• Bulancak booked.net
    +28°C

Tescil

Limited Şirket Sözleşmesi Tadili

Limited Şirket Sözleşmesi Tadili


 

Şirket Sözleşmesi Tadili
Şirket sözleşmesi değişikliğinin tesciline ilişkin başvuruda, müdürlüğe aşağıdaki belgeler verilir (TSY-92)
1) Dilekçe
2) Şirket sözleşmenin değişen maddelerine ilişkin yeni metni içeren noter onaylı Limited Şirket Sözleşmesi Tadili Genel Kurul Kararı ( 2 asıl ) ile Şirket sözleşmesinin değişen maddelerinin yeni şeklini içeren tadil metni ( 2 adet asıl)
3) Ortak dışı müdür var ise veya çağrılı genel kurullarda Müdürler kurulu/Müdür gündem kararı (1 adet asıl),gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri
 
Not: Genel kurul kararı tutanak şeklinde olursa, tutanak, gündem, hazır bulunanlar listesi hazırlanmalıdır