• Bulancak booked.net
    +28°C

Haberler & Duyurular

Girişimci Destek Programının Yürürlüğe Alınması

  • 06.06.2024
  • Bulancak

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB Giresun Müdürlüğü’nden iletilen yazıda; KOSGEB, Girişimcilik Destek Programlarında yeni düzenleme yapılmış olduğu, yeni hazırlanan Girişimci Destek Programı 10.05.2024 tarihi itibariyle uygulamaya alındığı, Destek programının amacı ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörler öncelikli olmak üzere yeni kurulan işletmeleri destekleyerek sürdürülebilirliklerini sağladığı belirtilmektedir. Bu program kapsamında;

I. İş Kurma Desteğine KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren ve başvuru tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl içerisinde kurulan tüm işletmeler,
II.
İş Geliştirme Desteğine başvuru tarihi itibariyle son 3 (üç) yıl içerisinde kurulmuş ve NACE

Rev. 2’ye göre;
●  C-İmalat (İmalat sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmeler)
●  61-Telekomünikasyon
●  62-Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
●  63-Bilgi hizmet faaliyetleri

  • ●  72-Bilimsel araştırma ve geliştirme sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler başvuru

yapabilmektedir.

Girişimci Destek Programı kapsamında koşulları sağlayan işletmeler; İş Kurma Desteğine her zaman, İş Geliştirme Desteğine ise belirli tarihlerde dönemsel olarak başvuru yapabilecektir.
 
Bu bağlamda İş Geliştirme Desteğine ilk başvuru dönemi ve değerlendirme süreci aşağıda yer alan takvime göre yürütüleceği belirtilmektedir.

İş Geliştirme Desteği Başvuru Dönemi

Başvuru Tarihleri

10 Mayıs 2024 - 28 Haziran 2024

Başvuruların Kontrolü Kurul Değerlendirmesi Jüri Değerlendirmesi

29 Haziran 2024 - 31 Temmuz 2024

Kurul Toplantısı

01 Ağustos 2024 - 10 Ağustos 2024

 

Üyelerimize duyurulur.


Girişimci Destek Programının Yürürlüğe Alınması