• Bulancak booked.net
    +28°C

Tescil

Şube Müdür Tayini

Şube Müdür Tayini


 

Şube Müdür Tayini
GEREKLİ EVRAKLAR
1) Dilekçe
2) Noter onaylı Anonim Şirket Yönetim Kurulu Şube Müdür Tayini Kararı (2 asıl)
3) Müdürün ünvan altında noterde düzenlenen tescil talepli İmza beyannamesi (2 asıl)
4) Müdürün fotoğrafı (2 adet )
5) Merkezi başka bir Sicil Müdürlüğünde ise şube müdür değişikliği kararı imzalayan yönetim kurulu üyelerinin seçiminin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi
 
Notlar:
(a) Seçilen müdür yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve varsa yabancılara verilen kimlik numarasını gösteren resmi belge fotokopisi  ile Potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir.
(b)Bir tüzel kişinin şube müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği
(c)ŞubeMüdürü olarak tüzel kişi üye var ise görev ve yetki dağılımında tüzel kişi üyenin ünvanı yazılmalıdır. Ayrıca kararda, tüzel kişi müdürün gerçek kişi temsilcisinin ad-soyad, yerleşim yeri, vatandaşlığı, TC Kimlik Numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası belirtilmelidir. Yabancı uyruklu gerçek kişi temsilcinin  noter onaylı pasaport çevirisi ve varsa yabancılara verilen kimlik numarasını gösteren resmi belge fotokopisi  ile Potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir.
(d) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE TÜZEL KİŞİ SEÇİLİRSE;
“-Şube müdürlüğüne ……….yıl için  …………………………...………………... ŞİRKETİ seçilmiş olup şubeyi her hususta münferiden ahzukabz temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
 
-Şube müdürlüğüne atanan ……………………………..…………… ŞİRKETİ tarafından, gerçek kişi temsilcisi olarak, . …………………………………………….. adresinde ikamet eden T.C.uyruklu, …………………………….…. T.C. Kimlik no’lu, …………………  ………………… belirlenmiştir.
 
İBARELERİ EKLENMELİDİR.