• Bulancak booked.net
    +28°C

Tescil

Kollektif Şirket Şube Kapanışı

Kollektif Şirket Şube Kapanışı


KOLLEKTİF ŞİRKET ŞUBE KAPANIŞI
a)Dilekçe
b) Noter onaylı Ortaklar Kurulu Kararı (2 asıl)
c) Şirket merkezi Bulancak Ticaret Sicili Müdürlüğünde kayıtlı değilse şirketin en son yayımlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi