• Bulancak booked.net
    +28°C

Tescil

Limited Şube Kapanış

Limited Şube Kapanış


 

Şube Kapanış
GEREKLİ EVRAKLAR
1) Dilekçe
2) Noter onaylı Genel Kurulu kararı  veya Müdürler Kurulu Kararı (2 asıl)
3) Şirket merkezi Bulancak Ticaret Sicili Müdürlüğünde kayıtlı değilse şirketin en son yayımlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
4) Ortak dışı müdür var ise veya çağrılı genel kurullarda Müdürler kurulu/Müdür gündem kararı (1 adet asıl), gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri
 
Not-1: Genel kurul kararı tutanak şeklinde olursa, tutanak, gündem, hazır bulunanlar listesi hazırlanmalıdır