• Bulancak booked.net
    +28°C

Haberler & Duyurular

27

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği‘nden gönderilen yazıda; T.C Ekonomi Bakanlığı’nın ilgili yazısına atfen, Afrika kıtasındaki önemli ticaret partnerlerimizden olan Cezayir’de son yıllarda ortaya çıkan ekonomik sorunlara karşı adı geçen ülke makamları tarafından alınan bir dizi önlem neticesinde 10’lu GTIP bazında 851 adet ürünün Cezayir’e ithalatına yasak getirilmiş olduğu belirtilmiştir.


Söz konusu yazıda, Cezayir Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen, ülkede halen yürürlükte olan söz konusu ithalat yasağına konu olan ürün sayısının 851’den 877’ye yükseltildiği bildirilmektedir. Uygulamaya konu ürünlerin yeni listesinin duyurulduğu Cezayir Resmi Gazetesinin ilgili yazısına TOBB web sitesi (www.tobb.org.tr) üst panelindeki “TOBB Birimleri” altında yer alan Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı/Dış Ticaret Müdürlüğü başlığındaki “Duyurular” kısmından (https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2655&lst=DuyurularListesi) ulaşılabilmektedir.


Bilgilerinize sunarız.
 

[Devamını oku...]

27

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen 19.06.2018 tarih ve 0512/9472 sayılı yazı ile, Türk Standartları Enstitüsü Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkezi Başkanlığı’nın yazısına atıfla; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile TSE arasında 06.03.2016 tarihinde imzalanan protokol gereğince, Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) kapsamında inceleme ve belgelendirme işlemlerinin Türk Standartları Enstitüsü’nde gerçekleştirildiği bildirilmiştir.

Yazıda ayrıca, ADR’ye göre patlayıcı madde (sınıf 1) olarak sınıflandırılan madde taşımacılığında kullanılan EXII/EXIII tipi araçlarda, ADR Uygunluk Belgesi ile ilgili diğer belgeler levha vb.’nin yanı sıra Koruyucu Bölme, Ayırma Paneli veya Muhafaza Kutusu Onay Raporu bulundurulmasının zorunlu olduğu bildirilmiştir.


Bahse konu yazıya https://www.tobb.org.tr/TicaretTirDairesi/Sayfalar/ADR.php internet adresinde “DUYURULAR” bölümünden ulaşılabileceği bildirilmiştir.


İlgili üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunulur.


Bilgi için:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Ahmet Karakaş 0(312) 218 22 48 

[Devamını oku...]

27

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen  yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen;  madenlerin aranması, çıkarılması ve zenginleştirmesinden kaynaklanan maden atıklarının yönetimine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Maden Atıkları Yönetmeliğimin 15.07.2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlandığı ve 15.07.2017 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.


Yönetmeliğin yürürlük tarihi itibariyle gelen görüş ve değerlendirmeler ile Bakanlığın tespitleri neticesinde getirilen açıklamalara bazı ilave ve düzeltmelerin yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda Maden Atıkları Yönetmeliğinin uygulanmasında https://www.tobb.org.tr ana sayfasında "TOBB Birimleri" başlığı "Avrup Birliği Dairesi" linkinde bulunan "Genel Bilgilendirme" bölümünde yer alan Bakanlığın ilettiği açıklama metni ve ek doğrultusunda iş ve işlem tesis edileceği belirtilmiştir.


Bilgilerinize sunarız.
 

[Devamını oku...]

25
Sigorta Acenteliği İl Delegeliği Seçimi Hakkında Önemli Duyuru

Sigorta Acenteliği İl Delegeliği Seçimi 05 Temmuz 2018 Perşembe günü, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Giriş Kat Toplantı Salonunda09:30 – 16:30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

 

Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usul ve Esasları gereği il delegeliği seçimine katılacak olan sigorta acentelerine ait liste Giresun TSO 1.Kat Servis Alanında ve www.giresuntso.org.tr adresinde ilan edilmektedir. 

Seçimde tüzel kişi delegeler; şirketi temsile yetkili, ticaret siciline tescil edilmiş gerçek kişiler tarafından temsil edilirler. Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin, yetkili olduklarına dair son bir ay içerisinde düzenlenmiş ve Ticaret Sicil Müdürlüğünce tasdik edilmiş yetki belgesini oy kullanma sırasında ibraz etmeleri gerekmektedir. Tüzel kişi delegeler yetki belgesi almak için Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile başvurmalıdırlar. Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınacak olan yetki belgelerinden harçlar kanunu uyarınca harç alınacaktır. Birden fazla temsilcisi bulunan tüzel kişiler, dilekçelerinde seçimde hangi temsilcinin oy kullanacağını belirtmek zorundadırlar. Tüzel kişi delegelerin yetki belgesi almak için Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne sunacakları matbu dilekçe örneğini Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden ya da www.http://www.bulancak-tso.org.tr/BilgiMerkezi/HaberlerDuyurular/tabid/15149/articleType/ArticleView/articleId/22977/Sigorta-Acenteligi-Il-Delegeligi-Secimi-Hakkinda-Onemli-Duyuru.aspx adresinden temin edebilirler.

