• Bulancak booked.net
    +28°C

Tescil

Limited Şube İş Konusu Değişikliği

Limited Şube İş Konusu Değişikliği


 

Şube İş Konusu Değişikliği
GEREKLİ EVRAKLAR
1) Dilekçe
2) Noter onaylı Genel Kurul Kararı  veya Müdürler Kurulu Kararı ( 2 asıl)
3) Şirket merkezi, Bulancak Ticaret Sicili Müdürlüğünde kayıtlı değilse şirketin en son yayımlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi
4) Ortak dışı müdür var ise veya çağrılı genel kurullarda Müdürler kurulu/Müdür gündem kararı (1 adet asıl), gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri
 
Not-1: Genel kurul kararı tutanak şeklinde olursa, tutanak, gündem, hazır bulunanlar listesi hazırlanmalıdır