• Bulancak booked.net
    +28°C

Haberler & Duyurular

SGK Genelgesi

  • 20.05.2020
  • Bulancak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gönderilen yazıda; Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 07/05/2020 tarihli ve 2020/12 sayılı genelgesinde, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs'ün (COVID-19) çok hızlı bir küresel yayılım göstererek nerdeyse tüm dünya ülkelerini etkilediği ve Dünya Sağlık Örgütü'nce pandemik (salgın) bir hastalık olarak ilan edildiği ülkemizin de söz konusu salgından olumsuz etkilendiği, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 15. maddesinde;

 

"4. maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir." hükmünün yer aldığı,

 

Buna göre, COVID-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu dikkate alındığında, söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması gerektiği hususları belirtilmiştir.

 

Bu kapsamda Koronavirüs (COVID-19) bulaşıcı hastalık olarak değerlendirildiği için bu vakalarla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna iş kazası veya meslek hastalığı bildirimi yapılmayacaktır.

 

Üyelerimize duyurulur.