• Bulancak booked.net
    +28°C

Tescil

Limited Tasfiye Sonu Kapanış

Limited Tasfiye Sonu Kapanış


 

Tasfiye Sonu Kapanış
Ticaret Sicili Yönetmeliği (Madde 104- Madde 86/2):
GEREKLİ EVRAKLAR
1) Dilekçe (Tasfiye memuru tarafından imzalanmalı)
2) Noter onaylı Limited Şirket Tasfiye Sonu Genel Kurul Kararı (2 asıl)
3) Tasfiye sonu sıfırlanmış fesih bilançosu (karar tarih itibariyle ve tasfiye memurunca imzalanmış 2 asıl) 
4) Ortak dışı müdür var ise veya çağrılı genel kurullarda Müdürler kurulu/Müdür gündem kararı (1 adet asıl) veya Tasfiye Memuru Gündem Kararı, gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri
 
NOT-1: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde birer hafta ara ile yayımlanan ilanlardan, 3. ilanın üzerinden 09/08/2016 tarihinden önce tasfiyeye giren şirketler için 1 yılı, 09/08/2016 tarihinden sonra tasfiyeye giren şirketler için 6 ayı tamamladıktan sonra fesih kararı alınabilir.
 
NOT-2:Genel kurul kararı tutanak şeklinde olursa, tutanak, gündem, hazır bulunanlar listesi hazırlanmalıdır