• Bulancak booked.net
    +28°C

Kollektif Şirketler

Kollektif ŞirketlerKOLLEKTİF ŞİRKETLERİN TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE ODA KAYIT İŞLEMLERİ :

A.KURULUŞ İÇİN:
1.Noterden onaylı ana sözleşme
2.Dilekçe
3.Kayıt Beyannamesi
4.İmzalı Meslek Grubu Listesi
5.T.S.T.29.Maddesine göre taahhütname
6.Ustalık Taahhütname
7.Ortakların muhtar veya noterden onaylı resimli nüfus cüzdan örneği (3 adet)
8.Ortakların ve yetkilinin muhtardan onaylı ikametgah belgesi (3 adet)
9.Ortakların ve yetkilinin fotoğrafı (2 adet)
10.Yetkilinin imza beyannamesi (3 adet)
11.Yetkili tarafından imzalanmış “Şirket Bildirim Formu” (4 adet)
B.ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN:
1.Dilekçe
2.Noter onaylı tadil metni ( 2 Asıl,2 Fotokopi)
3.Değişikliğe ilişkin noterden onaylı karar ( 2 Asıl,2 Fotokopi)
4.Ortaklar arasında değişiklik yapılmışsa yeni ortakların ikişer adet muhtar veya noterden onaylı resimli nüfus cüzdan örneği,muhtardan onaylı ikametgah belgesi,fotoğrafı
5.Yetkili değişikliği varsa imza beyannamesi (2 adet)
C.FESİH VE TASFİYE İÇİN:
1.Dilekçe
2.Fesih sözleşmesi ( 2 Asıl,2 Fotokopi)
3.Tasfiyeye karar verildiyse noterden onaylı karar örneği ( 2 Asıl,2 Fotokopi)
4.Damga pulu yapıştırılmış tasfiye başlangıç bilançosu,( 1 Asıl,2 Fotokopi)
5.Tasfiye memurunun imza beyannamesi,ikişer adet noterden veya muhtardan onaylı resimli nüfus cüzdan örneği,muhtardan onaylı ikametgah belgesi,fotoğrafı.
6.Tasfiye sonu için;tasfiye sonuna ilişkin noterden onaylı karar örneği (2 Asıl,2 Fotokopi),damga pullu tasfiye sonu bilançosu (1 Asıl,2 Fotokopi),alacaklılara çağrı ilanlarına ilişkin gazeteler.
D.ŞUBE AÇILIŞI İÇİN:
1.Merkez Ticaret Sicili Memurluğundan onaylı Ana sözleşme ve T.Ticaret Sicili Gazetesi.
2.Merkez Ticaret Sicili Memurluğundan onaylı,kuruluşundan itibaren ,Merkez nakline kadar geçen süre içerisinde yapılan tüm değişikliklere ait belgeler ve bunların yayınlandığı Ticaret Sicili Gazeteleri.(Tarih sırasına göre)
3.Şube Açılışı için T.S.T.55.maddeye göre düzenlenmiş Merkez Ticaret Sicili Memurluğundan alınmış belge
4.Şube açılışına ilişkin noterden onaylı karar örneği (2 Asıl,2 Fotokopi)
Bu kararda; Şube Unvanı,sermayesi,yetkilileri (İkamet adresleri yazılı olarak),temsil şekli,adresi ve faaliyet konusu açıkça belirtilecek.
5.Şube yetkilisinin ikişer adet noterden veya muhtardan onaylı resimli nüfus cüzdan örneği , muhtardan onaylı ikametgah belgeleri,fotoğrafları.
6.Şube yetkilisinin imza beyannameleri (2 adet)
7.Dilekçe
8.Kayıt beyannamesi
9.İmzalı Meslek Grubu listesi
10. T.S.T. nün 29.maddesi uyarınca düzenlenecek taahhütname
11.Ustalık Taahhütname
E.MERKEZ NAKLİ İÇİN:
1.Eski Ticaret Sicili Memurluğundan onaylı Ana sözleşme ve T.Ticaret Sicili Gazetesi.
2.Eski Ticaret Sicili Memurluğundan onaylı,kuruluşundan itibaren ,Merkez nakline kadar geçen süre içerisinde yapılan tüm değişikliklere ait belgeler ve bunların yayınlandığı Ticaret Sicili Gazeteleri.(Tarih sırasına göre)
3.Merkez nakli için T.S.T.47.maddeye göre düzenlenmiş Eski Ticaret Sicili Memurluğundan alınmış belge
4.Merkez nakline ilişkin noterden onaylı karar örneği (2 Asıl,2 Suret)
5.Merkez nakline ilişkin noter onaylı tadil metni (2 asıl,2 Fotokopi)
6.Bütün ortakların ikişer adet noterden veya muhtardan onaylı resimli nüfus cüzdan örneği, muhtardan onaylı ikametgah belgeleri,fotoğrafları.
7.En son yetkililerin imza beyannameleri (2 adet)
8.Dilekçe
9.Kayıt beyannamesi
10.İmzalı Meslek Grubu listesi
11.T.S.T. nün 29.maddesi uyarınca düzenlenecek taahhütname
12.Ustalık Taahhütname