• Bulancak booked.net
    +28°C

Rayiç Fiyat Tespiti

Rayiç Fiyat TespitiAMAÇ:
Bu prosedür; Devlet İhale Kanunu gereği, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının mal ve hizmet alımlarında makul fiyatla kaliteli mal ve hizmet alınmasına yardımcı olmak üzere yapılan piyasa fiyatlarını araştırma çalışmalarının yöntemlerini tanımlar.
UYGULAMA:
Resmi kurum ve kuruluşlar, ihale yoluyla satın alacakları mal ve hizmetlere ilişkin rayiç fiyat talebi yazısı ile Oda’mız Evrak Kayıt Servisine müracaat eder. Kayda alınan evraklar paraf edildikten sonra piyasa araştırmasına başlamak için rayiç fiyatı istenen mal ve hizmetler özellikleriyle birlikte “Rayiç Fiyat Tespit Formu”na yazılır. Düzenlenen bu form, fiyat almak üzere çoğaltılarak Servis memurları tarafından elden ya da faks aracılığıyla ilgili firmalara gönderilir. En az üç ve mümkünse daha çok firmadan yazılı olarak fiyat teklifi alınır.
İlgili firmalardan temin edilen fiyatların birbirine yakın olan en az üç tanesinin ortalaması alınır. Bu sayıda işletmenin bulunmaması halinde, kaç işletmeden fiyat alındığı ayrıca belirtilir. Bulunan bedel söz konusu mal ya da hizmetin rayiç fiyatı olarak kabul edilir ve talepte bulunan kurum veya kuruluşlara yazıyla bildirilir.
Ancak bazı malzemeler için bulunan fiyatlar tatmin edici olmayabilir. Bu durumda ilgili Meslek Komitesinin sözlü görüşü alınır. Ortaya çıkan görüş doğrultusunda talepte bulunan kurum veya kuruluşa cevap yazısı yazılır.