• Bulancak booked.net
    +28°C

Yabancı Sermaye İşlemleri

Yabancı Sermaye İşlemleriYABANCI UYRUKLU ŞİRKETLERDE İSTENEN BELGELER
1. Noter onaylı ana sözleşme.
2. TC. uyruklu ortakların üçer adet noterden veya muhtardan onaylı nüfus cüzdan suretleri, İkametgahları ve 2 adet fotoğrafı.
3. Yabancı uyruklu ortak gerçek kişi ise; tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (3 Asıl) ve 2 adet fotoğrafı. Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı için çalışma veya ikamet izni ve 2 adet fotoğrafı. Yabancı uyruklu ortak tüzel kişi ise;
a) Tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı faaliyet belgesi aslı ve noter onaylı tercümesi ( 1 Asıl 1 Fotokopi)
b) Tercüme edilmiş apostil onaylı sicil özeti. ( 1 Asıl 1 fotokopi )
c) Kuruluş işlemlerini yürütecek kişiye verilen tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı vekaletname (vekaletnamede ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.)
d) Yabancı uyruklu temsilcinin, tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (2 Asıl,1 Fotokopi) ve 2 adet fotoğrafı.
4. Yetkililerin imza beyannamesi (3 adet)
5. Dilekçe
6. Kayıt beyannamesi
7. İmzalı Meslek Grubu Listesi
8. T.S.T. ’nün 29.maddesi uyarınca düzenlenecek taahhütname.
9. Ustalık Taahhütname
10. Yetkili tarafından imzalanmış “Şirket Bildirim Formu” ( 4 adet)
YABANCI UYRUKLU ŞİRKETİN TÜRKİYE ŞUBESİ İÇİN İSTENEN BELGELER
1. Şirketin Tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı faaliyet belgesi aslı ve noter onaylı tercümesi ( 2 adet )
2. Şirketin tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı sicil özeti ( 2 adet )
3. Şube açılışına ilişkin şirketin yetkili organı tarafından alınan kararın noter onaylı tercüme edilmiş örneği,
4. Türkiye vekili için düzenlenen noter onaylı vekaletname örneği (2 adet)
5. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın izin yazısı aslı veya noter onaylı örneği,
6. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan müzeyyel beyanname ve ilanı,
7. Şube temsilcisinin imza beyannamesi (3 adet)
8. Şube temsilcisinin üçer adet nüfus cüzdan örneği veya noter onaylı Türkçe tercümeli pasaport örneği,ikametgah belgesi,varsa oturma izin belgesi ve 2 adet fotoğrafı.
9. Dilekçe
10. Kayıt beyannamesi
11. İmzalı Meslek Grubu Listesi
12. T.S.T. ’nün 29.maddesi uyarınca düzenlenecek taahhütname.
13. Ustalık Taahhütname