• Bulancak booked.net
  +28°C

Haberler & Duyurular

Entries for Ocak 2018

29

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın göndermiş olduğu elektronik postaya atfen, hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı belirtilmiştir.

Elektronik postada, bahsi geçen ürünlerin yer aldığı 4 adet listenin bulunduğu, bu listelerdeki ürün grupları ile ilgili sanayicilerimizin tarife kontenjanı açılması, gümrük vergilerinin askıya alınması veya askıya alma listesinden çıkarılması ile ithal lisansları hakkındaki başvurularını gerçekleştirmeleri talep edilmektedir.

Elektronik posta içeriğine ve eklerine TOBB web sitesi (www.tobb.org.tr) üst panelindeki “TOBB Birimleri” altında yer alan Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı/Dış Ticaret Müdürlüğü başlığındaki “Duyurular” https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2611&lst=DuyurularListesi  kısmından ulaşılabilmektedir.

İlgili üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.
 

[Devamını oku...]

29

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen yazıda, Ekonomi Bakanlığı tarafından, Fas hükümetinin 12 Ocak 2018 tarihinde yaptığı açıklama kapsamında, Fas’ta sabit kur rejiminin 15 Ocak 2018 tarihi itibarıyla sonlandırıldığı ve bu kur rejimi değişikliğinin kademeli olarak gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bu itibarla,

% + 0.3 ile % - 3 bant genişliğinde dalgalanmasına izin verilen Fas Dirhemi’nin 15 Ocak 2018 tarihinden itibaren % + 2.5 ile % - 2.5 bant genişliğinde dalgalanmasına izin verilecektir ve bu limitlerin üzerindeki kur hareketlerine ise Fas Merkez Bankası müdahale edecektir.

Fas Dirhemi’nin dalgalanacağı bant genişliği zaman içerisinde (10-15 yıl) artırılarak esnek kur rejimi hedeflenmektedir.


IMF ve Fas hükümeti yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre, kur rejimi değişikliği; Fas ekonomisinin uluslararası ekonomiye uyumu, daha rekabetçi bir hale gelebilmesi ve dış şoklara karşı direncinin artırılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, yapılan açıklamalarda Fas Dirhemi’nin serbestleştirilmesinin muhtemel kısa ve orta ve orta vadeli makroekonomik istikrarı çok sınırlı bir şekilde etkileyeceği ve herhangi bir devalüasyon beklentilerinin olmadığı ifade edilmekte olup, Fas Merkez Bankası’nın piyasadaki likiditenin sağlanması için döviz piyasasına sınırlı müdahaleleri devam edecektir.

İlgili üyelerimize duyurulur.
 

[Devamını oku...]

24

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda, 1-4 Şubat 2018 tarihleri arasında İzmir Agroexpo Fuarı’nda gerçekleşecek "Çok Uluslu Tarım İş Forumu"na Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sn. Dr. Ahmet Eşref FAKIBABA'nın katılacağı bildirilmektedir.

Ayrıca çeşitli ülkelerin Tarım Bakanları 'nın ve sektör temsilcilerinin katılacağı, yabancı katılımcılar ile ikili görüşmeler yapılacağı aktarılmıştır. Bu çerçevede katılmak isteyenlerin https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEiWlbUEG1KJa0JNHNdASku5dqR33HdEkneMBE-Xo1ST7vwg/viewform adresinde bulunan katılım formunu 26 Ocak 2018 tarihine kadar doldurmaları gerekmektedir.

İlgili üyelerimize duyurulur.  

[Devamını oku...]

22

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen, ABD Kongresi yetkisinde olan ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine (GTS) ilişkin yasanın 31 Aralık 2017 tarihinde sona ermesi nedeniyle konu hakkında yeniden yasal düzenleme yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Yazıda, GTS yetkisinin bahsi geçen Kongre tarafından geriye dönük olarak çıkartıldığı ve GTS kapsamında tanınan tavizlerin geçmişe teşmil ettiği açıklanmış olup, GTS’nin uygulanmadığı dönemde ödenmek zorunda kalınan gümrük vergilerinin iade edilebildiği kaydedilmiştir.

Yazıda devamla, bu imkândan faydalanabilmek amacıyla, 31 Aralık 2017 tarihinden sonra GTS Rejimi yürürlükteymiş gibi hareket edilip GTS kapsamında yer alan ürünlerin sevkiyatlarında ilgili ithalatçılar tarafından ABD gümrüklerine sunulan ürünün teslim evrakında (CBP Form 7501) “A” işaretinin eklenmeye devam edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

İlgili üyelerimize duyurulur.  

