• Bulancak booked.net
    +28°C

Tescil

Belediye Ticari İşletmesi Yeni Kayıt

Belediye Ticari İşletmesi Yeni Kayıt


GEREKLİ EVRAKLAR
1) Belediye Meclisince, ticari işletmenin açılmasına dair alınmış noter onaylı karar (2 asıl)
(Açılış kararında ticari işletmenin unvanı (..............BELEDİYESİ (işletme konusu yazılacak) İŞLETMESİ), adresi, faaliyet konusu, ayrılan sermayenin miktarı ve işletmeyi temsile kimin/kimlerin ne şekilde (münferiden veya müştereken) yetkili olduklarının gösterilmesi gerekmektedir )
2) İşletmeyi temsile yetkili kişi/kişilerin işletmenin unvanı altında noterce düzenlenmiş imza beyanları (2 asıl). 
3) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 71’nci maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığı’nın izin yazısı (1 adet asıl - 1 adet fotokopi )
4) Vergi Dairesi Görüntüleme Belgesi ( 1 adet asıl - 1 adet fotokopi)
5) İşletmeye atanan yetkililerin fotoğrafları ( 2 şer adet)
6) Odaya kayıt için; Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi
7) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi 
 
NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.