• Bulancak booked.net
    +28°C

Tescil

Şube Kapanış

Şube Kapanış


 

Şube Kapanış
GEREKLİ EVRAKLAR
1) Dilekçe
2) Noter onaylı Anonim Şirket Yönetim Kurulu Şube Kapanış Kararı (2 asıl)
3) Merkezi başka bir Sicil Müdürlüğünde ise şube kapanış kararını imzalayan yönetim kurulu üyelerinin seçiminin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi