• Bulancak booked.net
    +28°C

Tescil

Adres Değişikliği

Adres Değişikliği


 

Adres Değişikliği
GEREKLİ EVRAKLAR
1) Dilekçe
2) Noter onaylı Anonim Şirket Yönetim Kurulu Adres Değişikliği Kararı (2 asıl )
3) Yeni adresi gösterir Vergi Dairesi Yoklama Belgesi fotokopisi (1 adet) veya Görüntüleme belgesi (1 adet asıl)
 
NOT: Belediyeler tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adres değişikliği söz konusu ise şirketin ESKİ  ve YENİ ADRESİ gösteren ilgili belediye başkanlığından alınacak yazı ve dilekçe ile başvuru yeterlidir. Belediye yazısında eski adres gösterilmez ise işlem yapılamayacaktır.