• Bulancak booked.net
    +28°C

Tescil

Limited Hisse Devri Veraseten İntikal

Limited Hisse Devri Veraseten İntikal


 

GEREKİ EVRAKLAR

A-Veraset ilamı-Mirasçılık Belgesi ile tescil (feragatname yoksa)
1) İntikal sonrası durumu gösteren ayrıntılı dilekçe 
2) Mahkemeden veraset ilamı veya Noterden mirasçılık belgesi (2 adet asıl veya onaylı sureti)
3) Pay defteri (devir eden ve devir alan ortağın kaydedildiği sayfalar) (1’er adet),
4) Varsa Noterde düzenlenmiş Feragatname (1 adet asıl)  
 
B-Genel Kurul Kararı ile tescil
1) Dilekçe
2) Noter onaylı Limited Şirket Hisse Devir Genel Kurul Kararı (2 asıl) veya dilekçe
3) Pay defteri (devir eden ve devir alan ortağın kaydedildiği sayfalar) (1’er adet fotokopisi)
4) Varsa Noterde düzenlenmiş Feragatname (1 adet asıl) 
5) Ortak dışı müdür var ise veya çağrılı genel kurullarda Müdürler kurulu/Müdür gündem kararı (1 adet fotokopi),gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri
 
Notlar
a) İntikal nedeniyle paylar küsüratlı çıkarsa; Pay adetlerinin tam sayı olacak şekilde, KÜSÜRATLI PAYLARIN VARİSLER ARASINDA DAĞITILMASI GEREKİR. 
b) Veraset yoluyla 18 yaşından küçükler anne veya baba ile ortak oluyorsa, küçükler için mahkemeden kayyum atama kararı alınmalıdır.
c) Yeni ortak giriş var ise ortağın ad ve soyadı, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise, vergi numarası belirtilmelidir. Yabancı uyruklu ortağın Noter onaylı Pasaport Çevirisi ile ikamet adresi Türkiye’de ise noter onaylı ikamet teskeresi ve potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir. adresi yurtdışında ise adresi gösterir beyan
d) Esas sermaye payının, eşler arasındaki mal rejimi veya icra yoluyla geçmesi halinde buna ilişkin belge (1 adet asıl) ile gerek görülmesi halinde bu belgeye göre alınacak noter onaylı genel kurul kararı(2 asıl )
e) Genel kurul kararı tutanak şeklinde olursa, tutanak, gündem, hazır bulunanlar listesi hazırlanmalıdır