 

İl delegeliği adaylık başvuruları 28.06.2018, 29.06.2018 ve 02.07.2018 günleri saat 17:30’ a kadar dilekçe ile Giresun TSO Genel Sekreterliğine yapılacaktır.

 

İl delegeliği için adaylık başvurusunda bulunan tüzel kişi acente adaylarında, adayın tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olması ayrıca Levha bilgilerinde “müdür, genel müdür ya da genel müdür yardımcısı” unvanı ile kayıtlı olması gerekmektedir.

 

Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usul ve Esasları gereği Sigorta Acentelerimizi, seçme ve seçilme hakkının kullanılabilmeleri için seçmen listelerini incelemeye, tüzel kişi sigorta acentelerimizi, seçme ve seçilme hakkının kullanılabilmeleri için Bulancak Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden yetki belgelerini almaya davet ediyoruz.

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı 

[Devamını oku...]

20

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gönderilen 16.06.2018 tarih ve 0411/9444 sayılı yazıda, Ekonomi Bakanlığının 08.06.2018 tarih ve 86633424-724.01.01-E61583 sayısına atfen; Yatırım fırsatlarının tanıtmak ve yerli üretici ile yabancı tüketiciyi buluşturmak amacıyla, 28 Haziran – 2 Temmuz 2018 tarihleri arasında, Meşhed Uluslararası Fuar Merkezi’nde 2.Milli Üretim –İran Ürünleri Fuarı’nın düzenleneceği bildirilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.
  

[Devamını oku...]

15
Ramazan Bayramınızı kutlar, Bayramın Camiamız, Yüce Türk Milleti ve tüm insanlığa barış huzur ve mutluluk getirmesini dileriz.
Ramazan Bayramınızı kutlar, Bayramın Camiamız, Yüce Türk Milleti ve tüm insanlığa barış huzur ve mutluluk getirmesini dileriz.
12
Sigorta Acenteliği İl Delegeliği Seçimi Hakkında Önemli Duyuru

Sigorta Acenteliği İl Delegeliği Seçimi 05 Temmuz 2018 tarihinde “Giresun Ticaret ve Sanayi Odası “nda 09:30 – 16:30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.


Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usul ve Esasları gereği il delegeliği seçimine katılacak olan sigorta acentelerine ait liste 13.06.2018–14.06.2018 tarihlerinde Giresun Ticaret ve Sanayi Odası’nın 1.Kat Servis Alanında ve www.giresuntso.org.tr adresinde ilan edilecektir. Sigorta Acenteleri seçmen listelerine ilan süresinde itiraz edebilirler. Seçmen listelerine itirazlar Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliğine yazılı olarak yapılmalıdır.


Seçimde tüzel kişi delegeler; şirketi temsile yetkili, ticaret siciline tescil edilmiş gerçek kişiler tarafından temsil edilirler. Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin, yetkili olduklarına dair son bir ay içerisinde düzenlenmiş ve Ticaret Sicil Müdürlüğümüzce tasdik edilmiş yetki belgesini oy kullanma sırasında ibraz etmeleri gerekmektedir. Tüzel kişi delegeler yetki belgesi almak için Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile başvurmalıdırlar. Birden fazla temsilcisi bulunan tüzel kişiler, dilekçelerinde seçimde hangi temsilcinin oy kullanacağını belirtmek zorundadırlar.


İl delegeliği adaylık başvuruları 28.06.2018, 29.06.2018 ve 02.07.2018 günleri saat 17:30’ a kadar dilekçe ile Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliğine yapılacaktır.


Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usul ve Esasları gereği Sigorta Acentelerimizi, seçme ve seçilme hakkının kullanılabilmeleri için belirlenen süre içerisinde (13.06.2018 – 14.06.2018) seçmen listelerini incelemeye davet ediyoruz.


Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı
 

[Devamını oku...]

11
KOSGEB 2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği

İşletmelerin yararlanabilmeleri için;

 

İşletmelerin yararlanabilmeleri için;

1. KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve bilgileri güncel olmalı,

2. İmalat sanayinde faaliyet göstermeli

3. KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmamalıdır.

 

Program kapsamında yerli ve yeni makine teçhizat alımları desteklenecektir. İkici el makine-teçhizat desteklenmemektedir.

 

Kredi Programı içeriği;

- İşletme başına üst limit: 1.120.000.-TL,

- Sıfır (0) faizli,

- İlk 6 (altı) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36

(otuzaltı) ay vadelidir.

 

Programdan yararlanmak isteyen işletmeler www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOBİ/Girişimci Giriş menüsünden girerek e-hizmetler sayfasında “2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Başvurusu” seçeneğinden başvuru formunu, doldurarak KOSGEB Müdürlüğüne başvuracaktır.

 

Programa ait başvuru, onay ve revizyon tarihleri aşağıda yer almaktadır:


04.06.2018 - 01.08.2018 İşletme başvuruları

02.08.2018 - 13.08.2018 KOSGEB Müdürlüğü inceleme, onay ve revizyon talebi

14.08.2018 - 24.08.2018 İşletme düzeltme ve revizyonu ile sisteme giriş yapan ancak başvurusunu tamamlayamayan işletmelerin başvuruları

25.08.2018 - 03.09.2018 KOSGEB Müdürlüğü nihai onayı

 

Krediye hak kazanan İşletme, KOSGEB Müdürlüğü’nden aldığı başvuru formu ve başvuru kodu ileprotokole taraf Banka şubelerinden birine kredi başvurusunda bulunacaktır.

 

Kredi kullandırımı Banka Tarafından yapılacak olup, kredi tutarı Tedarikçi hesabına

aktarılacaktır. Makine Teçhizatın işletmeye teslim edildiğinin tespiti ve periyodik kontrolü Banka tarafından yapılacaktır.

 

Teminat sıkıntısı yaşayan işletmeler, Kredi Garanti Fonu A.Ş.’nin sunduğu kefalet

hizmetlerinden yararlanabileceklerdir.

 

Aşağıda belirtilen makine teçhizat tanımı kapsamında yer alan ekipmanlar desteklenecek, bu tanımın dışında kalanlar desteklenmeyecektir.


Makine: En az bir parçası, uygun çalıştırıcı, kumanda ve güç devreleri vasıtasıyla hareket eden muhtelif parça ve gruplardan oluşan, malzemeyi işlemeye, taşımaya veya ambalajlamaya yarayan gereçler, tek başına kullanıldığında ulaşılan amacı sağlamak için tek bir bütünmüş gibi çalışmak üzere düzenlenen ve kontrol edilen makineler grubu.

Teçhizat: Bir makineye veya muhtelif makineler grubuna monte edilmek üzere piyasaya arz edilen ve bir makinenin fonksiyonunu değiştiren değiştirilebilir parçalar ve makine ile birlikte yeni satın alınacak makinenin işletimi için gerekli olan yazılım ve gereçler.

 

Makine-teçhizatların Yerli Mali Tebliğine uygun olarak alınan yerli malı belgesi olması gerekmektedir.

 

2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programından yararlanan işletmeler,

bu programından yararlanamayacaktır. 

[Devamını oku...]

11

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen 06.06.2018 tarih 0412/8696 sayılı yazıda, A.TR dolaşım belgesi ile ilgili olarak 23 Mayıs 2018 tarihli ve 30429 sayılı Resmi Gazete’de 148 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ve EUR.1-EUR-MED ile diğer Menşe İspat Belgeleriyla alakalı 149 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük' İşlemleri) yayınladığı bildirilmiştir.

 

Anılan Tebliğler ile dolaşım ve menşe belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yetki verilecek kişi, kurum ve kuruluşların belirlenmesi ile bunlar tarafından yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar tespit edilmiştir.

 

Yazıda, A.TR Dolaşım Belgeleri dışında kalan EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgeleri gibi tercihli menşe ispat belgelerinin, söz konusu Bakanlıktan bilahare alınacak talimatın akabinde elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesi işlemlerine başlanacağının altı çizilmiştir.

 

Buna ilaveten bahsi geçen yazıda, söz konusu Tebliğlerin 5. maddesinin 4. fıkrası b bendine göre; “Odalar tarafından, satılan ve 6 ay içinde elektronik sistem üzerinden işlem yapılmayan belgeler, elektronik sistemde geçersiz statüde yer alacaktır. Firmalar bu belgelerin işlem yapılmama sebeplerini elektronik sistemde açıklamak zorundadır.” İfadesi yer almaktadır. Aksi durumda, yeni belge satışının yapılamayacağı belirtilmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz. 

[Devamını oku...]

11
KOBİ Kampüs Portalı

KOSGEB Giresun Müdürlüğü’nden gönderilen yazıda; KOBİ'lerin sahip olduğu bilgi ve becerilerini artırmalarına büyük önem veren KOSGEB, KOBİ Kampüs Portalıyla eğitim imkanlarını KOBİ'lerle buluşturduğu, 2016 yılında devreye alınan KOBİ Kampüs Portalı'nda, KOBİ'lerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda gerekli yazılım güncellenmeleri yapılmış ve portalın yeniden aktif hale getirildiği belirtilmiştir.

 

Hali hazırda 6 ana başlıkta 35 farklı eğitim içeriği ile KOBİ'lere online eğitim hizmetleri sağlanmaktadır. Ücretsiz sunulan online eğitimlerle çok sayıda KOBİ'ye  hem zaman hem de maddi kaynaklardan tasarruf ederek ulaşmak mümkün hale gelmektedir.

 

Eğitim içeriklerine kobikampus.kosgeb.gov.tr adresinden veya web sitesinden erişim sağlanmaktadır.

Bilgilerinize sunulur. 

[Devamını oku...]

Sayfa 10 / 37İlk   Geri   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  İleri   Son