştir.

 

Söz konusu teklif çağrısı, turizm ve kültürel/ yaratıcı sektörlerdeki KOBİ’ler arasında, uluslar arası çapta işbirliğine odaklanan, yenilikçi, somut turizm olanaklarının geliştirilmesini ve teşvik edilmesini amaçlamaktadır.

 

Proje süresi 18-24 ay arasında olup, her bir proje için en fazla 400.000 Avro hibe desteği ayrılmıştır. COSME Programının ulusal koordinatörü olan KOSGEB tarafından projeye ilişkin olarak hazırlanan bilgi notu ekte yer almakta olup, proje çağrı metnine  https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cos-toursyn-2018-3-01_call_text.pdf  linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Bilginize sunarız.

 

Saygılarımızla,

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği 

[Devamını oku...]

27

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği‘nden gönderilen yazıda; T.C Ekonomi Bakanlığı’nın ilgili yazısına atfen, Afrika kıtasındaki önemli ticaret partnerlerimizden olan Cezayir’de son yıllarda ortaya çıkan ekonomik sorunlara karşı adı geçen ülke makamları tarafından alınan bir dizi önlem neticesinde 10’lu GTIP bazında 851 adet ürünün Cezayir’e ithalatına yasak getirilmiş olduğu belirtilmiştir.


Söz konusu yazıda, Cezayir Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen, ülkede halen yürürlükte olan söz konusu ithalat yasağına konu olan ürün sayısının 851’den 877’ye yükseltildiği bildirilmektedir. Uygulamaya konu ürünlerin yeni listesinin duyurulduğu Cezayir Resmi Gazetesinin ilgili yazısına TOBB web sitesi (www.tobb.org.tr) üst panelindeki “TOBB Birimleri” altında yer alan Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı/Dış Ticaret Müdürlüğü başlığındaki “Duyurular” kısmından (https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2655&lst=DuyurularListesi) ulaşılabilmektedir.


Bilgilerinize sunarız.
 

[Devamını oku...]

27

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen 19.06.2018 tarih ve 0512/9472 sayılı yazı ile, Türk Standartları Enstitüsü Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkezi Başkanlığı’nın yazısına atıfla; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile TSE arasında 06.03.2016 tarihinde imzalanan protokol gereğince, Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) kapsamında inceleme ve belgelendirme işlemlerinin Türk Standartları Enstitüsü’nde gerçekleştirildiği bildirilmiştir.

Yazıda ayrıca, ADR’ye göre patlayıcı madde (sınıf 1) olarak sınıflandırılan madde taşımacılığında kullanılan EXII/EXIII tipi araçlarda, ADR Uygunluk Belgesi ile ilgili diğer belgeler levha vb.’nin yanı sıra Koruyucu Bölme, Ayırma Paneli veya Muhafaza Kutusu Onay Raporu bulundurulmasının zorunlu olduğu bildirilmiştir.


Bahse konu yazıya https://www.tobb.org.tr/TicaretTirDairesi/Sayfalar/ADR.php internet adresinde “DUYURULAR” bölümünden ulaşılabileceği bildirilmiştir.


İlgili üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunulur.


Bilgi için:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Ahmet Karakaş 0(312) 218 22 48 

[Devamını oku...]

27

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen  yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen;  madenlerin aranması, çıkarılması ve zenginleştirmesinden kaynaklanan maden atıklarının yönetimine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Maden Atıkları Yönetmeliğimin 15.07.2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlandığı ve 15.07.2017 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.


Yönetmeliğin yürürlük tarihi itibariyle gelen görüş ve değerlendirmeler ile Bakanlığın tespitleri neticesinde getirilen açıklamalara bazı ilave ve düzeltmelerin yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda Maden Atıkları Yönetmeliğinin uygulanmasında https://www.tobb.org.tr ana sayfasında "TOBB Birimleri" başlığı "Avrup Birliği Dairesi" linkinde bulunan "Genel Bilgilendirme" bölümünde yer alan Bakanlığın ilettiği açıklama metni ve ek doğrultusunda iş ve işlem tesis edileceği belirtilmiştir.


