• Bulancak booked.net
    +28°C

Kul Makina Yaş Tespiti

KULLANILMIŞ MAKİNA YAŞ TESPİTİAmaç
Yurtdışından ithal edilen makinaların kullanılmış olup, olmadığı ile yaşını belirlemek amacıyla yapılan tesbittir.
İstenen Belgeler
► Gümrük Müdürlüğü'nün talep Dilekçesi
► Gümrük Giriş Beyannamesi
► Makine veya cihazlara ait tercüme edilmiş fatura fotokopisi
Uygulama
► Gümrük Müdürlüğünün talep dilekçesi, Gümrük Giriş Beyannamesi ve Makine ve cihazlara ait tercüme edilmiş fatura fotokopilerini talepde bulunan ithalatçı firma Ticaret ve Sanayi Müdürlüğüne istenen belgeler verilir.
► Odamız ücret tarifesine göre ücret yatırılır
► Konu ile ilgili 1 Bilirkişi ve 2 Eksper ( Makina Müh.) nin atanması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na sunuş yapılır.
►Yönetim Kurulunca belirlenen 1 Bilirkişi ve 2 Eksper ( makina mühendisi) ve Ticaret ve Sanayi Müdürlüğü raportörünce Gümrük Müdürlüğünde makinanın veya cihazın yaş tesbiti yapılarak rapor hazırlanır.