• Bulancak booked.net
    +28°C

Tescil

Tasfiyeden Dönüş

Tasfiyeden Dönüş


 

Tasfiyeden Dönüş
Ticaret Sicili Yönetmeliği (Madde 88):
Genel Kurul. TTK nın 548 inci maddesi uyarınca tasfiyeden dönmeye karar verebilir. Bu durumda tasfiye memurları aşağıdaki belgeler ile tescil isteminde bulunurlar.
GEREKLİ EVRAKLAR
1) Dilekçe ( Tasfiye memurlarınca imzalanır)
2) Noter onaylı Tasfiyeden dönülmesine ilişkin Anonim Şirket Genel Kurul Toplantı Tutanağı (TTK 64/4 – 375/f  ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) (2 asıl)
3) Hazır Bulunanlar  Listesi (1 asıl)
4) Şirket malvarlığının pay sahipleri arasında dağıtımına henüz başlanmadığına dair tasfiye memurları tarafından hazırlanan rapor (TTK 548/3)
5) Bakanlık temsilcisi atama yazısı (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda) (1 asıl)
6) Yönetim Kurulu veya Tasfiye Kurulu Gündem Kararı  ( 1 asıl)