• Bulancak booked.net
    +28°C

Vakıflar Tarafından Kurulacak İşletmeler

Vakıflar Tarafından Kurulacak İşletmelerVAKIF İŞLETMELERİNİN TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE ODA KAYIT İŞLEMLERİ :

A.KURULUŞ :
1. Dilekçe
2. Kayıt Beyannamesi
3. İmzalı Meslek Grubu Listesi
4. T.S.T.29.Maddesine göre taahhütname
5. Noterden onaylı vakıf yetkili organı tarafından alınan karar ( 2 Asıl-2 Fotokopi) Bu kararda; İşletmenin Unvanı,sermayesi,temsilcileri (uyruk ve İkamet adresleri yazılı olarak),temsilin şekli, adresi ve işletme konusu açıkça belirtilecek.
6. Vakıflar Genel Müdürlüğünün izin yazısı
7. Vakfın kuruluşuna ilişkin resmi gazete
8. Noterden onaylı vakıf resmi senedi
9. İşletme temsilcilerinin muhtar veya noterden onaylı resimli nüfus cüzdan örneği (2 adet)
10. İşletme temsilcilerinin muhtardan onaylı resimli ikametgah belgesi (2 adet)
11. İşletme temsilcilerinin fotoğrafı (2 adet)
12. İşletme temsilcilerinin imza beyannamesi (2 adet)
B.ADRES DEĞİŞİKLİĞİ :
1. Dilekçe
2. Adres değişikliği ile ilgili noter onaylı yönetim kurulu kararı (2 Asıl,2 Fotokopi)
3. Ticaret Sicili Tüzüğü 29.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname
C.YETKİLİ ATAMASI :
1. Dilekçe
2. Yetkili ataması ile ilgili noter onaylı yönetim kurulu kararı (2 Asıl,2 Fotokopi)
3. Yetkilinin; ikişer adet noter veya muhtardan onaylı resimli nüfus cüzdan örneği,muhtardan onaylı ikametgah belgesi,fotoğrafı ve imza beyannamesi