• Bulancak booked.net
    +28°C

Haberler & Duyurular

Dış Talepler Bülteni

  • 28.02.2024
  • Bulancak
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen; Ticaret Müşavirliklerine gelen ithalat taleplerinin tüm ihracatçılarımıza duyurulması imkanını sağlayan Dış Talepler Bülteni üzerinden yapılan bir duyuruda, bazı aracı firmaların anılan bültenleri takip ederek yetkin olmadıkları halde sektördeki önemli firmalarla iletişime geçtikleri ve firmaları yanlış yönlendirdikleri ifade edilmektedir.
 
Yazıda devamla, Dış Talepler Bülteni'ni takip eden firmalarımızın herhangi bir sorunla karşılaşmalarının engellenmesini teminen;
 
- Mezkur bültenin potansiyel ihracat imkanlarını yakalayabilmelerini teminen firma yetkilileri tarafından düzenli takip edilmesi,
- Müşavirler tarafından sisteme girişi yapılan şirket temsilcileriyle doğrudan iletişime geçilmesi,
- Talebe ilişkin varsa diğer soruların ilgili Müşavirliğe yöneltilmesi,
- Kendilerine ulaşan üçüncü taraflara ilişkin dikkatli olunması,
 
Bilgilerinize sunulur.