• Bulancak booked.net
    +28°C

Tescil

Gerçek Kişi Şube Yanıt

Gerçek Kişi Şube Yanıt


 Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 120;
 

GEREKLİ EVRAKLAR
1) Merkezinin kayıtlı olduğu sicil müdürlüğünden alınacak belgeler;
a) Merkezde yapılan kuruluş ve en son tescilin yayımlandığı sicil gazeteleri ( 1 asıl – 1 fotokopi)
b)Şube açılışı için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120 inci maddesine göre düzenlenmiş onaylı tescil belgesi (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)
2) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi
3) Noter tarafından düzenlenmiş ünvan altında imza beyannamesi (2 asıl)
4) Fotoğraf  (2 adet)
5) Vergi Levhası Fotokopisi
6) Odaya kayıt için; Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi
 
NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.