[Devamını oku...]

19

İlgi: Giresun Valiliği İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nün 12.01.2018 tarih ve 71687412-302.99-E.22 sayılı yazısı,

Milli ekonominin gerekleri ve kamu yararına uygun olarak kullanılan her türlü ölçü ve ölçü aletlerinin doğru, ayarlı ve uluslar arası birimler sistemi doğrultusunda kullanılması kanun gereğidir.

Ölçüler ve Ayar Kanunu ve buna bağlı çıkarılan yönetmelikler uyarınca ellerinde 2016 yılı damgalı Ölçü Aleti bulunduran gerçek ve tüzel kişiler, 01 OCAK 2018 ve 28 ŞUBAT 2018 tarihleri arasında; Aşağıdaki Ölçü aletleri için Giresun Bilim, sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne beyanname vermeleri gerekmektedir.

Tartım kapasitesi 2000 kg’ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri ( Yüksek Çekerli Basküller),

 • Akaryakıt Ölçek ve Sayaçları,

 • Tanker Sayaçları,

 • Elektrik ve Su Sayaçları,

Aynı tarihler arasında Belediye Başkanlığı Grup Ölçü Ayar memurluklarına verilecek ölçü aletleri ise;

 • Açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan, III. ve IV. sınıf otamatik olmayan elektronik tartı aletleri,

 • Tartım kapasitesi 2000 kg ve altında bulunan mekanik tartı aletleri (Masa terazileri, Asma teraziler, Tekkollu kantarlar, İbreli teraziler).

 • Uzunluk Ölçüleri, Akıcı Madde Ölçüleri,

 • Kuru Taneli Ölçü Aletleri.

Aynı tarihler arasında Muayene ve Damgalama Yetkisi almış, firma ve kuruluşlara beyannameleri verilecek ölçü aletleri;

-I.sınıf ve II,sınıf otomatik olmayan tartı aletleri (Elektronik, mekanik Hassas Terazi ve Tartılar),

 • Otomatik Tartı Aletleri,

 • Barkotlu ve Çıktı Alman Tartı Aletleri,

 • Taksimetreler,

 • Takograf Cihazları.

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 14 ve 15 inci maddeleri doğrultusunda yukarıda belirtilen süre içersinde yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflere, 2018 yılı için Ölçü aleti başına 2.101,00 TL idari para cezası uygulanacaktır.

 

İlgili üyelerimize önemle duyurulur. 

[Devamını oku...]

16

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen yazıda; Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Cezayir Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atfen Cezayir’in 2015 yılından itibaren yürürlükte bulunan ithalat lisansları uygulamasını 2018 yılı içerisinde kaldırmayı öngördüğü belirtilmektedir.

Ayrıca, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Ek-1’de yer alan ürün gruplarının ithalatının yasaklandığı, Ek-2’de yer alan ürünlerde ise gümrük vergilerinin yükseltildiği belirtilmektedir.


Bilgilerinize sunulur. 

[Devamını oku...]

16

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen yazıda; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınan yazıya istinaden, ihraç ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmaması nedeniyle 2017 yılının Kasım ve Aralık ayında toplam 10 adet bildirim alındığı, bu bildirimlerin büyük bir kısmının bitkisel veya hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri için olduğu ifade edilmiştir.

Yazıda, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin 27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik’’ hükümlerine göre işleme tabi tutulmuş ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine göre ( ISPM15) işaretlenmiş olması gerektiği belirtilmiştir.

Yazıda devamla, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerden alınan bu bildirimlerin elektronik sistem üzerinden diğer ülkeler tarafından da görülebildiği, bu nedenle ülkemizin bu alandaki imajının zedelendiği vurgulanmıştır.

AB üyesi veya diğer ülkeler tarafından ülkemiz menşeli ürünlere ilave tedbirler getirilmemesini teminen ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin uluslararası mevzuata uygun olması için azami itina gösterilmesi konusunda üyelerimizin bilgilendirilmesi talep edilmiştir.


Üyelerimizin bilgilerine arz olunur.


Saygılarımızla,


Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası 

[Devamını oku...]

12

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 11.01.2018 tarih ve 693 sayılı yazısı,

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülmekte olan nükleer santrallerin kurulumu ve bu santrallerin kurulum aşamasında yerli katkının arttırılması için yapılan çalışmalar kapsamında; Türk sanayisinin ülkemizdeki nükleer santral projelerinde tedarikçi olması ve yerli katkı oranının arttırılması hedefi doğrultusunda, nükleer sektörde kritik öneme sahip olan “Nükleer Sektörde Kalite Yönetim Sistemi, Standartlar ve Nükleer Güvenlik Kültürü” konularında bilgi sahibi olmaları büyük önem arz etmektedir.

Bu amaçla; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) gelen yazıda, TOBB tarafından 24-25 Ocak 2018 tarihlerinde “Nükleer Sektörde Kalite Yönetim Sistemi, Standartlar ve Nükleer Güvenlik Kültürü”konulu bir seminer, Ankara Sanayi Odası öncülüğünde ve İstanbul, Kocaeli ve Adana Sanayi Odaları koordinatörlüğünde yürütülen Nükleer Sanayi Kümelenmesi (NÜKSAK) koordinasyonu ile düzenleneceği bildirilmiştir.

Nükleer Sanayi Kümelenmesi (NÜKSAK) ve JAIF&JICC (Japan Atomic Industrial Forum & Japan International Cooperation Center) işbirliği ile yapılması planlanan bu seminerde, Japonya’dan gelen uzmanlar ve Türkiye’de yerlileşme konusunda çalışmaları yürüten kurumlar tarafından;

• Ülkemizde planlanan Nükleer Güç Santralieri kapsamında yapılan hazırlık çalışmaları ve gelişmeler,

• Ankara Sanayi Odası öncülüğünde ve İstanbul, Kocaeli ve Adana Sanayi Odaları koordinatörlüğünde yürütülen Nükleer     Sanayi Kümelenmesi (NÜKSAK) çalışmaları ve fırsatlar,

• Nükleer güç santrallerinde kullanılacak yapı, sistem, bileşen ve ekipmanlar,

• Nükleer endüstride gerekli kalite yönetim sistemi (QMS) ve endüstriyel standartlar,

• Yerelleştirmeye ilişkin Japon deneyimleri ve yaka analizlerinin paylaşımı,

• Sinop Projesinde tedarik zinciri ile ilgili kalite ve güvenlik kültürü gereksinimleri


konularında sunumlar yapılması ve bilgi paylaşımı hedeflenmektedir.

Ülkemizde yürütülen Nükleer Santral Projelerinde ürün ve tedarik zincirine katılım konusunda ilgi gösteren firmaların bu bilgilendirme ve işbirliği ağı oluşturma fırsatını değerlendirmeleri önem arz etmekte olup, kayıtlar www.tobb.org.tr/nukleer adresi üzerinden başlamıştır. Katılım, organizasyonun düzenlendiği salonların kapasitesine göre sınırlı sayıda olacaktır.

Seminer, ülkemizdeki sanayi kuruluşları, ilgili diğer özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları, sanayi ihtisas dernekleri ve üniversitelerin katılımları ile 24 Ocak 2018 Çarşamba günü, saat 14:00’da  açılış konuşmaları ile başlayacak olup; program akışı, kayıt ve diğer bilgiler aşağıdaki bağlantıda bilginize sunulmuştur.

Üyelerimize duyurulur. 

[Devamını oku...]

12

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 10.01.2018 tarih ve 569 sayılı yazısı,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’un Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerine dönük faaliyetleri çerçevesinde, Katar Ticaret ve Sanayi Odası (QCCI) ile işbirliğiyle, 15-17 Ocak 2018 tarihlerinde Doha’ya bir özel sektör heyeti ziyaret gerçekleştirilecektir.​

 

Türkiye ile Katar arasındaki ticaret hacmi 2016 sonunda petrol ve türevleri hariç, 710 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Müteahhitlik firmalarımızın bugüne kadar Katar’da üstlendikleri projelerin tutarı 11,6 milyar dolar düzeyindedir. 2022 Dünya Kupası ve 2030 Katar Ulusal Vizyonu çerçevesinde gerçekleştirilmesi gündemde olan alt ve üstyapı projeleri firmalarımız için yeni fırsatlar barındırmaktadır. Ülkemizde önemli yatırımları olan Katar sermayesinin Türkiye’ye ilgisi artmaktadır.

 

Program kapsamında, Türk-Katar İş Forumu, altyapı, elektrikli cihazlar, sanayi plastik ürünleri, gıda ve tarım, lojistik, inşaat, bilgi teknolojileri (güvenlik sistemleri), makine ve teçhizat, cam ve züccaciye, tarım makineleri,  bebek – yetişkin bezi, enerji hizmetleri, ilaç ve tıbbi cihazlar başta olmak üzere çeşitli sektörlerde Türk ve Katar firmaları arasında iş görüşmelerin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.  Program kapsamında ayrıca, “saha ziyaretleri” de gerçekleştirilecektir.

 

Programa katılmak isteyen firma temsilcilerinin konaklama, uçak, transferler, yemek vb. organizasyon giderlerini karşılamak üzere, organizasyonu gerçekleştirmek üzere Birliğimizce görevlendirilen GOLDEN BAY TURIZM YATIRIMLARI A.Ş.- Yapı Kredi Bankası, Rumelicaddesi Şubesi, TR 12 0006 7010 0000 0025 2595 55 numaralı Türk lirası hesabına, 4.100,- (DörtBinYüz) Türk Lirası katılım bedeli, ön avansı ödemiş olan katılımcıların ise 1.100,- (BinYüz) Türk Lirası ödemeleri gerekmektedir. 

 

Söz konusu programa yerinden katılacak olan katılımcıların ise uçak ve konaklama hariç toplantı giderlerini karşılamak üzere, organizasyonu gerçekleştirmek için Birliğimizce görevlendirilen GOLDEN BAY TURIZM YATIRIMLARI A.Ş.- Yapı Kredi Bankası, Rumelicaddesi Şubesi, TR 12 0006 7010 0000 0025 2595 55 numaralı Türk lirası hesabına, 750,- (YediYüzElli) Türk Lirası ödemeleri gerekmektedir. 

 

Ziyarete katılmak isteyen firma temsilcilerinin  http://katar.tobb.org.tr  adresinde yer alan başvuru formunu doldurmaları, yüksek çözünürlüklü ve “jpeg” formatında bir fotoğraf, pasaportun renkli kısmı ve avans bedelinin ödendiğini gösteren dekontun da katar@tobb.org.tr  adresine en geç 10 Ocak 2018 tarihine kadar iletmeleri gerekmektedir.

 

Kişi başı organizasyon giderleri, katılımcı sayısına göre tespit edilmektedir. Bu itibarla, katılım teyidini bildirip, avans ödemesini yapmış olan firmalarımızın ziyarete katılmaktan vazgeçmeleri halinde, yapılan ödemenin iadesinin yapılabilmesi için, en geç 11 Ocak 2018 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Birliğimize yazılı olarak bildirimde bulunmaları gerekmektedir. 

 

Ayrıntılı bilgi için

 

Kaan Gaffaroğlu: +90 312 218 22 20

Başak Onur        : +90 312 218 22 12

Şehla Ali Hasan : +90 312 218 22 21

Email                  : katar@tobb.org.tr 

[Devamını oku...]

11

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 05.01.2018 tarih ve 354 sayılı yazısı,

 

5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘‘Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ ile MYK mesleki yeterlilik belgesi sınavı ve belgelendirme ücretlerinin geri ödenmesi konulu teşvikin kapsamı genişletilmiştir.

 

Mülga mevzuat uyarınca, 2017 yılı sonu itibariyle sınav ve belgelendirme ücretlerinin yarısı geri ödenmekte iken, 5 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan Kanun’un 56. Madde ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sınav ücretlerinin tamamının 2019 yılı sonuna kadar karşılanması mümkün hale gelmiştir.

 

Bu kapsamda Birliğimiz tarafından kurulan TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri tarafından 2019 yılına kadar yapılacak olan ve belge zorunluluğu kapsamında bulunan mesleki yeterlilik sınav masraflarının tamamı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.

 

5 sektör ve 31 meslekte sınav ve belgelendirme hizmeti sunan ve kapsamını her geçen gün genişleten TOBB MEYBEM kanalıyla, Oda ve Borsalarımız işbirliği ile 81 İl ve 160 İlçede belgelendirme ihtiyacı karşılanabilmektedir.

Tüm Üyelerimize duyurulur.
 

[Devamını oku...]

Sayfa 1 / 2İlk   Geri   [1]  2  İleri   Son