• Bulancak booked.net
    +28°C

Tescil

Gerçek Kişi Merkez Nakli

Gerçek Kişi (Şahıs) Merkez Nakli


 Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 111;
 

GEREKLİ EVRAKLAR
1) Merkezinin kayıtlı olduğu sicil müdürlüğünden alınacak belgeler;
a) Merkezde yapılan kuruluş ve en son tescilin yayımlandığı sicil gazeteleri ( 1 asıl – 1 fotokopi)
b) Merkez nakli için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre düzenlenmiş onaylı tescil belgesi (1 asıl – 1 fotokopi)
2) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi
3) Fotoğraf  (2 adet)
4) Vergi Levhası fotokopisi
5) Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi (Odaya kayıt için) veya  Eczacılar odasına kaydı olan Eczacıların; Eczacılar odasından aldıkları kayıt belgesi aslını sicil müdürlüğümüze ibraz etmeleri gerekir. 
NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.