• Bulancak booked.net
    +28°C

Haberler & Duyurular


02

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen D4 yetki belgelerine ilişkin usul ve esasların Yönetmeliğin 7 nci maddesi ile 14 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (ç) bendinin 2 nci alt bendine istinaden Bakanlıklarınca düzenlendiği bildirilmektedir.

 

Anılan yazıda ayrıca, D4 Yetki belgesi düzenleme talepleri konusunda ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ve uygulamada yeknesaklığın sağlanmasını teminen; Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde D4 yetki belgesi talebinde bulunan firmaların taşıma faaliyetini yürütmek istedikleri güzergah ve taşıt kapasiteleriyle ilgili yapılacak değerlendirmede;

• Başka taşıma modlarının kullanılıp kullanılmadığı, kullanılıyor ve yeterli geliyorsa,

• Düzenli yolcu taşımacılığı (B1 veya D1 ile) faaliyetlerinin yürütülüp yürütülmediği, yürütülüyor ve yeterli geliyorsa,

• Toplu taşımacılık faaliyetlerinin yürütülüp yürütülmediği, yürütülüyor ve yeterli geliyorsa, gerekli iznin verilmemesi ile,

• Arz/talep dengesinin bozulup bozulmayacağı,

• Bu taşımaya ihtiyaç olup olmadığı,

• Diğer taşıma türleri için bu faaliyetin olumsuz yönde etki edip etmeyeceği,

• Yıkıcı bir rekabet ortamının oluşup oluşmayacağı,

hususlarının göz önünde bulundurulması suretiyle gerekli değerlendirmenin yapılarak eğer varsa görüşlerinizin bölge müdürlüğüne iletilmek üzere 03.04.2019 tarihine kadar Odamız bulancak@bulancak-tso.org.tr  mail adresine yada +90 454 318 16 48 numaralı fax numarasına gönderilebileceği hususunu,

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği 

Okunma Sayısı: 241