• Bulancak booked.net
    +28°C

Tescil

Limited Tasfiye Başlangıç

Limited Tasfiye Başlangıç


 

Tasfiye Başlangıç
Ticaret Sicili Yönetmeliği (Madde 104- Madde 86):
GEREKLİ EVRAKLAR
1) Dilekçe
2) Tasfiye genel kurul kararına dayanıyorsa noter onaylı Limited Şirket Tasfiye Başlangıç Genel Kurul Kararı (2 asıl). Tasfiye Başka bir sebepten ileri geliyorsa bunu kanıtlayan belgenin onaylı örneği(2 asıl)
3) Tasfiye memurlarının “Tasfiye Halinde” ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında düzenlenmiş tescil talepli imza beyannamesi (2 adet asıl ıslak imzalı)
4) Alacaklılara çağrı ilanı
5) Ortak dışı müdür var ise veya çağrılı genel kurullarda Müdürler kurulu/Müdür gündem kararı (1 adet asıl), gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri
 
Not-1: Genel kurul kararı tutanak şeklinde olursa, tutanak, gündem, hazır bulunanlar listesi hazırlanmalıdır
 
ÖNEMLİ NOT-1: Tasfiye Memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır (TTK-643; TTK-536)
 
ÖNEMLİ NOT-2: Tasfiyeye sürecinde yapılan ilanlar ve çağrılara rağmen ulaşılamayan ortaklar ve alacaklılar olursa alacak ve haklarının ödenebilmesi için Tasfiye Memurunca hazırlanan Alacaklılar listesinin sicil müdürlüğüne ibrazı gerekir.