• Bulancak booked.net
    +28°C

Tescil

Limited Adres Değişikliği

Limited Adres Değişikliği


 

1) Dilekçe
2) Noter onaylı Genel Kurul Kararı  veya Müdürler Kurulu Kararı ( 2 asıl)
3) Ortak dışı müdür var ise veya çağrılı genel kurullarda Müdürler kurulu/Müdür gündem kararı (1 adet asıl, gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri
4) Yeni adresi gösterir Vergi Dairesi Yoklama Belgesi fotokopisi (1 adet) veya Görüntüleme belgesi (1 adet asıl)

Not-1:
Belediyeler tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adres değişikliği söz konusu ise şirketin ESKİ  ve YENİ ADRESİ gösteren ilgili belediye başkanlığından alınacak yazı ve dilekçe ile başvuru yeterlidir. Belediye yazısında eski adres gösterilmez ise işlem yapılamayacaktır.
 
Not-2: Genel kurul kararı tutanak şeklinde olursa, tutanak, gündem, hazır bulunanlar listesi hazırlanmalıdır.