• Bulancak booked.net
    +28°C

Tescil

Kooperatif Yeni Kayıt

Kooperatif Yeni Kayıt


GEREKLİ EVRAKLAR (TSY Madde 109)
1) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi
2) Odaya kayıt için: Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi
3) Noter Tasdikli ve İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü’nden onaylı ana sözleşme (2 asıl)
4) İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü’nün izin yazısı (1 adet aslı veya noter onaylı örneği)
5) Temsile yetkili Yönetim Kurulu üyelerinin kimliği, vatandaşlığı ile yerleşim yerlerini gösterir şirket unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından düzenlenmiş görevi kabul ettiklerine dair ünvan altında imza beyannamesi (2 asıl). 
6) Yönetim kurulu üyelerinin fotoğrafları (2’şer adet) 
 
NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.