• Bulancak booked.net
    +28°C

T.T.S.G. İlanları

T.T.S.G. İLANLARITürkiye Ticaret Sicili Gazetesi İlan İşlemleri
Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesinin son fıkrası, ticaret siciline kayıt edilen hususlardan ilan edilmesi gerekenlerin Hükümet merkezinde bütün Türkiye'ye ait sicil kayıtlarını ilana mahsus gazete ile yapılmasını hükme bağlamıştır.
Gazete'de, kanun ve tüzüklerin emrettiği diğer ilanlar ve mahkemeler, resmi daireler ve kamu tüzel kişileri tarafından ticaret işleriyle ilgili olarak verilen ilanlar ve iflas memuru tarafından hazırlanan iflas ve konkordatoya ait kazai kararlar da yayınlanmaktadır.
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan ilanların ücretleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından sonra ve TTSG'de bu tarifenin yayınlanmasından 10 gün sonra yürürlüğe girmektedir.
Memurluğumuzca tescili yapılan işlemlere ait ilan ücretleri TTSG'nin banka hesabına yatırılarak, ilan metinleri ile birlikte dekontu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ne periyodik olarak gönderilmektedir. Yürürlük tarihi 11 Kasım 2005 olan ilan tarifesi şöyledir.

Şirket İlanları (Kelimesi) 0,13 YTL
Kooperatif İlanları (Kelimesi) 0,08 YTL
Ticarete Başlama İlanları (Maktuen) 20,00 YTL
Ticareti Terk İlanları (Maktuen) ücretsiz
Gazete Satış Bedeli   0,25 YTL

TTSG'nin irtibat bilgileri:
Adres : Karanfil Sokak No.56 Bakanlıklar - Ankara
Telefon : 0 312 413 80 00
Faks : 0 312 425 81 73