• Bulancak booked.net
    +28°C

Tescil

Limited Şirket Mezkez Nakli

Limited Şirket Mezkez Nakli


 

Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 111;
GEREKLİ EVRAKLAR
1) Şirketin kayıtlı olduğu sicil müdürlüğünden alınacak belgeler;
a) Varsa önceki değişiklikleriyle beraber, şirketin eski merkezinin kayıtlı olduğu müdürlükçe onaylı şirket sözleşmesinin bir örneği ile bunların yayımlandığı Sicili Gazeteleri (1 takım onaylı asıl – 1 takım fotokopi)
b)Eski merkezde yapılan en son tescilin yayımlandığı sicil gazetesinin sicil müdürlüğünce onaylı örneği  (1 adet asıl-1 adet fotokopi)
c)Eski merkezdeki sicil kaydının Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre düzenlenmiş onaylı örneği (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)
2) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi
3) Odaya kayıt için Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi
4) Şirket Müdürlerinin 2 şer adet fotoğrafları
5) Şirket sözleşmesinin değişen merkez maddesinin yeni şeklinin tam metin olarak yer aldığı noter tasdikli Limited Şirket Merkez Nakli Genel Kurulu Kararı (2 asıl 1 fotokopi)
6) Şirket Sözleşmesinin merkez maddesinin yeni şeklini gösteren tadil metni (2 adet asıl )
7) Nakil kararında müdür seçimi varsa; Müdürlerin şirket unvanı altında noter tarafından düzenlenmiş ünvan altında imza beyannamesi (2 adet asıl).  
 
NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.