• Bulancak booked.net
    +28°C

Tescil

Kooperatif Tasfiye Başlangıç

Tasfiye Başlangıç


 GEREKLİ EVRAKLAR
1) Dilekçe
2) Genel kurul toptantı tutanağı noter tasdikli (TTK 64/4 – 375/f  ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) (2 asıl)
3) Genel kurula üyelerin davet edildiği elden tebliğ tutanağı, posta ile yapılan tebliğ, gazete ilanı vs.
4) Hazır Bulunanlar (Haziran) listesi  ( 1 asıl)
5) Bakanlık temsilcisi atama yazısı (1 asıl)
6) Yönetim Kurulu Gündem Kararı ( 1 asıl)
7) Tasfiye memurunun unvanı altında atılmış imza beyannamesi ( 2 asıl)
8) Alacaklılara çağrı ilanı  
 
ÖNEMLİ NOT: Tasfiye Memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır (TTK-536)