• Bulancak booked.net
    +28°C

Tescil

Vakıf İktisadi İşletmesi Yeni Kayıt

Vakıf İktisadi İşletmesi Yeni Kayıt


GEREKLİ EVRAKLAR
1) Vakıf senedinin aslı veya noter onaylı örneği (2 asıl)
2) Vakfın tüzel kişiliğinin devam ettiğini gösteren resmi belge ( 2 asıl)
3) Vakfın bir ticari işletme kurulabilmesi için resmi bir makamın iznine veya onayına bağlı olduğu hallerde, bu izin veya onaya ilişkin belge (2 asıl)
4) Noter onaylı Vakıf İktisadi İşletme Açılış Kararı (2 asıl)
5) İşletmenin açılışına dair kararı alan vakıf yöneticilerinin bu göreve seçilmelerine ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği (2 asıl)
6) İşletmeyi temsile yetkili kişilerin noter huzurunda düzenlenmiş ticaret unvanı altına atılmış imza beyannamesi  (2 asıl).
7) Vakfın vergi dairesi görüntüleme belgesi ( 1adet asıl - 1 adet fotokopi)
8) İşletmeyi temsile yetkili kişilerin fotoğrafları (2 şer adet)
9) Odaya kayıt için; Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi  
10) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi
 
NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.