• Bulancak booked.net
    +28°C

Tescil

Kollektif Şirket Değişiklik İşlemleri

Kollektif Şirket Değişiklik İşlemleri


SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ VE DİĞER DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ
a) Dilekçe
b) Noter onaylı Ortaklar Kurulu Kararı (Şirket sözleşmesindeki değişikliklerde, değişen hükmün yeni şeklinin kararda veya kararın ekinde gösterilmesi gereklidir.(2 asıl)
c) Sözleşme değişikliği şirketin süre maddesi ile ilgili ise; şirketin faaliyetini sürdürdüğü ve özvarlığını koruduğunu gösteren serbest muhasebeci mali müşavir raporu ve mali müşavire ait faaliyet belgesi ibraz edilmelidir.