• Bulancak booked.net
    +28°C

Tescil

Tasfiye Sonu Kapanış

Tasfiye Sonu Kapanış


 

Tasfiye Sonu Kapanış
Ticaret Sicili Yönetmeliği (Madde 88):
GEREKLİ EVRAKLAR
1) Dilekçe ( tasfiye memuru tarafından imzalanmalı)
2) Noter Onaylı Anonim Şirket Genel Kurul Toplantı Tutanağı (TTK 64/4 – 375/f  ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) (2 asıl)
3) Hazır Bulunanlar Listesi (1 asıl)
4) Bakanlık temsilcisi atama yazısı (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda) (1 asıl)
5) Yönetim Kurulu Gündem Kararı ( 1 asıl)
5) Toplantı TTK 416 ya göre yapılmadıysa genel kurula davet (ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili gazetesi ve iadeli taahhütlü mektup gönderileri)
6) Genel kurul tarafından onaylanmış son ve kesin bilanço (karar tarih itibariyle ve tasfiye memurunca imzalanmış 1 asıl) 
 
Not: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde birer hafta ara ile yayımlanan ilanlardan, 3. ilanın üzerinden 09/08/2016 tarihinden önce tasfiyeye giren şirketler için 1 yılı, 09/08/2016 tarihinden sonra tasfiyeye giren şirket için 6 ayı tamamladıktan sonra fesih kararı alınabilir.
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde birer hafta ara ile yayımlanan ilanlardan, 3. ilanın üzerinden 09/08/2016 tarihinden önce tasfiyeye giren şirketler için 1 yılı, 09/08/2016 tarihinden sonra tasfiyeye giren şirket için 6 ayı tamamladıktan sonra fesih kararı alınabilir.