• Bulancak booked.net
    +28°C

Haberler & Duyurular

Entries for 'Bulancak'

08
İhracatta Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı – 10 Nisan 2019

09 Nisan 2019 Salı günü 14:00-16:00 saatleri arasında yapılacağı bildirilen İhracatta Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı ertelenmiş olup, 10 Nisan 2019 Çarşamba günü 14:00-16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. 

[Devamını oku...]

04

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, Fas Ekonomi ve Finans Bakanlığına bağlı Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresinin internet sitesinde, 21 Mart 2019 tarihinde yayımlanan 18 Mart 2019 tarihli ve 5913/311 sayılı Gümrük Sirkülerine göre, Sanayi, Ticaret, Yatırım ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı’nca 14 Eylül 2018 tarihli ve 2922-18 sayılı Karar’da standartları tanımlanan ancak zorunlu uygulaması bulunmayan "otomotiv lastikleri ve jantları", “binek araba tekerleri", "otomotiv kayışları", "motosiklet kayışları" ve "bisiklet ve motosiklet iç lastikleri" için sırasıyla "NM ISO 3911", "NM 22.0.021- , "NM 22.1.019", "NM ISO 10190" ve "NM 22.8.203” adı verilen Fas standartlarına uyumun zorunlu hale getirildiği bildirilmiştir.

 

Yazının devamında, Gümrük Sirkülerinin ekinde listelenen ürünlerin uygunluk kontrolüne tabi olduğu, bu doğrultuda ürünlerin iç piyasaya girmesi için Fas Sanayi, Ticaret, Yatırım ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı Ticaret Genel Müdürlüğüne bağlı gümrük kapılarında bulunan piyasa gözetim bürolarından izin alınması gerektiği, ihtiyaç halinde Bakanlığa bağlı Tüketici Koruma, Piyasa Gözetimi ve Kalite Müdürlüğü (dpcsmq@mcinet.gov.ma / Telefon: +212537711772 / Faks: +212537711798) ile irtibata geçmenin mümkün olduğu ifade edilmiştir.

 

Söz konusu Sirküler ve Bakanlık duyurularına TOBB web sayfası (www.tobb.org.tr) üst panelinden “TOBB Birimleri” başlığı altında yer alan Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı/Dış Ticaret Müdürlüğü başlığındaki “Duyurular” kısmından (https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2738&lst=DuyurularListesi) ulaşılabilmektedir.

 

İlgili üyelerimize duyurulur.

 

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği 

[Devamını oku...]

04
İhracatta Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı - 09 Nisan 2019

09 Nisan 2019 Salı günü 14:00-16:00 saatleri arasında Giresun Ticaret ve Sanayi Odası – Toplantı Salonunda; Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Odamız, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası ve Giresun Ticaret Borsası işbirliğinde, Ticaret Bakanlığı uzmanlarının katılımlarıyla İHRACATTA DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI gerçekleştirilecektir.


İlgili üyelerimizin Toplantıya katılmalarını önemle rica ederiz.
 

[Devamını oku...]

02

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gönderilen 27.03.2019 tarih ve 34221550-250-3259 sayılı yazıda; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 21.03.2019 tarih ve 21890 sayılı yazısına atfen; “Taslak Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik" hakkında Birliğimiz görüşüne esas teşkil etmek üzere konu ile ilgili görüş talep edilmektedir.

Söz konusu taslak yönetmeliğe www.tmkt.gov.tr internet sitesinde mevzuat başlığı altından ulaşılabilmektedir.

 

Yukarıda bahsedilen konularla ilgili görüşlerinizin en geç 12 Nisan 2019 tarihine kadar odamıza yazılı veya e-posta yoluyla (bulancak@bulancak-tso.org.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz. 

[Devamını oku...]

02

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; Ankara Ticaret Odası’nın, 2017 yılında yaklaşık 15.000 kişinin katılımıyla “Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi” düzenlemiştir. Bu zirve kapsamında konferans ve çeşitli konularda eğitim kampları düzenlenerek coğrafi işaretler tüm boyutlarıyla ele alınmış, coğrafi işaretli ürünler sergilenerek ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilmiştir.

 

Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nin ikincisi, “Anadolu'dan Dünyaya” temasıyla 18-19-20 Nisan 2019 tarihlerinde, Ankara Ticaret Odası Congresium International Convention & Exhibiton Center'da düzenlenecektir.

