• Bulancak booked.net
    +28°C

Temel Değerlerimiz

Temel Değerlerimiz

ü  Şeffaf olmak,

ü  Üyelerimiz arasında ayrımcılık yapmamak,

ü  Hesap verebilir olmak,

ü  Aldığımız kararlarda tüm tarafların çıkarlarını korumak,

ü  Paydaşlarımıza eşit mesafede olmak,

ü  Nitelikli insan kaynağı ile doğru bilgilere dayanan tutarlı politikalar geliştirmek,

ü  Tüm hizmet ve yatırımlarını bilimsel temeller çerçevesinde planlamak, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek,

ü  Odanın tanıtımında yazılı-görsel ve sosyal medyayı etkin ve verimli biçimde kullanmak,

ü  Üyelerle ilişkilerini karşılıklı güven içerisinde, şeffaflık prensibi çerçevesinde yürütmek,

ü  Tüm bunları içselleşmiş bir kurumsal yapı içerisinde yerine getirmektir.