• Bulancak booked.net
    +28°C

Tescil

Anonim Şirket Şube Yeni Kayıt

Anonim Şirket Şube Yeni Kayıt


 

Anonim Şirket Şubesi
Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 120;
GEREKLİ EVRAKLAR
1) Şirket Merkezinin kayıtlı olduğu sicil müdürlüğünden alınacak belgeler;
a) Varsa değişiklikleriyle beraber, şirket sözleşmesinin onaylı bir örneği(2 asıl)
b) Merkezde yapılan en son tescilin yayımlandığı onaylı sicil gazetesi ( 1asıl – 1 fotokopi)
c) Şube açılışı için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120 inci maddesine göre düzenlenmiş onaylı tescil belgesi (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)
2) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi
3) Odaya kayıt için Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi
4) Şube müdürü/müdürlerinin 2 şer adet fotoğrafları
5) Şube müdürü/müdürlerinin kimliği, vatandaşlığı ile yerleşim yerlerini gösterir şekilde hazırlanmış şube unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış görevi kabul ettiklerine dair imza beyannamesi (2 adet asıl). 
6) Şube açılışına ilişkin; noter onaylı Anonim Şirket Yönetim Kurulu Şube Açılışı Kararı (bu kararda şubenin ticaret unvanı, sermayesi, ne iş yapılacağı, açık adresi, temsilcileri ve temsil şekli açıkça belirtilecektir.)  (2 adet asıl)
7) Açılması Bakanlık veya resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı
 
NOTLAR
Not-1: Kararlarda Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları)   belirtilecektir.
 
Not-2: Şube müdürü/müdürleri belirli bir süre için seçilecekse bu süre kararda mutlaka belirtilmelidir.
 
(Örnek: “Şube müdürlüğüne üç(3) yıl süre ile …………………………..( T.C.Kimlik Numarası ve Yerleşim Yeri belirtilecek )’ in atanmasına ve şubeyi yapılacak olan her türlü işlemlerde, konularda, ahzu kabza, münferiden temsil ve ilzam etmesine”,
 
NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.