 

Zirve kapsamındaki konferans programı, eğitim ve çalıştaylara katılım ücretsiz olup bu etkinliklere www.cografiisaretlerzirvesi.com üzerinden on-line kayıt işleminin yapılabileceği, zirvede gerçekleştirilmesi planlanan ikili iş görüşmelerine katılım sağlayacakların doldurabileceği forumların ekte sunulduğu hususunu,

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği 

[Devamını oku...]

02

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen D4 yetki belgelerine ilişkin usul ve esasların Yönetmeliğin 7 nci maddesi ile 14 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (ç) bendinin 2 nci alt bendine istinaden Bakanlıklarınca düzenlendiği bildirilmektedir.

 

Anılan yazıda ayrıca, D4 Yetki belgesi düzenleme talepleri konusunda ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ve uygulamada yeknesaklığın sağlanmasını teminen; Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde D4 yetki belgesi talebinde bulunan firmaların taşıma faaliyetini yürütmek istedikleri güzergah ve taşıt kapasiteleriyle ilgili yapılacak değerlendirmede;

• Başka taşıma modlarının kullanılıp kullanılmadığı, kullanılıyor ve yeterli geliyorsa,

• Düzenli yolcu taşımacılığı (B1 veya D1 ile) faaliyetlerinin yürütülüp yürütülmediği, yürütülüyor ve yeterli geliyorsa,

• Toplu taşımacılık faaliyetlerinin yürütülüp yürütülmediği, yürütülüyor ve yeterli geliyorsa, gerekli iznin verilmemesi ile,

• Arz/talep dengesinin bozulup bozulmayacağı,

• Bu taşımaya ihtiyaç olup olmadığı,

• Diğer taşıma türleri için bu faaliyetin olumsuz yönde etki edip etmeyeceği,

• Yıkıcı bir rekabet ortamının oluşup oluşmayacağı,

hususlarının göz önünde bulundurulması suretiyle gerekli değerlendirmenin yapılarak eğer varsa görüşlerinizin bölge müdürlüğüne iletilmek üzere 03.04.2019 tarihine kadar Odamız bulancak@bulancak-tso.org.tr  mail adresine yada +90 454 318 16 48 numaralı fax numarasına gönderilebileceği hususunu,

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği 

[Devamını oku...]

02

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı ve T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın yazılarına atfen, Kolombiya Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanlığı’nın, 13 Mart 2019 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 367 sayılı kararname ile Kolombiya’nın Serbest Ticaret Anlaşması imzalamadığı ülkelerden yapmakta olduğu çelik ürünleri ithalatına 2 yıl süreyle %8,5 ek gümrük vergisi getirdiği bildirilmektedir.

 

Yazıda, söz konusu kararın, kararnamenin resmi gazetede yayımlandığı gün itibariyle yürürlüğe girdiği belirtilmekte olup, kararnameye ilişkin detaylı bilgilere TOBB web sayfası (www.tobb.org.tr) “Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslararası İş İmkânları/Ülke Duyuruları/Kolombiya” bölümünden ulaşılabilmektedir.

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği 

[Devamını oku...]

01

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen 25.03.2019 tarih ve 34221550-720-3104 sayılı yazıda; T.C. Dışişleri Bakanlığı yazısına istinaden (Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinin Notasına atfen) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan bir yazıda; Rusya Federasyonu tarafından yasadışı şekilde ilhak edilmiş bulunan Kırım'da, 18-20 Nisan 2019 tarihleri arasında, "Yalta Ekonomi Forumu"nun düzenleneceği bildirilmekte ve söz konusu etkinliğe ülkemizden resmi katılım sağlanmasından imtina edilmesi bildirilmektedir.

 

Üyelerimize duyurulur. 

[Devamını oku...]

29

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen 25.03.2019 tarih ve 34221550-641.03.01-3102 sayılı yazıda (İlgi: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – 18/02/2019 tarih ve 47834593-110.02-3928 sayılı yazı) belirtildiği üzere;

 

07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde Türkiye’de kişisel veri işlemekte olan tüm gerçek ve tüzel kişiler için bazı yükümlülükler getirilmiştir.

 

Anılan kanunun;

 

-“Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde Veri Sorumlusu; “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi” olarak, Kişisel Veri İşleme ise “Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi” olarak tanımlanmıştır.

 

-“Veri Sorumlusu Sicili” başlıklı 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında “Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık olarak Veri Sorumluları Sicili tutulur” hükmü, ikinci fıkrasında ise “Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır.” Hükmü, 18 inci maddesinde ise “Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk Lirasına kadar idari para cezası verileceği”

 

Hükmü yer almaktadır.