Bilgilerinize sunarız.
 

[Devamını oku...]

25
Sigorta Acenteliği İl Delegeliği Seçimi Hakkında Önemli Duyuru

Sigorta Acenteliği İl Delegeliği Seçimi 05 Temmuz 2018 Perşembe günü, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Giriş Kat Toplantı Salonunda09:30 – 16:30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

 

Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usul ve Esasları gereği il delegeliği seçimine katılacak olan sigorta acentelerine ait liste Giresun TSO 1.Kat Servis Alanında ve www.giresuntso.org.tr adresinde ilan edilmektedir. 

Seçimde tüzel kişi delegeler; şirketi temsile yetkili, ticaret siciline tescil edilmiş gerçek kişiler tarafından temsil edilirler. Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin, yetkili olduklarına dair son bir ay içerisinde düzenlenmiş ve Ticaret Sicil Müdürlüğünce tasdik edilmiş yetki belgesini oy kullanma sırasında ibraz etmeleri gerekmektedir. Tüzel kişi delegeler yetki belgesi almak için Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile başvurmalıdırlar. Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınacak olan yetki belgelerinden harçlar kanunu uyarınca harç alınacaktır. Birden fazla temsilcisi bulunan tüzel kişiler, dilekçelerinde seçimde hangi temsilcinin oy kullanacağını belirtmek zorundadırlar. Tüzel kişi delegelerin yetki belgesi almak için Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne sunacakları matbu dilekçe örneğini Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden ya da www.http://www.bulancak-tso.org.tr/BilgiMerkezi/HaberlerDuyurular/tabid/15149/articleType/ArticleView/articleId/22977/Sigorta-Acenteligi-Il-Delegeligi-Secimi-Hakkinda-Onemli-Duyuru.aspx adresinden temin edebilirler.

 

İl delegeliği adaylık başvuruları 28.06.2018, 29.06.2018 ve 02.07.2018 günleri saat 17:30’ a kadar dilekçe ile Giresun TSO Genel Sekreterliğine yapılacaktır.

 

İl delegeliği için adaylık başvurusunda bulunan tüzel kişi acente adaylarında, adayın tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olması ayrıca Levha bilgilerinde “müdür, genel müdür ya da genel müdür yardımcısı” unvanı ile kayıtlı olması gerekmektedir.

 

Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usul ve Esasları gereği Sigorta Acentelerimizi, seçme ve seçilme hakkının kullanılabilmeleri için seçmen listelerini incelemeye, tüzel kişi sigorta acentelerimizi, seçme ve seçilme hakkının kullanılabilmeleri için Bulancak Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden yetki belgelerini almaya davet ediyoruz.

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı 

[Devamını oku...]

20

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gönderilen 16.06.2018 tarih ve 0411/9444 sayılı yazıda, Ekonomi Bakanlığının 08.06.2018 tarih ve 86633424-724.01.01-E61583 sayısına atfen; Yatırım fırsatlarının tanıtmak ve yerli üretici ile yabancı tüketiciyi buluşturmak amacıyla, 28 Haziran – 2 Temmuz 2018 tarihleri arasında, Meşhed Uluslararası Fuar Merkezi’nde 2.Milli Üretim –İran Ürünleri Fuarı’nın düzenleneceği bildirilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.
  

[Devamını oku...]

15
Ramazan Bayramınızı kutlar, Bayramın Camiamız, Yüce Türk Milleti ve tüm insanlığa barış huzur ve mutluluk getirmesini dileriz.
Ramazan Bayramınızı kutlar, Bayramın Camiamız, Yüce Türk Milleti ve tüm insanlığa barış huzur ve mutluluk getirmesini dileriz.
Sayfa 11 / 39İlk   Geri   6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  İleri   Son