• Bulancak booked.net
    +28°C

Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ


Bölgesinde kanaat önderi konumunda olan odamızın, üyelerini küresel aktörler konumuna getirmek amacına yönelik olarak;

ü  Hizmetlerimizi, 5174 sayılı kanun ve ilgili mevzuat hükümleri ve TOBB Oda Borsa Akreditasyon Kriterleri çerçevesinde, üyelerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, şeffaflık, tarafsızlık ve hesap verilebilirlik ilkelerini benimseyen çağdaş yönetim anlayışıyla sunmak,

ü  Ulusal ve uluslararası alanda güçlü networklerin üyesi olmak ve üyelerimiz arasında sektörel networkler oluşturmak,

ü  Bölgemizin kalkınmasına katkı sağlayacak politikalar geliştirmek ve lobi faaliyetlerinde bulunmak,

ü  Üyelerimizin hak ve çıkarlarını korumak üzere her türlü platformda aktif rol almak,

ü  Üyelerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü bilgiyi erişilebilir kılmak,

ü  Paydaşlarımızla güçlü işbirlikleri oluşturmak,

ü  Çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirerek kurumsal performansımızı artırmak,ve

ü  Kalite altyapımızı sürekli iyileştirmek,

 

Kalite politikamızdır.