• Bulancak booked.net
    +28°C

Tescil

Dernek İktisadi İşletmesi Yeni Kayıt

Dernek İktisadi İşletmesi Yeni Kayıt


GEREKLİ EVRAKLAR

1) Dernek tüzüğünün aslı veya noter onaylı örneği (2 asıl)

2) Derneğin faaliyette olduğunu gösteren resmi belge - Valilik veya Kaymakamlıktan, Dernekler Masasından alınacak ( 2 asıl)

3) Noter onaylı Dernek İktisadi İşletme Açılış Kararı (2 asıl)

4) Ticari işletme kurulabilmesi için resmi bir makamın izni gerekiyorsa, izni gösteren yazı

5) İşletmenin açılışına dair kararı alan organın; görev süresinin dolmadığını teyit eden; en son seçim veya atamayla ilgili noter onaylı genel kurul kararı (2 asıl),

6) İşletmeyi temsile yetkili kişilerin noter huzurunda düzenlenmiş ticaret unvanı altına atılmış imza beyannameleri (2 asıl). 

7) Dernek Vergi Dairesi Görüntüleme Belgesi (1 adet asıl-1 adet fotokopi)

8) Yetkililerin fotoğrafları (2 adet)

9) Odaya kayıt için; Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi

10) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi


NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.