 

İkincil mevzuat düzenlemesi çerçevesinde hazırlanan Veri Sorumluları Sicili hakkında yönetmeliğin 4üncü maddesinde Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS - https://verbis.kvkk.gov.tr/) “Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi” olarak tanımlanmış, 5nci maddesinde ise “Veri sorumluları, kişisel veri işlemeye başlamadan önce Sicile kaydolmak zorundadır” hükmü yer almıştır.

 

Ayrıca kanunun 16ncı maddesi ikini fıkrasında bazı veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğüne istisna getirme konusunda Kişisel Veri Koruma Kuruluna (Kurul) yetki verilmiş olup bu yetki çerçevesinde Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna tutulacak veri sorumlularını belirleyen 2018/32 sayılı Kurul Kararı 15/05/2018 tarihli Resmi Gazete’de, 2018/68, 2018/75 ve 2018/87 sayılı Kurul Kararları ise 18/08/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Anılan istisnalar kapsamı dışında kalan tüm veri sorumlularının kayıt yükümlülüğü başlama tarihleriyle ilgili olarak 18/08/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kurul Kararına göre;

 

Yıllık Çalışan sayısı 50’den Çok veya Yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den Çok olan Gerçek ve Tüzel Kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmesi,

 

Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmesi,

 

Yıllık Çalışan sayısı 50’den az veya Yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme olan Gerçek ve Tüzel Kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.01.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 31.03.2020 tarihine kadar süre verilmesi,

 

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.04.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.06.2020 tarihine kadar süre verilmesi

 

Uygun görülmüştür.

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığınca yapılan değerlendirme sonucunda; hâlihazırda ülkemizde faaliyet gösteren pek çok şirketin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile getirilmiş olan başta Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kayıt yaptırmak olmak üzere bazı yükümlülükler konusunda detaylı bilgi sahibi olmadığı belirtilmiştir.

 

Bu kapsamda, ileride oluşabilecek mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi açısından özellikle VERBİS’e kayıt yükümlülüğü ve bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde söz konusu olabilecek cezai yaptırımlar ve genel olarak 6698 sayılı Kanun’la veri sorumlularına getirilen diğer yükümlülükler konularında sorun yaşanmaması için siz üyelerimiz tarafından gereğinin yerine getirilmesi gerekmektedir.

 

İlgili üyelerimizin bilgisine sunarız.

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Bilgi edinilebilecek kaynak adresler:

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu : https://www.kvkk.gov.tr/

VERBİS : https://verbis.kvkk.gov.tr/

Sorularla VERBİS : https://verbis.kvkk.gov.tr/UploadedFiles/SORULARLA_VERB%C4%B0S.pdf

Veri Sorumlusu Kimdir? : https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2032/Veri-Sorumlusu-Kimdir

İlgili Kişi Kimdir? : https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2034/Ilgili-Kisi-Kimdir

[Devamını oku...]

28

İstanbul Sanayi Odası’ndan gönderilen 25.03.2019 tarih ve 3010 sayılı yazıda; İstanbul Sanayi Odası tarafından 1968 yılından bu yana her yıl kamuoyuna sunulan “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırması, sanayimize ve ekonomimize ilişkin önemli bir referans niteliğinde olduğu, 50 yılı aşkın süredir Türk sanayi sektörünün gelişimine ışık tutan araştırma, katılımcı kuruluşların yurtiçi ve yurtdışı tanıtımına da katkıda bulunduğu belirtilmektedir.

 

Hazırlıklarına başlanan 2018 yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’na katılabilme alt sınırı üretimden satışlarda 100 milyon TL olarak tespit edilmiştir. Büyüklük sıralamasında temel kriter olarak alınan net üretimden satış verilerinin Kurumlar Vergisi Beyannamesi (E-beyanname) ile tutarlı olması gerekmektedir.

 

Üretimden satışları 100 milyon TL’yi aşan ve 2018 yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’na katılmak isteyen kuruluşların;

 

www.iso500.org.tr adresinde yer alan “Anket Kullanıcı Girişi” uygulamasını kullanarak anket bilgilerini doldurmaları ve mali mühür uygulaması ile Kurumlar Vergisi Beyannamesini (E-beyanname);

 

03 Mayıs 2019 tarihine kadar sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar “Anket Kullanıcı Girişi” uygulamasını kullanarak e-beyannamelerini yüklemeyen firmaların değerlendirmeye alınmayacağı bildirilmiştir.

 

İlgili üyelerimize önemle duyurulur. 

[Devamını oku...]

Sayfa 1 / 27İlk   Geri   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  İleri   Son