• Bulancak booked.net
    +28°C

Tescil

Kollektif Şirket Şube Yeni Kayıt

Kollektif Şirket Şube Açılışı


KOLLEKTİF ŞİRKET ŞUBE AÇILIŞI
a) Şirket Merkezinin kayıtlı olduğu sicil müdürlüğünden alınacak belgeler;
            -Varsa değişiklikleriyle beraber, şirket sözleşmesinin onaylı bir örneği(2 asıl)
            -Merkezde yapılan en son tescilin yayımlandığı onaylı sicil gazetesi ( 1asıl – 1 fotokopi)
            -Şube açılışı için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120 inci maddesine göre düzenlenmiş onaylı tescil belgesi (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)
b) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi
c) Odaya kayıt için Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi
ç) Şube müdürü/müdürlerinin 2 şer adet fotoğrafları
d) Şube müdürü/müdürlerinin kimliği, vatandaşlığı ile yerleşim yerlerini gösterir şube unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış görevi kabul ettiklerine dair ünvan altında imza beyannamesi (2 adet). 
e) Şube açılışına ilişkin; noter onaylı Ortaklar Kurulu Kararı (bu kararda şubenin ticaret unvanı, sermayesi, ne iş yapılacağı, açık adresi, temsilcileri ve temsil şekli açıkça belirtilecektir.)  (2 asıl)
 
NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.