• Bulancak booked.net
    +28°C

Tescil

Şube Adres Değişikliği

Şube Adres Değişikliği


 

Şube Adres Değişikliği
GEREKLİ EVRAKLAR
1) Dilekçe
2)Noter onaylı Anonim Şirket Yönetim Kurulu Şube Adres Değişikliği kararı (2 asıl)
3) Yeni adresi gösterir Vergi Dairesi Yoklama Belgesi fotokopisi (1 adet) veya Görüntüleme belgesi (1 adet asıl)
4) Merkezi başka bir Sicil Müdürlüğünde ise şube adres değişikliği kararını imzalayan yönetim kurulu üyelerinin seçiminin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi
 
NOT: Belediyeler tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adres değişikliği söz konusu ise şirketin ESKİ  ve YENİ ADRESİ gösteren ilgili belediye başkanlığından alınacak yazı ve dilekçe ile başvuru yeterlidir. Belediye yazısında eski adres gösterilmez ise işlem yapılamayacaktır.